Tietoiseksi tuleminen. Vastuu kaikesta elämästä. Luonnollinen ruoka. Laatu ja luonnollisuus kaikilla elämän osa-alueilla.

27.7.2011

Monimutkaistuva maailmamme tarvitsee uusia ratkaisuja

Seuraavan artikkeli kertoo aikaamme kohtaavista muutoksista ja ihmisen mahdollisuuksista suhtautua muutosstressiin. Minkä tien/tavan sinä valitset? Artikkelin on kirjoittanut Evolutionary communityn/ Vapaus-akatemian perustaja Timo Nikkilä. 

Olemme eläneet viime vuosikymmenet yhä nopeammin ja kiihtyvämmin muuttuvassa maailmassa. Aika, joka ennen tarvittiin yhteiskunnallisten tai globaalien muutosten syntymiseen on supistunut vuosiin, kuukausiin ja jopa päiviin. Ja kiitos yhä nopeammin toimivan massamedian ja erityisesti Internetin, tiedämme niistä reaaliajassa. Meille ei jää enää aikaa sopeutua muutoksiin sillä luonnolliselle tavalla johon olemme tottuneet – rauhallisesti. Ei – nyt muutokset vyöryvät päällemme ja joudumme helposti tietotulvaan ja mielen kaaokseen, kun luontainen sopeutumiskykymme ei enää riitä niitä sulattamaan ja sisäistämään ja tekemään niistä ymmärrettäviä ja hallittuja. Elämme jatkuvassa muutosstressissä, niin yksilöllisellä, yhteisöllisellä, yhteiskunnallisella kuin globaalillakin tasolla.

Meillä on periaatteessa kolme tapaa ja vaihtoehtoa suhtautumisessamme tähän muutosstressiin: suljemme silmämme ja korvamme ja painamme päämme pensaaseen ja kiellämme näin tapahtuneet ja sulkeudumme omaan pieneen mikromaailmaamme
– suljemme maailman ulkopuolellemme ja keskitymme omaan elämäämme
koemme ja otamme itseemme nämä maailman muutokset ja muutosstressin, voimme pahoin ja koemme maailman tuskan ja kaaoksen omassa sisäisessä maailmassamme
– haluamme monesti auttaa ja osallistua tämän kaaoksen selvittämiseen, mutta emme löydä siihen keinoja ja aiheutamme itsellemme vain toivottomuutta ja voimattomuutta.

Kumpikaan näistä keinoista ei ratkaise muutosstressiä aiheuttavia ongelmiamme – vain sysäävät ne pois tietoisuudestamme ja mahdollisesti traumatisoivat meidät kieltämisen jatkuessa pitempään tai sitten kohtaamme ne ja voimme pahoin. Ja silloinkin kun haemme ratkaisuja, niin monesti pyrimme löytämään yksinkertaisia ja menneisyydessä toimineita ratkaisumalleja, mutta jotka eivät nyt toimi monimutkaistuneessa maailmassamme. Tämä yksinkertaisten ratkaisujen hakeminen näkyy hyvin niin kotimaisessa politiikassa kuin EU:n velkakriisin ratkaisuyrityksissä. Yksinkertaiset ”rajat kiinni ja jokainen hoitakoon omat asiansa” tai ”liiasta velasta aiheutunutta tulipaloa pitää sammuttaa lisäämällä velkaa, koska muita vaihtoehtoja ei ole” ratkaisumallit eivät tee muuta kuin antavat ehkä hetken lisäaikaa, mutta samanaikaisesti vain pahentavat itse ongelmaa ja kärjistävät sitä.

Mikä on siis se kolmas vaihtoehto – tapa ratkaista näitä monimutkaisia ja yhä nopeammin ja kiihtyvämmin kärjistyviä aikamme ongelmia? Vaihtoehto on se minkä jo Einstein on lähes kliseeksi muodostuneissa sanoissaan todennut – ”emme voi ratkaista ongelmia samalla ajattelulla ja tietoisuudelle, jolla ne ovat syntyneet”. Eli meidän on 3. löydettävä ratkaisuja menemällä eteenpäin – ei taaksepäin – ja kyettävä nostamaan tietoisuuttamme nykyistä korkeammalle tasolle. Korkeammalle tasolle meneminen edellyttää nyt pääsemistä ehdollistuneen mielemme ja kulttuurimme yläpuolelle – tilaan, jossa voimme nostaa nämä mielemme ja kulttuurimme luomat aikamme ongelmat kohteiksi tietoisuudessamme, jossa pääsemme irti omasta vakiintuneesta identiteetistämme ja kulttuuristamme, ja jossa meidän on mahdollista nähdä nämä ongelmamme suoraan ilman tiedostamattomia todellisuuden näkemisen esteitämme. Tämä on mahdollista kun oivallamme olevamme itse se tietoisuus, joka on vapaa kaikesta ja joka kaikkea tarkkailee. Kun voimme katsoa maailmaamme tästä mielen takaisesta läsnäolosta ja tietoisuudesta käsin, niin näemme näiden ongelmiemme takana olevat todelliset syyt. Voimme myös nähdä ns. kolmannen tien näiden ongelmien ratkaisemiseksi – aiempien ”aika hoitaa” ja ”ongelmat ratkaistaan niistä itsestään käsin” sijaan. Kolmas tie tarkoittaa sitä, että emme pyri ratkaisemaan näitä ongelmia niiden olemassa olevan todellisuuden sisällä vaan ylitämme tämän todellisuuskuplan ja vapaudumme etsimään ratkaisuja tämän yhden todellisuuden ja mahdollisuuksien maailman ulkopuolelta. Emme myöskään usko, että aika hoitaa ongelmamme. Ja kun valitsemme tämän kolmannen tien, niin elämä itse ja sitä eteenpäin vievä luovuus, paljastavat itsensä tässä uudessa mielen takaisessa läsnäolossa ja tietoisuudessa ja näyttävät meille tämän kolmannen tien mukaisen ratkaisun. Meidän tulee vain olla avoin tälle uudelle ratkaisulle, sen mahdollisuudelle, niin se avautuu meille. Ja kun se avautuu meille, niin meidän toimittava sen mukaisesti.

