Tietoiseksi tuleminen. Vastuu kaikesta elämästä. Luonnollinen ruoka. Laatu ja luonnollisuus kaikilla elämän osa-alueilla.

2.8.2010

Ajatuksia nyt part 2

Kirjoittelin tekstin Ajatuksia nyt part 1 liittyen muutokseeni ja matkaani viime syksynä. Jälkeenpäinkin katsottuna oli kyllä fiksuja ajatuksia ja seuraavassa tämänhetkinen päivitetty "pieni kooste":

Uudet tietoisuus/valaistumisaiheiset kirjoitukseni herättävät närää osassa vanhoja lukijoitani. Vanhat ravintojuttuihini tottuneet lukijat saavat omassa mindsetissään käsityksen, että olen "valaistunut". Olen tietoinen. Olen "leveleillä". Olen parempi kuin muut. En hyväksy muiden elämäntyyliä. Osalle tulee jopa huono olo ja quinoaa-blogi jopa oksettaa! Aikamoista! Osa tuttavistani ei myöskään pysty sulattamaan ajatuksiani - etenkin ne, keiden kanssa en ole päässyt juttelemaan asiasta enempää. Eivätkä nämä ihmiset halua jutella, koska kaikki muutos pelottaa - niin ihmisessä kuin asioissa. Kautta aikain valtavirtaa vastaan uivia ihmisiä on vieroksuttu. Kuitenkin jälkeenpäin on todettu, että "niinhän se menikin". Tarvitsemme jotain täysin uutta ja erilaista, jotta voisimme kehittyä, mutta alkuun kaikki siihen liittyvä voi tuntua hyvinkin epämukavalta. Mukavuusalueelta on nyt korkea aika poistua.

Hyväksymällä sen, että vain muutos on pysyvää ja että vain hyväksymällä muutoksen ja elämällä siinä voimme kehittyä. Tätä olen toitottanut blogissani heräämisestäni lähtien. Vaikka kommenttiboksi täyttyy välillä negatiivisista anonyymeista (edelleen asiallinen ja rakentava palaute todella ok, toisin kuin omat pintamielestä tulevat tunnesävytteiset omaan kokemukseen perustuvat mielipiteet), on suuri osa lukijoistani edelleen pysynyt joukoissa mukana. Annan täällä muutoksen ja syvällisemmän oivaltamisen avaimia ja työkaluja ja saan edelleen jatkuvaa palautetta, että näillä tekemiselläni on suuri merkitys. Ja vaikka sanon sanan "merkitys", en todellakaan pönkitä egoani tällä saamallani "arvostuksella". Kirjoitan ja teen asioita, koska minulla ei ole vaihtoehtoa! Toimintani on täysin automaattista. Ne, jotka uskovat, että elämä on sattumaa tai selviytymistä ja että meillä jokaisella on tietyt mahdollisuudet siinä voivat elää teipatussa pahvilaatikossaan. Herätys! Mitä avoimempi on heräämään sitä helpompi on elämäsi. Take it or leave it.

Ihmisen kehityskaarta kuvaa niin loistavasti jo kertomani Spiral Dynamics - teoria, jonka kautta selvitän (lähinnä itselleni, mutta hyvä jos muutkin saavat jotain näkemystä) omaa matkaani. Dr. Don Beck on opettanut kyseistä mallia jo kolme vuosikymmentä ja olen löytänyt sen oman tietoisuuden kasvuni kautta ja täten alkanut ymmärtämään maailmaa ja ihmisten erilaisia todellisuuksia. Kaikkeen on tullut yhtäkkiä ihan "älytön" järki. Ensin kerron Spiral Dynamicsistä hieman perustietoa. Huom. olen opiskeluissani vasta aika alussa, joten tiettyjä asiavirheitä saattaa esiintyä. Aikaisemmin olen sivunnut aihetta mm. tässä.


Spiral Dynamics kuvaa siis ihmisten erilaisia todellisuusselityksiä; maailmankuvia, uskomuksia, identiteettejä sijoitettuna kahdeksaan "memeen" eli arvosysteemiin, jotka pätevät sekä yksilö- että kulttuuritasolla. Spiral Dynamics (jatkossa SD) asettaa kontekstiin sekä oman kokemuksen että koko ihmiskunnan psykologisen kehittymisen. SD:tä voikin sanoa "tietoisuuden kasvun evoluutioksi".

Evoluution määritelmä yleensä on omalla kohdallani mullistunut täysin viime aikoina; se ei olekaan pelkkää ulkoista ja fyysisten kykyjen kehittymistä - vaan paljon olennaisempaa on ajattelun/mielen kehittyminen. Kun tietoisuus kasvaa, pystymme luomaan täysin uusia ajattelutapoja, jotka sitten ilmenevät ulkoisessa toiminnassamme. Evoluutio tapahtuu siis ensisijaisesti sisäisesti ja sisäisellä muutoksella on suorat vastineet ulkomaailmassa. Tämmöinen pikku juttu, mikä on jäänyt pois koulukirjoistamme. Se ei tosin ole ihme, koska olemme saamassa vasta NYT suuremmissa joukoin tätä subjektiivisesti ymmärrettävää tietoisuutta, jota mikään kirjatieto tai älykkyys ei voi korvata. Suurin osa kirjoista on kirjoitettu unessa.

SD kuvaa evoluution kehittymistä spiraalimallin kautta. Spiraalimuoto tarkoittaa sitä, että jokainen uusi vaihe (spiraali) sisältää edellisen vaiheen, mutta myös ylittää sen. Uuden vaiheen ilmentyessä vanha vaihe hiipuu pikku hiljaa (tai nopeastikin). Pystymme ymmärtämään spiraalin edelliset vaiheet (maailmankuvat) ja niiden merkityksen vasta, kun olemme ylittäneet ne, mutta edellisestä vaiheesta ei pystytä näkemään eikä hyväksymään tulevia ja vallalla olevaa omaa maailmankuvaa pidetään ainoana totuutena. Spiraalimalli siis laajenee ylöspäin ja esittää lisääntyvää monimuotoisuutta liittyen tietoisuuteen ja ajatteluun. Sen näkemys on se, että ihmisluonto ei ole ennalta määrätty tai koodattu, vaan että meillä on kapasiteetti muodostaa uusia, monimuotoisempia ajatusrakenteita maailmasta kehittyessämme. Uuden ajatusrakenteen kehittyminen edellyttää yleensä jonkinlaista kriisiä tai vaikeutta. Kuten sanoin, olemme juuri nyt globaalin kriisin keskellä ja ajattelun pakko "monimuotoistua".

SD:ssä kuvataan 2 olennaista ihmisyysvaihetta; 1 ja 2 Tier, joilla on totaalisen erilainen ihmiskäsitys. 1 Tierillä ihmistä pidetään fyysisenä, jopa eläimellisenä olentona erilaisine tarpeineen (ravinto, materia, yhteisöllisyys...) 2 Tierillä ihminen on enemmänkin sielullinen ja osana kehittyvää kosmosta. Olemme ihmiskuntana käyneet vasta 1. Tierin eri maailmankuvia läpi viimeisen 100 000 vuoden aikana ja nyt olemme näiden kahden vaiheen murroksessa, jossa ihmisyyden määritelmä on muuttumassa täysin. 1 Tierin sisällä on 6 erilaista maailmankuvaa,"memeä", joista jokainen on antanut ihmiselle uusia työkaluja ja ajatusrakenteita, jotka sitten näkyvät suoraan ulkoisessa maailmassa; luonnossa selvitymistaidon, heimo/yhteisöllisyyskulttuurin, soturitaidot, moraalin, rationaalisuuden...Jokainen meme antaa ihmiselle tarpeellisia, mutta myös negatiivisia "kykyjä" ja jokaisessa niistä on omat haasteensa. Kehityksen edistymiselle olennaista on kuitenkin kyvykkyys sopeutua ympäristön muutoksiin. Evoluution perusmääritelmähän on se, että ne yksilöt, jotka pystyvät sopeutumaan ympäristön muutoksiin, selviävät. Yksilön mahdollisuuksia selviytyä lisäävät yhteenkuuluvuuden tunne sekä tarve työskennellä yhteisen hyvän vuoksi. Järkikin sanoo, että egokeskeiset (etenkään pahalla tavalla) eivät paljon edistä tämän pallon elämää.

