Tietoiseksi tuleminen. Vastuu kaikesta elämästä. Luonnollinen ruoka. Laatu ja luonnollisuus kaikilla elämän osa-alueilla.

19.7.2011

Vapaus-akatemian kesätapaaminen huomenna Tampereella! (mistä on kyse??)

Jos Evolutionary Community ja sen suomalainen "versio" Vapaus-akatemia kiinnostaa jollain tasolla, pidämme huomenna Tampereella Sorsapuistossa (Tampere-talon vieressä) klo 19 alkaen tapaamisen, jossa jäsenet kertovat kiinnostuneille uusille jäsenille yhteisön toiminnasta.Päivitämme sivujamme jatkuvasti ja pyrimme selkeyttämään sanomaamme, jotta yhä useampi löytäisi itsessään olevan vapauden. Jos oppimme pitäisi jotenkin tiivistää, se varmaankin liittyisi ensi kertaa jopa vaikeilta ja mahtipontisilta kuulostaviin termeihin "Conscious evolution" eli "tietoinen evoluutio" sekä "Evolutionary enlightenment" eli "evolutiivinen valaistuminen/valistuminen".(Huom. etsimme vielä parempia suomalaisia vastineita muutamille ilmaisuille). Näitä termejä ei tosiaankaan tarvitse heti ymmärtää. Itsekään en olisi vielä pari vuotta sitten uskonut lukevani aiheeseen liittyviä kirjoja ja vielä englanniksi, kun suomeksi niitä ei ole saatavilla. Sisälläni tapahtuneet kokemukset, mielen asteittainen antautuminen ja tietoisuuden laajentuminen avasivat ovet näille asioille, vaikka välillä ajauduin etsimään vastauksia myös henkisistä kirjoista.

Jos kuitenkin yritän hieman avata kyseisiä termejä?

Jos katsomme elämän tarinaa hieman laajemmin ja tutustumme kosmoksen historiaan, voimme todeta, että elämä on aina kehittynyt, ylittänyt itsensä ja entiset saavutuksensa ja mennyt eteenpäin kriisien kautta, kaaosten saattelemana. Juuri tässä ajassa olevat erilaiset kriisit niin globaalissa kuin yksilöllisessä mittakaavassa pakottavat meitä heräämään ja kehittymään. Ihmisten sisällään kokema turhautuminen "hyvän elämän" etsimiseen joko materialismin tai henkisyyden kautta on merkki pian koittavasta murroksesta. Meidät pitää usein ajaa ensin kaaoksen partaalle, jotta tajuaisimme - valitettavasti:)  Itsensä ylittäessään elämä on luonut uusia ilmentymiä - viimeisimpänä ihmisen ja ihmismielen. Juuri näinä aikoina olemme tulossa tietoisiksi eli koemme ensin välähdyksiä uusista tietoisuuden tiloista (läsnäolo, vapaus!) ja myöhemmin tilan vakiintuessa tunnemme ja tiedämme sisällämme olevamme osa tätä samaa universaalia luomisvoimaa, josta kaikki elämä on saanut alkunsa. Tämä luomisvoima on mielemme takana, eikä rationaalinen mielemme pysty sitä ymmärtämään, joten älä yritä pohtia asiaa. Luomisvoima vapautuu yksilö kerrallaan, kun ensin opimme olemaan läsnä ja pääsemään mielen kahleista. Tietoinen evoluutio ilmenee meidän kauttamme.

Kautta aikain on ollut tietoisuutta ja tietoisia ihmisiä ja henkiset opit ovat kannustaneet valaistumiseen pyrkimistä. Koska juuri nyt elämme evoluution murrosaikaa, on myös maailmankuvamme muuttumassa ja siksi valaistumisella ja tietoisuudella on eri funktio, kuin ennen. Pelkkä tietoisuuden tilan nostaminen esim. meditaation avulla ei välttämättä riitä, vaan meidän tulee opetella läsnäoloa ja todellisuuden kohtaamista joka hetki - ei vain sisäisessä maailmassamme. Emme tule enää tietoisiksi, jotta itsellä olisi hyvä olla, vaan sitä, että oivaltaisimme tärkeän tehtävämme juuri tässä ajassa. Rationaalista mieltämme on tarkoitus käyttää työkaluna ilman, että se hallitsee meitä. Sille tulee löytää oikea paikkansa. Se pitää ylittää ja sisällyttää. Tätä on uusi evolutiivinen valaistuminen/valistuminen.

Jotta siis pystyisimme toimimaan elämän oikeanlaista kehittymistä tukevalla eikä tuhoavalla tavalla meidän tulee ensin itse vapautua tai pikemminkin ymmärtää ja oivaltaa olevamme jo vapaita osana mielen takana olevaa tietoisuutta, joka on meille kaikille sama. Arkielämässä ja yksin asioita pohtimalla tai henkisiä harjoitteita tekemällä pysymme usein vain mielessämme, mutta jo vapauden oivaltaneiden, läsnäolevien ihmisten seurassa tilasta tulee helpommin pysyvämpi. Kaikkein tärkeintä on oma tahto vapautua ja siihen tarvitaan paljon rohkeutta ja nöyryyttä.


Vain vapaina ja tietoisina luomme aidosti uutta maailmaa. Ilman omia henkilökohtaisia intressejä ja keskitymme itsestään laajempaan kontekstiin ja oman elämän asiat tuntuvat yhtäkkiä pieniltä, vaikka toki "omaa elämää" voi yhtälailla elää. Vain siihen ennen käytetty turha ajatustyö, menneen ja tulevan miettiminen ja murehtiminen unohtuu, kun läsnäolosta käsin aikaa ei ole. Luonnollisesti elämä muuttuu helpoksi! Toisten ihmisten avulla - peilaamalla - opimme vapautumaan ja ilmaisemaan todellista itseämme entistä enemmän. Aitoa itseä ei yhteisössämme pääse pakoon, toisin kuin monella arkielämässä.

Vaikka vapauden löytäminen, sen ilmentäminen ja tietoinen evoluutio ovat ns. pääoppejamme, yhteisöllämme ei kuitenkaan ole selkeätä visiota siitä, mitä tulemme tekemään nyt tai tulevaisuudessa. Opetamme jokainen toisiamme ja annamme elämän ilmentää kullakin tapaamiskerralla sitä, mitä sen on tarkoitus ilmentää. Emme halua vastustaa mitään ja voimme aina muuttaa suuntaa, jos siltä vaikuttaa. Mottomme onkin: - ”annetaan elämän elää kauttamme”.

Nyt yhteisössämme on vajaa 20 jäsentä, eri ammattialojen ja ikäryhmien edustajia. Toimintamalleinamme on foorumi/keskustelupalsta, yhteischatit ja -tapaamiset - syksyllä myös paikallistapaamiset.

Tervetuloa tapaamiseen tai yhteisöön! Ilmoittaudu mielellään tapaamiseen etukäteen minulle: heidi@navadina.net / 0443091828

Loppuun vielä kirjasuositus:

Tässä on kaikki asiaan liittyvä tarvittava (ja vähän enemmänkin):

Saa mm. Amazonista

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentoi, tarkastele, peilaa, opi...