Käytännössä tämä kolmannen tien löytäminen edellyttää nykyisen todellisuuttamme määrittävien paradigmojen vaihtamista uusiin tähän kompleksisempaan maailmaamme paremmin soveltuviin paradigmoihin. Näitä paradigman muutoksia ovat mm.
kosmologisen paradigman muutos, jonka avulla näemme maailmankaikkeuden elävänä, jatkuvasti itseään uudistavana ja kehittävänä ja kvanttihyppäyksiin kykenevänä, ei kuolleena kohti lämpökuolemaa kohti kulkevana mekanistisena koneena, vaan elävänä organismina, jonka osallisia me kaikki olemme
maailmankuvamme, arvomaailmamme ja todellisuuskäsityksemme muutos, joka näkyy siirtyessämme mekanistisesta, materialistisesta ja deterministisestä todellisuuden näkemisestämme luonnolliseen, tietoiseen, vapaaseen ja itseään muuttamaan kykenevään evolutiiviseen ja integraaliseen todellisuuskäsitykseen ja
oman itsemme näkemisen paradigman muutokseen, joka tarkoittaa sitä, että oivallamme olevamme kaikesta tietoinen ja kaikkea tarkkaileva tietoisuus emmekä mielemme ajatukset ja tunteet tai kehomme – olemme tietoisuus, jossa kaikki on ja tapahtuu, emme tässä tietoisuuden kentässä olevat asiat ja kohteet eli mielemme objektit tai kehomme.

Nämä kolme paradigman muutosta toteutuessaan mahdollistavat sitten kaikkien muiden elämäämme, yhteiskuntiamme ja maailmanyhteisöämme määrittävien kulttuuristen järjestelmien paradigmojen muutokset, joita ovat mm. muutokset koulutuksessamme, terveydenhuollossamme, taloudessamme tai politiikassamme. Nämä muutokset sitten muuttavat maailmamme luoden uusia, vaihtoehtoisia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia todellisuuksia ja järjestelmiä. Tiivistäen sanoen tarvitsemme todellisuuskäsitystämme määrittävien kosmologisen, maailmankuvallisen ja oman itsemme näkemisen paradigmojen muutokset, jotka avaavat meille tien uuteen ehdollistuneen mielemme ja kulttuurimme ylittävään tietoisuuteen, jonka kautta voimme tehdä myös nämä muut elämäämme määrittävät paradigmojen muutokset.

Ratkaisu aikamme monimutkaistuneeseen maailmaan ja sen ongelmien ratkaisemiseen löytyvät siis sisältämme ja todellisuuskäsityksestämme käsin. Ne eivät siis löydy suoraan näiden ongelmien ratkaisupyrkimyksistämme, vaan löytämällä ns. kolmas tie uusien paradigmojen luomien todellisuuksien kautta.
Kun toteutamme Einsteinin sanoihin sisältyvän totuuden ja löydämme aikamme ongelmien ratkaisemiseen tarvittavan niiden luomisen tason ylittävän tietoisuuden tason, niin ratkaisemme oman elämämme ja elämisen- ja muutosstressin aiheuttaman ahdistuksemme ja kaaoksen, luomme mahdollisuuden ns. kolmannen tien ratkaisujen löytymiseen ja saavutamme sisäisen ja ulkoisen maailmamme välille harmonian. Pystymme hyväksymään sen, että elämää ja maailmaamme ei tarvitse eikä edes pysty hallitsemaan, vaan ne voidaan ylittää ja saada hallintaan siirtymällä nykyisyyden ylittävälle uudelle todellisuuden ja vapauden kokemisen tietoisuuden tasolle.

Monimutkaistunutta maailmaa ei sen kriiseistä pelasta se, että turvaudumme menneisiin yksinkertaisiin ratkaisumalleihin tai kiellämme ongelmien olemassaolon, vaan nousemalla niiden ylitse uuteen luonnolliseen, vapaaseen ja tietoiseen todellisuuden näkemiseen ja kokemiseen eli uuteen elämän paradigmaan. Sen kautta löydämme tarvittavat kolmannen tien ratkaisut, jotka perustuvat aikamme ongelmien todellisten syiden ratkaisemiseen, ei vain niiden oireiden lyhytaikaiseen lievittämiseen. On aika mennä eteenpäin ja nyt siihen on lisäksi myös evolutiiviset edellytykset kun olemme jo saavuttaneet postmodernin maailmankuvan ja arvomaailman. Nämä toimivat ponnahduslautana eteenpäin kohti evolutiivista ja integraalista maailmankuvaa, todellisuutta ja tietoisuutta.

Aikamme ongelmat ovat ratkaistavissa, mutta edellyttävät nykyisen tietoisuutemme tason ylittämistä. Haaste on kova, mutta mahdollinen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentoi, tarkastele, peilaa, opi...