Käyn läpi seuraavassa Spiral Dynamicsin eri memet eli maailmankuvat. Kuvaan sen jälkeen omia kehitysvaiheitani, jonka teen ensisijaisesti opettaakseni itseäni. Lähdetään liikkeelle vauvatasosta, jota SD pitää arkaanisena vaiheena (1. beige). Tämä meme kehittyi 100 000 vuotta sitten ja on ihmisyyden ensimmäinen "taso", jossa olennaisia ja omaksuttuja kykyjä ovat selvityminen ja hengissä pysyminen. Vaistot ohjaavat toimintaa ja tätä kuvaa mm. vauvan "tiedostamaton" toiminta sekä luonnossa selviäminen hengissä pysymiseksi. Näitä kulttuureja ja maailmankuvia on edelleen piilossa Indonesiassa ja Afrikassa. Tämä maailmankuva joutui väistymään, koska yksilöt eivät enää pärjänneet yksin mm. jääkauden haasteista.

Evoluutio kehitti ratkaisuksi uuden memen - eli toisin sanoen paljasti ihmisille vaihtoehdon, jonka osa ihmisistä omaksui - ja jatkoi kehitystä. Arkaanista vaihetta seurasi heimokulttuuri (2. purppura) 50 000 v. sitten, jossa kehittyvät yhteisöllisyyden taito sekä myyttiset ja maagiset uskomukset. Tässä memessä saimme kehittää oikeaa aivopuoliskoamme ja sisäistä intuitiotamme: uskoa luonnon jumaliin, henkiin jne. "yliluonnolliseen". Lapsivaiheessa tämä tarkoittaa käsittääkseni vaikka sitä, että uskotaan satuihin ja joulupukkiin. Näitä heimokeskeisiä kultttuureja löytyy myös maailmalta edelleen. Tässä maailmankuvassa kaikki olivat hyvin - ja ihme kyllä juuri se muodostui ongelmaksi; elämä kävi tylsäksi ja kaivattiin vahvoja yksilöitä kehityksen edistämiseksi.

Näin ego alkoi kasvamaan ja muodostui uusi maailmankuva, soturikulttuuri (3. punainen), 10 000 vuotta sitten. Tässä vaiheessa alkaa erillisyyden harha ja oma itse tarpeineen on tärkeintä; raakuutta, väkivaltaa, kapinaa, sankaruutta, perinteiden rikkomista. Minä olen maailman napa. Lapsella tämä soturivaihe on uhmaikä, sitä ei varmaan sen enempää tarvise selittää. Maailmassa on näitä punaisen memen sotureita edelleen reilusti ja suuri uhka onkin tältä memeltä puuttuva moraalintaju, kun he saavat käyttöönsä vasta seuraavilla memeillä kehitettyä teknologiaa (esimerkkinä atomipommi).

Soturivaihetta seuraa traditionaalinen maailmankuva (4. sininen), alkaen 3 000 v sitten, johon itsekin olen kasvanut ja jonka arvot olen enimmäkseen omaksunut. Yksilö siis elää ensisijaisesti siinä memessä ja omaksuu omaan mindsettiinsä niitä arvoja, minkä ympärillä hän kasvaa. Traditionaaliselle memelle ominaista on ulkoapäin tulevien uskomusten omaksuminen kuten auktoriteettiusko (toisin sanoen aivopesu). Tässä memessä muodostuvat eri uskonnot, säännöt, moraali, lait, kirjaoppi, hyvä ja paha, syyllisyydentunto. Eli paljon hyvää, mutta sitäkin enemmän poisopittavaa (muualta tulleita uskomuksia).

Traditionaalisen maailmankuvan ongelma oli tasapäistäminen. Tätä arvomaailmaa vastaan nousi kapinoimaan moderni meme, 300 vuotta sitten (5. oranssi), jossa olennaista on yksilöllisyyden korostaminen, individualismi. Modernissa halutan rikkoa rajoja ja valaistuminen tarkoittaakin perinteisten, rajoittavien arvojen rikkomista. Hyvä elämä mitataan ulkoapäin olevalla materialla ja manifestointi kohdistuu ulospäin. Ulkoista maailmaa korostetaan ja sisäinen maailma kielletään. Moderni kehittää rationaalista ajattelusysteemiämme ja kuormittaa vasenta aivolohkoa. Jatkuva kehittyminen on hyväksi, mutta se on nyt mennyt yli maapallon kestokyvyn. Hetkellisen ratkaisun tähän ongelmaan luo postmodernismi.

Postmoderni maailmankuva (6. vihreä) alkoi kehittymään 50 vuotta sitten. Sen arvoihin kuuluu yhteisöllisyys, kun modernissa painotus oli yksilöllä. Postmoderni ajattelutapa alkaa ymmärtämään erillisyytemme itsestämme sekä muista ja painotus tuleekin omalle sisäiselle kasvulle. Tavoitteiksi tässä maailmankuvassa tulee rauhan saavuttaminen sekä tarve työskennellä yhteisen hyvän vuoksi. Postmodernin maailmankuvan pystyvät omaksumaan vain ne, keillä on mahdollisuus alkaa ajattelemaan vihreästi - yleensä modernin vaiheen läpikäyneet tai postmoderniin ympäristöön syntyneet/eläneet. Tämän maailmankuvan ongelma on siinä, että se tuomitsee punaisen (soturi) ja oranssin (moderni) arvot ja haluaa pysäyttää kehityksen. Meidän tulee käydä kaikki vaiheet läpi, jotta pääsisimme löytämään uudet ratkaisut. Ratkaisuna on...

Olen syntynyt ja kasvanut enimmäkseen traditionaalisessa ympäristössä
, mutta jo nuorena koin sen vieraaksi ja aikansa eläneeksi. Viimeistään yläasteella ja lukiossa koin suuria ristiriitoja ulkoapäin tulevaa tietoa ja sen omaksumista kohtaan. Traditionaalisuus näkyi ei vaan koulussa ja vaan siinä, miten "hyvä elämä" määritellään. Esim. äitini odotti perinteistä polkua; ura, lapset, perhe...Se ei ollut ikinä tuntunut selvältä tieltä. Oikein mikään ei ole tuntunut selvältä. Isäni alkoi yrittäjäksi pakon edessä ylä-asteaikanani. Siinä sitten aloin näkemään jonkinlaista suorittamista, stressiä sekä kunnianhimoa. Moderni maailmankuva alkoi vaikuttaman ajatusmaailmassani, vaikka vanhempani eivät suoranaisesti ole ikinä vaatineet minulta mitään. Nämä paineet olivat täysin omassa päässäni, mutta sillä ei ole väliä, mitä kautta niitä omaksuu.

Siirryin traditionaalisesta moderniin viimeistään parikymppisenä ja elämästä alkoi tulla vain hetkellisten mielihyvien hakemista ulkoapäin ja se alkoi kohdistua vain tulevaisuuden odotuksiin; "sitten kun". Kouluopit tuntuivat toisarvoisilta ja epäolennaisilta. Ne eivät kiinnostaneet suoraan sanoen juuri pätkääkään, mutta hyvää vauhtia kasvamassa oleva egoni uskotteli, että ne olivat merkityksellisiä ja arvostettuja. "Tee asioita, mistä SINÄ hyödyt". Mitä enemmän tiedät, sitä "parempi" ihminen olet. Kaupallisia arvoja opiskellessani/omaksuessani egoni eli erillisyyteni sai jälleen kasvaa. Aito minä ei todellakaan halunnut tehdä epämoraalista bisnestä ja keskittyä vain omaan napaan. Egominä halusi kuitenkin näyttää muille, että pärjää ja kun muita erityistaitoja ei ollut, niin olkoon se sitten kaupallinen ala, siinä päteminen sekä fyysisen olemuksen kehittäminen.

Modernin elämäni rinnalla kanssa koin kuitenkin evoluution herättelyn sisälläni ja aloin omaksumaan postmoderneja arvoja. Suoria ajatusmaailman muuttumisen seurauksia olivat kiinnostus luontoon, ympäristöasioihin sekä eettiset arvot liittyen mm. eläimiin. Aloin kasvissyöjäksi ja samalla aloin myös tiedostaa jokaisen tekoni vaikuksen suuremman kokonaisuuden kannalta. Olin tietoinen, että näin vain tarvitsee tehdä ja tämä on oikein, vaikka ympäristöstä tuli jatkuvaa "epäkannustusta" - "eihän yksilö voi vaikuttaa". Elin kuitenkin "tavis" traditionaalisten/modernien ympäristössä, koska en kokenut omakseni hippi/aktivismi -meininkiäkään. Olin jokin välimalli sisäisine ristiriitoineni.

Moderni ja postmoderni meme ovat "taistelleet" sisälläni viimeiset 8 vuotta. Molemmat saivat kokea huippunsa viimeisen kahden vuoden sisällä; ensin moderni egoni kävi huipulla hakemassa hienon työtittelin ja saavuttamassa muutamia tavoitteita. Viimeisimpänä postmoderni egoni koki huippunsa saadessan toteuttaa itseä oman yrityksen muodossa alalla, mistä pystyin joskus vain uneksimaan. Uskokaa tai älä, tämä postmoderni ego sai pönkityksensä tämän blogin pitämisestä ja lopulta perustettuani yrityksen ja kun sain toteuttaa postmodernia itseäni.

Kuten blogista olette havainneet, postmoderniin elämääni kuuluivat luonnollisesti innostus luomuun ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Blogini oli alkuvaiheessa niin postmoderni kun vaan voi olla; Edistetään hyvää asiaa ja ihmetellään ja jopa tuomitaan "alempia", tiedostamattomia maailmankuvia. Sittemmin aloin viettämään oikein termin kanssa slow elämää, kehitin itseäni henkisesti, tein auttamistyötä jne. Olin myös jatkuvassa positiivisuuden flowssa.

Postmoderni ei kuitenkaan ole/ollut ratkaisu. Nyt sen pystyn tietämään. En ollut lukenut aiheesta tai näistä maailmankuvista vielä mitään, kun vain tunsin, että jokin järisyttävä muutos on tapahtunut sisälläni. Tämä tapahtui viime loppukesän ja syksyn aikana, kun olin alkanut meditoimaan. Tajusin päästäneeni täysin irti ajatuksistani, joihin olin ennen täysin samaistunut. Ajattelumallien muuttumista eri maailmankuvissa kuvaa hyvin seuraava teoriani: arkaaninen=ei ajattelua vaan vaistot, heimokulttuuri=sisäinen maailma, soturi=minä itse, traditionaalinen=auktoriteetit, muilta omaksutut ajatusmallit, moderni=rationaalinen, tiede, postmoderni=tietoinen, tiedostava (henkisyys taas mukaan kuvioihin), intergraali (suuri murros)=pääseminen tietoisen mielen taakse ja mielen käyttäminen "työkaluna".

2. Tierin ensimmäinen vaihe, 7. meme on integraali/yhdistävä, alkaen 50 vuotta sitten (keltainen).
Tässä memessä ymmärretään kaikkien aikaisempien maailmankuvien tarkoitus ja se, että ne ovat kaikki olleet välttämättömiä kehittymisen kannalta. Ajatuksista irtaantumisen lisäksi olen päässyt tietoiseen läsnäolon tilaan, jossa ei ole kiinnikkeitä aikaan: Tulevassa mikään ei ole paremmin, mennyt on mennyttä, on vain tämä hetki. Entäpä minä? Ei ole ainutlaatuista "minää". Koen olevani yhtä ja samaa tietoisuutta kaiken kanssa. "Minä" en kirjoita tätä blogia. "Minä" on harha. Fyysinen keho, johon sieluni tai tietoisuus on kiedottu on työkaluni tässä fyysisessä maailmassa. Mitä parempaa huolta siitä pitää, sen paremmin se toimii - tämän mm. ravinto on osoittanut. "Minän" eli erillisen egon katoamisen voi huomata siitä, kun en käytännössä enää tunne mitään. "Mikään ei tunnu miltään" kuitenkin erittäin positiivisessa mielessä. Et ole riippuvainen siitä, mitä ulkoapäin tule; ihmiset, tilanteet, asiat, sää, statut, hetkelliset mielihyvät. Mikään ei voisi vähempää kiinnostaa tässä "memessä". Voit olla missä vaan kenen kanssa tahansa ja tulevaisuus on täysin auki.

Mikä sitten "kiinnostaa"? Egon sijaan evolutiivinen impulssi tai syke ohjaa kaikkea toimintaani. Oman eroni postmodernissa toimimiseen huomaan selvästi siinä, että varsinaisesti enää ole kiinnostunut työstäni; yksittäisten ihmisten välillisestä auttamisesta. En enää jaksa keksittyä myöskään mielestäni suppeisiin osa-alueisiin, kuten vain ravintoon, koska ravinto on työkalu, ei se juttu! Sen vuoksi olen laajentamassa kuvioita jatkuvasti - tai sehän siis tapahtuu itsestään. Selkeä havainto tästä seikasta tuli myös ollessani viimeisen viikon mökkeilemässä. Nyt "pelkät" viimekesäiset slow elämäni aktiviteetit marjanpoiminta tai soutelu eivät tuntuneet enää mitenkään mielekkäiltä sellaisinaan! Havaitsin, että tunsin ne jopa ajantuhlaukselta (älkää takertuko tähän). Huomaan tarvitsevani jatkuvaa aivokapasiteetin kehittämistä päivittäin, eikä se katso paikkaa ja aikaa. Stimuloiva seura, kehittävä kirja, kirjoittaminen, meditoiminen...mikä vaan, missä tunnen että saan kehittyä. Sanoinkin, että pitänee varmaan Olli Postin tavoin hankkia ipPhone, jotta voi bloggailla veneessä :) Nyt on aika hyödyntää kaikkien memejen keksintöjä ja yhdistää ne toisiinsa - ja näin mahdollistuu oma ja suurempi kehittyminen. Toinen havaintoni oli tänä aamulla meditoidessani. En saanut mieltäni liikkumaan (ajatuksia päähäni) vaikka kuinka yritin. Sitten näin itseni pitämässä mieltäni kädessäni ja käyttäen sitä hyödykseni. 

Ideana on siis tietoisen mielen kehittäminen (6.memeen asti) josta 2. Tierillä päästämme irti  ja pystymme sitten käyttämään sitä työkaluna ilman samaistumista tunteisiin tai aikaisempiin ajatusrakenteisiin/riippuvuuksiin.  Entäpä mitä on valaistuminen? Se on vain käsite, lukuisten käsitteen seassa ja sen voi käsittää yhtä monella tavalla kuin on ihmisiä ja maailmankuvia. Kun olen sanonut jokainen lukee kirjoituksiaan omasta maailmankuvastaan täynnä ennakkoluuloja ja valheellisia ajatusrakenteita. Eri maailmankuvissa samoilla sanoilla, kuten rakkaus tai valaistuminen, on täysin eri merkitys. Esim. traditionaaliset käsittävät valaistumisen jumaluskona. Modernit näkevät sen jollain tasolla egosta vapautumisena joka johtaa (materialistiseen) menestymiseen, postmodernit näkevät sen pyyteettömänä auttajana, "äiti-Teresana". Ego voi kiinnittyä sekä hyvään että huonoon. Se voi todellakin kiinnittyä myös henkisyyteen ja valaistumisen tavoitteluun. Olenko itse sitten valaistunut vai ei, niin ei voisi vähempää kiinnostaa. Oleellista onkin nyt se sisäinen impulssi, joka pakottaa minua toimimaan. Se on kuin puskuri, motivaattorini elää. Valaistumisesta, henkisyysopeista jne. käsitteistä taisteleminen tuntuu todellakin ihan toisarvoiselta sen rinnalla.

Tällä hetkellä näkisin, että jos valaistumista pitäisi yrittää selittää, on se enemmänkin matka kuin päämäärä, prosessi ohi tietoisen mielen, kohti olemista ja ykseyttä. Uusi valaistuminen on myös toimintaa, tietoista sellaista. Tällä matkalla tehtäväni on olla tiedonjakaja, kyseenalaistaja, innostaja, opettaja...ja tiedän, että kaikki mitä kirjoitan, teen ja ajattelen on oikein, koska ne kumpuavat jostain muusta kuin pintamielestä tai "minusta".Tarkoitukseni on vetää porukkaa mukana löytämään tietoisuuden sykkeen itsestään. 

Suuret kokonaisuudet on se juttu, mitä elän. Edelleen haluan antaa postmoderneille ja muillekkin ajateltavaa ja työkaluja, jotta he pääsevät nostamaan tasoaan. Tavoitteena on löytää näitä tietoisia toimijoita, koska vain joukoilla voimme löytää suuremmat ratkaisut globaaleihin ongelmiin.Viimeisin tiedossa oleva Meme on holistinen (8. turkoosi), alkaen 30 vuotta sitten. Tämän jälkeenkin on takuulla tiedossa lukuisia vaiheita, tässä niitä käydään läpi nopeutuneella tahdilla ja vain aika näyttää mitä edessä päin on! Tämä on niin käsittämättömän mielenkiintoinen aika elää! On ennustettu, että seuraavien 25 vuoden kehitys on neljä kertaa nopeampaa, kuin koko 1900-luvulla. Koko 2000-luvun kehitys vastaa aikaisemmassa mittakaavassa 20 000 vuoden kehitystä! Ympäristö muuttuu ihan tajutonta tahtia ja me todellakin tarvitsemme erilaisia adaptogeeneja, jotta voisimme pysyä a) elossa b) tahdissa mukana c) edistämään kehitystä oikeaan päin. Puhdas ja tehokas ravinto ja meditaatio ovat ehkä kaksi parasta työkalua ja ei vaan parasta vaan välttämätöntä!  Siksi jatkan niiden hehkuttamista täällä blogissani ainakin aika ajoin.

Ja olemme siis ensi kertaa vaikuttamassa tietoisesti evoluution kehittymiseen, aika huimaa!

Otteet Spiral Dynamicista otettu loistavasta Jessica Roemischerin artikkelista (sivuille pitää rekisteröityä)

49 kommenttia:

 1. Älä teeskentele ja valehtele! Olet ja tulet aina olemaan se sama koulukiusaaja...

  VastaaPoista
 2. Anonyymi; En tiedä sinun ja Heidin välistä yhteyttä. En myöskään tiedä, onko Heidi ollut koulukiusaaja. Jos koet asian niin olleen, niin silti ihmiset voivat herätä aivan uudelle tietoisuuden tasolle.

  Esimerkiksi jooga- ja meditaatio-opettaja Seane Corn pitää itselleen suurina opettajina entisiä alkoholisteja/masentuneita/narkkareita, sillä selviytyäkseen ja noustakseen ylös pohjalta heidän on täytynyt oivaltaa todella monia asioita ja löytää todella syvät parantumisen ja eheytymisen eväät tai jopa elämän peruslähde.

  Toisen esimerkin kuulin väkivaltaisten ja rikoskierteessä olevien nuorten kanssa työskentelevältä Olavi Sydänmaanlakalta. Hän kertoi kollegastaan, joka työskentelee muistaakseni Kolumbiassa. En nyt ole satavarma maasta, mutta jossakin Etelä-Amerikan huumemaista. Tämä kollega, joka työskentelee siis huumenuorten kanssa välttäen kaikkea väkivaltaa on itse entinen huumejengin pomo.

  Sanoisin siis, että meillä kaikilla on mahdollisuus herätä ja laajentaa tietoisuuttamme olimmepa eläneet millaista elämää vain. Toivottavasti elämällä tietoisemmin avartaen tietoisuuttamme ja kykyämme rakastaa voimme tuoda iloa ja merkitystä mahdollisimman laajalle. Ehkä voimme myös paikata niitä rikkeitä ja erheitä, joita itse kukin meistä on tehnyt. Elämä on muutosta ja tiedostamista.

  VastaaPoista
 3. Ihan mahtava posti Heidi :) Hyvä että näistä asioista puhutaan ja kirjoitellaan..

  Olen itse huomannut myös joiden ihmisten ja läheistenkin vieroksuvan uudempaa elämäntapaa..Se tuntuu olevan joillekkin uhka, jos joku huolehtii ensin itsestään ja ns. menee sen flown mukana, ei olekkaan riippuvainen muista tai reagoimisesta. On traditionaaliselle vaikea ymmärtää sitä, että joku ajatteleekin omaa hyvinvointiaan ja parastaan ja toimii sen mukaan, ja kaikki käy kuin tanssi,luonnostaan.
  Mutta ei siinäkään tosiaan ole mitään "pahaa" tai "väärää".. olenkin koittanut näiltä läheisiltä kysyä mitä heille tarkoittaa sana "rakkaus" tai "ystävyys" , ja vastaus on usein ollut jonkunlaista uhrautumista ja normien mukaista.. Mutta kaikelle ja kaikille on varmasti aikansa :)

  VastaaPoista
 4. Monien ihmisten on hyvin vaikeaa hyväksyä valtavirrasta poikkeavia ajatuksia.Minusta kehityksesi seuraaminen täällä blogissasi on ollut mielenkiintoista.

  VastaaPoista
 5. Epäpäteväelokuuta 02, 2010

  Ei ole mitään "uutta" ja "vanhaa" valaistumista, eikä valaistumista voi mitenkään määritellä tai pukea sanoiksi. Kuinka voisi, kun määritelmät ja sanat ovat nimenomaan mielen työkaluja, ja valaistuminen ylittää mielen rajat? Valaistuminen on koettavissa, ei määriteltävissä. Turha siis vaivata päätään koko asialla!

  VastaaPoista
 6. Epäpäteväelokuuta 02, 2010

  Piti vielä mainita, että Buddhan väitetään kai, varmaankin huonona päivänään kerjuusapuskoista saamaansa ripulia potiessaan, menneen määrittelemään määrittelemättömän jotensakin niin, jotta valaistuminen tapahtuu kun kärsimys loppuu (Koittakaapa vain ensin itse keksiä kelvollinen määritelmä valaistumiselle vatsanväänteissä kiemurrellen ja käymälässä ilman tauotta rampaten, ennen kuin alatte B:n tuotosta hutkimaan!)

  Aika epeli silti, kun noinkin hyvän sai veisteltyä!

  VastaaPoista
 7. Olen lueskellut näitä tietoisen evoluution kysymyksiä ulkopuolisuutta ja jonkinmoista "vaikeutta" tuntien. Edellä kirjoittava nimimerkki Epäpätevä pukee ajatukseni sanoiksi varsin oikeansuuntaisesti.

  Toki olen lukenut/kuullut monia kiinnostavia ajatuksia aihetta sivuten, mutta koen, että itse ydin on merkkien ulottumattomissa eikä sitä voi lähestyä kovin "suoraan".

  VastaaPoista
 8. Näihin koulukiusaamisjuttuihin olis kiva saada jotain vastausta Heidin taholta? Esim. ''koulukiusaajasta integraalihipiksi'' olisi aika myyvä tarina?

  VastaaPoista
 9. Työelämässä ollessani olen pohdiskellut millä ihmeen voimalla ihmiset jaksavat toistaa samaa kaavaa (jo monta vuotta sitten oppimaansa) vuodesta toiseen? Minä olen ollut aina ahdistunut jos tiedän tekeväni samaa seuraavat puoli vuotta! Monet isot yritykset tarjoavat mahdollisuuksia siirtyä tehtävistä toiseen jonkun vuoden (mahdollisesti monen monen vuoden) jälkeen, mutta se edellyttää että olet itse hyvin aktiivinen. Enää ei siis systeemi palvele meitä vaan me sitä ja meitä hyödynnetään niin kauan kunnes meidän työteho on laskenut olemattomaksi ja on aika saada "uusia haasteita" eli jokin toinen yhtä turha tehtävä. Ihan sama kunhan annetaan hetkellistä virikettä. Näin siis ns. "hyvän" työnantajan leivissä.

  En yhtään ihmettele, että sinua on alkanut jo (minun mielestäni) mielenkiintoinen työsi kyllästyttää ja haluat jotain enemmän, jotain mikä kehittää lisää. Toistoksihan se sinullakin on varmasti jo mennyt. Halu kehittyä kuuluu ihmisluontoon (vrt. lapsi) eikä vain henkiseen heräämiseen. Aikuisena osa meistä on pelokkaampia kuin toiset ja jäävät mieluummin turvallisesti tekemään samaa vuodesta toiseen kuin kokeilevat siipiään. Nostan sinulle hattua että menet rohkeasti aina eteenpäin, mikä se milloinkin kiinnostaa.

  Lukijoidesi mielestä osa sinun intohimoisesta palostasi henkiseen kehittymiseen voi mennä yli hilseen. Ei suinkaan siksi, että olisit jotenkin parempi tai huonompi vaan koska jokainen kehittyy ja keskittyy omaan juttuunsa. Osaa voi jonkin ajan päästä alkaa kiinnostamaan samat jutut kuin sinua, tai sitten ei. Blogimaailmassa toivomme, että saisimme lisää tietoa juuri siitä jutusta mikä meitä itseämme sattuu kiinnostamaan. Sinunkin muutos on ollut hurjaa eivätkä kaikki lukijat varmasti voi samaistua uuteen maailmaasi, mutta ethän sinä tätä blogia kirjoita miellyttääksesi muita.

  Se mitä hehkutit viime syksynä onkin jo menneen talven lumia ja samoin voi käydä (käy) esim. spiral dynamicsille vähän ajan päästä. Aina tulee uusia juttuja mitkä kiinnostavat, mutta toivon sinun muistavan etteivät sinunkaan (kuten ei meidän muidenkaan) tiet ole ainoita oikeita ja voimme kukin löytää oman henkisen kehittymisen täysin eri tavalla.

  VastaaPoista
 10. Heippa Heidi! Minä eilen minitsin kommentissani sinulle tuosta huonosta olosta (oksetuksesta en ainakaan minä tietääkseni ole puhunut). Haluan vielä kommentoida asiaa sen verran, että omalla kohdallani kyseessä ei voida puhua uuden asian tai muutoksen pelosta. Olen itsekin kovin innostunut kehittämään itseäni ja mielestäni monet asiat joita ajat ovat hyviä. Olen niitä itsekin opiskellut. Myös muutos on mielestäni yleisestikin usein positiivinen asia. Se mitä minä yritin kommentissani tuoda esiin oli tapasi tuoda näitä asioita 'julki'. Kuten jo aiemmin minä ja moni muu on maininnut, tapasi kirjoittaa asioista on kovin kärkäs ja osaltaan joskus jopa toisia ihmisiä/tapoja tuomitseva. Tämä saa varmasti monelle aikaan reaktion, jonka olet saanut vastaanottaa. En kuitenkaan lähtisi yleistämään että nämä kommentit johtuvat muutoksen pelosta, kuten itse asian ilmaisit. Aina kun asia ei näin ole. Toki saat kirjoittaa blogiasi kuten parhaaksi näet, mutta silloin täytyy myös ymmärtää että tyylisi saattaa karsia lukijoita. Kuten sanoin, itse vierailen täällä lähinnä raakareseptien takia. Nämä muut asiat, joista täällä kirjoitat etsin sitten mieluummin muualta, mutta tämä on minun henkilökohtainen valintani. Edelleen, kaikkea hyvää Sinulle!

  VastaaPoista
 11. ...ja tiedän, että kaikki mitä kirjoitan, teen ja ajattelen on oikein, koska ne kumpuavat jostain muusta kuin pintamielestä tai "minusta".

  Niin, muistathan Heidi, että tämä on sinulle oikein, ei välttämättä muille. Kun jokaisella on se oma totuutensa, edelleenkin!

  VastaaPoista
 12. Ihan niin kuin Coco tuossa aiemmin mainitsi, niin on vähän hassua että leimaat tyyliäsi kritisoivat ihmiset muutospelkoisiksi yms ettei tarvitsisi vastata aidosti ja rehellisesti kritiikkiin tai käsitellä sitä mitenkään.

  Blogissasi on toistuvasti useilta ihmisiltä kommentteja ylimielisyydestäsi ja tietystä tyylistäsi, joten miten voi olla mahdollista ettet vieläkään ole käsitelly asiaa yhtään? Olis ihan kiva kun uskaltaisit käsitellä omaa ylimielisyyttäsi rehellisesti ja avoimesti ja kohdata sen. Olisi myös hyvä jos käsittelisit tuon yhden(???) anonyymin heittämiä koulukiusausväitteitä, koska ainakaan minä en ole huomannut, että olisit vastannut väitteisiin millään tavalla. Mitä mieltä yleensä olet koulukiusaamisesta? Entä voivatko kiusatut, rääkätyt, vajaamieliset, köyhät, masentuneet ym ym henkisesti kehittyä, vai onko tämä integraalivaihe varattu vain hyvinvointiyhteiskunnassa eläville tylsistyneille (entisille) uraihmisille, jotka sattuvat törmäämään oikeisiin kirjoihin ja oikeisiin blogeihin?

  -Annika T.

  VastaaPoista
 13. En tiedä, mistä eräät hlöt ovat tarttuneet joskus mainitsemaani koulukiusaajajuttuun. Olen ollut kiusaaja todella pienessä mittakaavassa, toki asiaa mitenkään puolustelematta. Ehkäpä aloin tiedostamatta kasvattamaan egoani jo tällöin nuorena. Joskus pitää käydä toisessa päässä jotta pääsisi toiseen päähän. Tasamaa ei opeta, eikä kehitystä tapahdu. Uskon, että kaikella kokemalla on tarkoituksensa.

  Liisa: kiitos hyvästä kommentistasi

  Eevi: Juuri näin, hienoa, että koet samantapaisia havaintoja. Tosiaankin kukaan ei ole toista parempi, on vaan erilaisia maailmankuvia ja kun alamme ymmärtämään niitä, niin on helpompi ymmärtää suurempia kokonaisuuksia ja toki myös omaa itseään.

  Yaelian: Kiitos :)

  Epäpätevä: Sanat ovat suppeita, hyvä esimerkki Buddhalta:)

  HeidiK: Toivon, että ihmiset lukeva avoimin mielin ja ymmärtämällä sen, että kaikkea ei tarvitse ymmärtää nyt. Älyllisestä ajattelusta ja ymmärtämisestä poisoppiminen ei ole helppoa.

  Maija: Systeemit sucks aika lailla etenkin bisnesmaailmassa tai lähes kaikessa missä työnteko määritellään ensisijaisesti tuloksen kautta. Instituutiot ja ulkoiset rakenteet ovat kaukana ihmisen sisäisestä ja olennaisesta kehityksestä ja se aiheuttaa sisäisiä ristiriitoja. Onneksi saamme tukea muutoksillemme ja ajatuksillemme paljon paremmin jo nyt (oma tilanteeni 3 v sitten ei ollut yhtä hyvä).

  "Blogimaailmassa toivomme, että saisimme lisää tietoa juuri siitä jutusta mikä meitä itseämme sattuu kiinnostamaan. Sinunkin muutos on ollut hurjaa eivätkä kaikki lukijat varmasti voi samaistua uuteen maailmaasi, mutta ethän sinä tätä blogia kirjoita miellyttääksesi muita."

  Loistavaa! Juuri näin. Käsitän niin, että koska nämä tietyt kirjoituksiani kritisoivat anonyymit edelleen jaksavat lukea blogiani, niin he saavat siitä jotain - oli se sitten tässä vaiheessa vielä negatiivista, mutta ainakin ajateltavaa joka voi käätyä jossain vaiheessa oivalluksen tasolle. Tuntemusten herättely on tärkeintä.

  Tosiaan muistutukseksi kaikille anonyymeille (ja toki myös itselleni), että se henkilö, jonka kirjoitukset aiheuttavat negatiivisia tuntemuksia on paras opettajasi.

  MUISTUTUKSEKSI:

  BLOGIN LUKEMINEN ON VAPAAEHTOISTA JA VOIN KIRJOITELLA TÄÄLLÄ IHAN MISTÄ AIHEISTA TYKKÄÄN JA MILLÄ TYYLILLÄ TYKKÄÄN. EN OLE VELVOLLINEN SELITTÄMÄÄN NÄKEMYKSIÄNI TAI KORJAAMAAN TYYLIÄNI KENELLEKÄÄN. VOIT ITSE VALITA LUETKO TÄTÄ VAI ET. JOS LUKIJOITA KARSIUTUU NÄIDEN EPÄOLEELLISTEN ASIOIDEN VUOKSI, NIIN SO NOT, HARMIN PAIKKA.

  VastaaPoista
 14. Epäpätevän sanoihin on helppo yhtyä.

  Ei tarvitse paasata, saarnata ja julistaa.

  Mitä enemmän on vapautunut olemaan oma itsensä ilman määrittelyjä, sitä onnellisempi on. Ilman meditaatiota se ei ole mahdollista.

  Syvästi vapaa ja onnellinen ihminen auttaa ja kohottaa pelkällä olemassaolollaan, ilman sanoja.

  Mitä vähemmän egoa, sitä vähemmän tarvetta ojentaa / "opettaa" / pitää itseään edelläkävijänä.

  VastaaPoista
 15. Minua on myös ruennut ahdistamaan nämä kirjoitukset. Siksi, koska tämä vaikuttaa kuin jollekin uskonlahkolle. Tiedät varmaan millaisia on kiihkouskovaiset: tuputtavat, tuputtavat ja tuputtavat ja jos et tule uskoon niin kiroavat sinut hornan alimpaan kattilaan. Kaikki mitä teet on syntiä jne. Näissä Heidin kirjoituksissa on JUURI sama sävy: kiihkouskovainen.

  Ennen blogi oli raikas ja kiva. Täynnä reseptejä ym.

  VastaaPoista
 16. Annika T:

  Sen, että koet minut ylimieliseksi on oma tunteesi. En näe tarvetta perustella asiaa.

  Kaikki voivat nostaa tietoisuuttaan ja etenkin kehittyä henkisesti. Toisilla on siihen tietenkin paremmat lähtökohdat kuin toisilla, esim. ympäristön vaikutus, tietämys asiasta jne. sitä en kiistä.

  Viimeisin ano: Olemassaolon tilaan pääseminen on perusta sille, että tietää mitä tekee. Evoluution kehittymisen ymmärtäminen ja sen eläminen mahdollistaa egon "oikeinkäytön" vai koetko, että pelkästään sillä, että olemme hiljaa tekemättöminä pystymme tietoisesti vaikuttamaan ihmiskunnan kehittymiseen? Ei meille turhaan ole annettu tätä ulkomaailmaakaan...

  VastaaPoista
 17. Hyvä hyvä Heidi! Jatka vaan samaan malliin ja herättele ihmisiä uuteen aikaan :)

  Satu

  VastaaPoista
 18. Kiitos Heidi tästä! Olipa ihanaa tulla töihin, avata kone, suhauttaa blogiisi ja lukea päivän aloitukseksi juuri tämä. Ei tähän voi olla mitään lisättävää ainakaan minulla. Jotenkin tuntuu, että sisimmässäni olen tiennyt ja tuntenut jo pitkään näin. Samalla tiedän olevani matkalla. Mutta juttu ei nimenomaan ole mikään pyrkimys valaistumiseen tms. kuten sanoit, ei voisi vähempää kiinnostaa. Alkukesästä minua suorastaan v***ti lukea aiheesta kirjallisuutta mitä olin kahminut, tuntui ettei niillä ole oikeasti mitään merkitystä, kun sisälläni se suurin potentiaali kuitenkin on. Kun taas avasin kirjat ilman ennakkoasenteita "ärtymykseni" laannuttua, sain jälleen pieniä hyviä työkaluja oivallusten kautta. Ja tämän kirjoituksesi myötä taas.

  Iloa ja paljon rakkauden säteitä ihana nainen <3

  VastaaPoista
 19. Liisa: Heidin luonne näkyy hänen sanoissaan, teoissaan, kirjoituksissaan jne. Ei niin ilkeällä, itsekkäällä ja inhottavalla ihmisellä ole mitään mahdollisuutta kehittyä henkisesti. Heidi ei kadu mitään tekemäänsä. Hän ei ole omasta mielestään koskaan toiminut väärin. Omassa kommentissaankin hän vain syyttää uhrejaan. KUVOTTAVAA! On myös suorastaan naurattavaa, ellei olisi niin loukkaavaa, että hän kokee toimivansa äiti-Teresana...Jonkun pitäisi herättää se Heidi itse ja vähän äkkiä...

  VastaaPoista
 20. Uskomatonta! "Olen ollut koulukiusaaja vain pienessä mittakaavassa" HÄPEÄISIT! Ajattelisit joskus, miltä tälläinen "pienen mittakaavan kiusaaminen" on voinut muista tuntua. Olet KUVOTTAVA ihminen.

  VastaaPoista
 21. Moi kaikille! Koulukiusattu anonyymi: Oletko miettinyt, että samoin kuin Heidi "kuvottavalla" tavalla on päästänyt irti koulukiusaamisjutuista, myös kiusattu voi sen tehdä. Minä olen ollut todella koulukiusattu. Olin pitkään todella vihainen kiusaajilleni, kunnes tajusin, että jos olen tämän ikävän tunteen vallassa, niin silloin se kiusaaminen vasta onkin onnistunut. Olen myös tajunnut, että kiusaajat tekivät sen ymmärtämättömyyttään. Kun tämän ihan aidosti oivaltaa, kaikki viha ja kauna katoaa, sitä vapautuu koko ikävästä menneisyydestään, eikä kiinnosta enää koko kiusaajat. Tsemppiä sulle, toivottavasti mieliala kohenee! :)
  Muut: Voin itsekin allekirjoittaa väitteen, että Heidin kirjoitustyyli on hiukan kärkäs. Mutta itseäni ainakin kiinnostaa niin paljon nämä itse asiat, että minulle on aivan sama, missä muodossa asioita esitellään. Ei meidän lukijoiden kannata niin hirveästi kiinnostua Heidistä persoonasta, ei se ole olennaista. Poimi täältä vaan ne jutut, joiden kautta voit itse kehittyä. Mutta jos et halua kurkata itseäsi peiliin, tämä blogi ei ehkä ole sinulle.
  Ja vielä Heidi: Kiitos hienosta spiral dynamicsin esittelystä! Tällaistahan ei suomeksi oikeastaan ole ollut saatavilla, varsinkaan omien esimerkkien kera. Kokonaiskuva vaan laajenee ja täydentyy!

  VastaaPoista
 22. Komppaan Mirvaa. Olin itsekin koulukiusattu, mutta olen jo iät ja ajat sitten "päässyt asiasta yli", siis siinä mielessä etten ole antanut tyhmien ja tietämättömien teinien pilata koko aikuiselämääni, enkä käsitä miksi kukaan muukaan tekisi niin. En tiedä minkä ikäinen tuo joka paikassa huuteleva anonyymi on, ehkä vasta teini-ikäinen, jota kiusataan parhaillaan? Aikuiselta tuollaista käytöstä olisi aika vaikea käsittää.

  VastaaPoista
 23. Ehkä anonyymi on ollut itse Heidin kiusaama?

  VastaaPoista
 24. Ja samapa kai se, vaikka kiusattu itse miten pääsisi yli koulukiusaamisesta. Kiusaajan ei tarvitse ottaa vastuuta teostaan eikä sitten ymmärrä itse tehneensä väärin. Aika kummaa että Heidi vain tyytyy vähättelemään kiusaamistaan ja pitää sitä osana omaa kehittymistään. Kehitys kai olisi sitä, että katsoisi itseään peiliin ja toteaisi tehneensä todella väärin. Anteeksipyyntö, esim.?

  VastaaPoista
 25. Pistänpä minäkin lusikkani tähän soppaan ja jaan muutaman havainnon.

  Vertailu, muiden tuomitseminen, jako oikeaan ja väärään (uuteen ja vanhaan, meihin ja muihin), hyökkääminen ja puolustautuminen ovat merkkejä siitä, että ego on asialla. Ego luo ristiriitoja ja erilaisuutta, se elää niistä. Nämä merkit ovat selvästi nähtävissä viimeaikaisissa kirjoituksissasi, Heidi.

  Vastuullisuus, myötätunto, hyväksyminen ja anteeksianto ovat henkisesti edistyneen ihmisen tunnusmerkkejä. Näitä en kirjoituksissasi ole vielä nähnyt.

  Ego voi todellakin kiinnittyä moneen asiaan, niinkuin tuot usein esille. Se voi kiinnittyä jopa henkiseen kasvuprosessiin ja tietoisuuden lisäämiseen. Tällöin omaa edistymistä pitää mitata ja arvioida erilaisin mittarein. Oma "entinen minä" nähdään negatiivisena ja jopa kielletään. Tietoa kahmitaan valtavat määrät, jotta tuntisi edistyvänsä. Kaikki tämä liittyy usein kasvuprosessin alkuvaiheeseen ja on olennainen osa koko prosessia, ja siksi täysin ok. Egolla on tärkeä tehtävänsä meidän ihmisten elämässä, jotta voisimme tuntea olevamme erillisiä, yksilöitä, ja sen valta vähenee tietoisuuden kasvun myötä. Turha asioista meuhkaaminen jää aikanaan pois, eikä hienoille termeille tai teorioille ole enää tarvetta. Valaistunut ihminen on itselleen ja muille lempeä ja armollinen, koska hän ymmärtää, että olemme kaikki jo perillä ja mitään ei tarvitse "tehdä", riittää kun "on".

  Rakkaudella,
  Avalonia (joka vie nyt egonsa lempeämmille palstoille :-))

  VastaaPoista
 26. Niin samaa mieltä ed. kirjoittajan kanssa...

  VastaaPoista
 27. Hieno kirjoitus Avalonialta. Ei voi muuta kuin kompata.
  -Sini

  VastaaPoista
 28. Vau! En ole aiemmin juuri lukenut blogiasi, koska ravitsemusasiat eivät niinkään kiinnosta, mutta nyt kun satuin pyörähtämään täällä ja luin tämän tekstisi, takuulla tulen toistekin.

  Olen viime aikoina nähnyt paljonkin esimerkkejä siitä, että eko- ja ympäristöjuttujen pohtiminen johtaa vähitellen henkisyydestä kiinnostumiseen, ja määrittelisin itsenikin samaan kastiin. Olen kovasti miettinyt, miten nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa. Ehkä on niin, että ihminen, joka on halukas muuttumaan ja kehittämään itseään tekee sitä aluksi "tekojen tasolla", parantamalla maailmaa ekojuttujen kautta ja vähitellen tajuaa, että itse muuttuu siinä samassa ja löytää jotain uutta itsestään. Pian se oma muuttuminen alkaakin kiinnostaa yhä enemmän - ei toki niin, että ekojuttujen tarvitsisi unohtua.

  Toisaalta tunnen paljon ekoihmisiä, jotka nimenomaan haluavat määritellä maailmankuvansa hyvin "käytännönläheiseksi" ja suorastaan kiivasti välttelevät kaikenlaista henkisyyteen viittaavaa.

  Jännä on myös huomata, että vaikka oma henkinen kasvuni perustuu kristinuskoon eli "traditioon", se on hyvin paljon samaa kuin tuo mitä kirjoitat.

  VastaaPoista
 29. Katja: Jep:) Teen tätä juuri siksi, että on ihmisiä,kuten sinä ja Mirva keille juttuni resonoi. Niitä tulee hitaasti mutta varmasti. Matkalla ollaan!

  Sitä seuraava anonyymi: Aika tunnevetoisia kommentteja. En ole ikinä väittänyt olevani äiti-Teresa tai ikinä väittänyt, että en ole toiminut joskus väärin. SItä paitsi äiti-Teresana toimiminen ei riitä. Sen vuoksi astetta radikaalimpi linja.

  En vähättele kiusaamistani, sanoinkin, että en puolustele asiaa. Toimin silloin kuitenkin hyvin pienellä tietoisuuden tasolla. Olen kuitenkin hyvin pahoillani asiasta, vaikka näenkin sen jollain tasolla kuuluvan kehitykseeni.

  "Vertailu, muiden tuomitseminen, jako oikeaan ja väärään (uuteen ja vanhaan, meihin ja muihin), hyökkääminen ja puolustautuminen ovat merkkejä siitä, että ego on asialla. Ego luo ristiriitoja ja erilaisuutta, se elää niistä. Nämä merkit ovat selvästi nähtävissä viimeaikaisissa kirjoituksissasi, Heidi"

  Jako oikeaan ja väärään? Muiden tuomitseminen? Kerron tässä tekstissä teoriaa eri maailmankuvista ja omista havainnoista ja kokemuksistani. Koitan korostaa joka välissä, että täällä jokainen vaihe on arvokas ja jokainen elämä yhtä tärkeä. Kuitenkin olemme täällä kehittymässä ja siihen annan kannustusta. Negatiiviset tuntemukset kirjoituksistani ovat minulle plussaa, sen sijaan, että ne luettaisiin eivätkä saisi ihmisen reagoimaan/tekemään mitään. Egoa voi käyttää myös hyviin asioihin, tätä en olisi itsekään ehkä täysin ymmärtänyt jokin aika sitten.

  Kapinointia kapinointia. Jo pitkään ovat ihmiset uhanneet lähteä blogilistoiltani, mutta silti havaitsen, että he palaavat aina uudelleen. Minulle on se ja sama miltä lukijalistani näyttää. Se, että sanotte, että "nyt siirryn muille palstoille" on edelleenkin minulle plussaa / täysin neutraali asia. Voisitte ajatella asiaa niin, että vaikka nyt nämä jutut eivät "resonoi", niin ehkäpä myöhemmin. Kirjoittelen edelleen myös kevyemmistä aiheista ja kaikkia postauksia ei tarvitse eikä ole tarkoituskaan ymmärtää täysin.

  Ihmiset ärsyyntyvät asioista, joita he eivät ymmärrä. Peilinä oleminen puolin toisin on mielestäni avain kehitykselle, ikuinen positivisuus ei johda minnekkään.

  VastaaPoista
 30. Oletko huomannut että ensisijaisesti vakuuttelet ettei kritiikki kosketa kosketa sinua? Jopa väitettyä koulukiusaamistakin käsittelet vain itsesi kautta. Mistä korkeammista voimista se kumpuaakaan ;)

  Saat todennäköisesti kritiikkisi siksi, että rivien välistä annat ymmärtää että sinun totuutesi on ainoa oikea ja muut eivät vain ole sitä ymmärtäneet. Kuitenkin netti ja maailma on täynnä tähänkin aiheeseen liittyviä teorioita. On mahtipontista olettaa että se, että sinä olet nyt löytänyt teorian tarkoittaisi muidenkin kohdalla sitä että tämä on se oikea ajattelutapa ja asiat tapahtuvat nyt koska sinä valaistut nyt.

  Uskon, että 10 vuoden päästä hymyilet seesteisesti näille kirjoituksillesi: )

  Kaikella ystävyydellä anonyymi, joka kirjoittaa mielellään nimettömänä että voisi keskittyä asiaan eikä henkilökohtaisuuksiin.

  VastaaPoista
 31. "Jo pitkään ovat ihmiset uhanneet lähteä blogilistoiltani, mutta silti havaitsen, että he palaavat aina uudelleen. Minulle on se ja sama miltä lukijalistani näyttää. "

  No ei ihan uskottavalta kuulosta että ois 'se ja sama' miltä lista näyttää, jos kuitenkin tarkkaan kyttäät ketkä sieltä poistuu ja ketkä niistä palaa uudestaan takaisin :D

  VastaaPoista
 32. Nopea vastaus: minulla ei ole ollut goole analyticsiä käytössä nyt moneen kuukauteen eikä minulla ole haisuakaan kävijämääristä enkä todellakaan seuraa lukijalistaani muuten kuin nopeasti sitä onko määrä noussut/laskenut. Havaintoni perustuu täysin tähän kommenttiosioon ja "anonyymien hyökkäyksiin" kun sallin taas kaikkien kommentoinnin. Lisäksi tehdessäni kyselyn aiemmin, jossa vastausvaihtoehtona oli: olen lopettanut tämän blogin lukemisen, aika moni vastasi siihen. Miksi he kuitenkin käyvät sitten blogissani. Negatiivisuutta/angstia näköjään täytyy purkaa johonkin, tarkoitukseni on olla näköjään peili ihan kaikenlaisille ihmisille.

  Vääntöä vääntöä...

  VastaaPoista
 33. Kommentti Avalonialle: Ei ne teoriat, kirjat ja tiedonlevitys ihan turhaa ole. Tässä eletään nyt kuitenkin 2000-luvun maailmassa. Ja pelkkä oleminen ilman mitään elämäntarkoitusta käy kyllä pidemmän päälle aika pitkäveteiseksi, paitsi tietenkin jos tarkoitit olemisella enemmänkin automaattista toimintaa ajatusten ylittämisen jälkeen.

  VastaaPoista
 34. Jos Heidi kirjoittaisi vain lempeästi niin tuskin niin moni ärsyyntyisi ja lähtisi ajattelemaan juttuja, tarkoitushan on vaikuttaa tällä tekstillä eikä jättää lukijaa kylmäksi. Nyt tarvitaan järeitä aseita eikä ehkä pelkällä tyynellä olemisella pystytä tätä maailmaa auttamaan!

  VastaaPoista
 35. Mirva, en sanonut että teoriat, kirjat ja tiedonlevitys olisivat turhia. Puhuin egon kiinnittymisestä henkiseen kasvuprosessiin, ja siinä yhteydessä esiintyvästä uskomuksesta, että tiedon ahmiminen jotenkin edistäisi tätä prosessia. Mutta pelkkä vanhojen uskomusten korvaaminen uusilla ei kehitä ihmistä itseään mihinkään. Tieto ei ole sama kuin tietoisuus.

  Olemisella tarkoitan olemista omana itsenään, ilman määrittelyjä tai suoritusvaatimuksia; tietoista ja hyväksyvää läsnäoloa, joka on kaukana automaattisesta. Tästä tilasta käsin tapahtuva inspiroitunut toiminta tuo elämälle todellista tarkoitusta.

  Anonyymi, järeillä ja aina vain järeämmillä aseilla on tämä maailma saatu kyllä aika kurjaan jamaan. Lempeästi itseensä ja toisiin suhtautuva ihminen ei vahingoita ketään.

  Kiitos teille, että sain pohtia ja osallistua!

  Rakkaudella,
  Avalonia

  VastaaPoista
 36. Avalonialla on erittäin hyviä kirjoituksia! :) Loistavaa!

  VastaaPoista
 37. Nyt kun tässä blogissa saa taas antaa risuja ihan anonyyminä, niin pakko todeta, että nähtyäni Heidin keväällä ruohonjuuressa(töissä, teki mm.dosha-testejä)pettymys oli suuri: pöydän takana istui vakavan näköinen vaikeasti lähestyttävän ja omiin pepereihinsa täysin uppoutunut nainen, joka ei kertaakaan kohottanut katsettaan tarkkaillakseen ympäristöään, vaikka siis oli töissä käsittääksni nimenomaan asiakkaiden tapaamista varten. Koska hän ei vaikuttanut mitenkään siltä, että olisi halunnut jutella tai auttaa päätin olla "häiritsemättä", vaikka aluksi ajattelinkin mennä moikkaamaan.

  Kiinnostaisi kuulla millaisia kokemuksia muilla on ollut...osalla kai ihan hyviäkin, mutta Heidille pieni vinkki: yritä edes vastaavan laisissa tilanteissa olla välittömämpi, helpommin lähestyttävämmän ja positiivisemman oloinen!

  VastaaPoista
 38. Avalonia: Ok, ymmärsin vaan väärin, kun sanoit, että teoriat jää kasvuprosessin edetessä pois. Heidihän ei täällä kirjoita pelkästään yksilöllisestä kasvuprosessista vaan tietoisesta evoluutiosta ylipäätään ja siitä on hyviä teorioita laadittu ja kirjoja kirjoitettu. Mielestäni ne auttavat meitä kaikkia ymmärtämään tätä elämää ja maailmaa paremmin.
  Automaattisella toiminnalla tarkoitin juuri Aidosta Minästä lähtevää toimintaa, niin kuin varmaan sinäkin - vähän vaikeaa termeillä kuvata.

  VastaaPoista
 39. Avalonia: kiitos kommenteistasi. Pyrin juurikin tuomaan esiin sitä sanomaa, että henkisestäkin prosessista voi tulla suorittamista. Oikeastaan etenkin näin jälkeenpäin voisi sanoa, että mitä vähemmän henkisiä kirjoja lukee, sen parempi. 100 kertaa paremmin on hiljentyä, meditoida ja opetella kuuntelemaan itseään. Täällä (Suomessa etenkin) aika harva kannustaa kuuntelemaan itseään.

  Itselläni oli tuo hiljaisuus/olemisvaihe viime kesän+syksyn+talven. Luulin, että se jatkuisi sellaisenaan, olinhan todella tyytyväinen, läsnä ja muiden auttaminen tapahtui luonnostaan ja itsestään. Kuitenkin matka näköjään jatkuu, sisältä puskee selkää viestiä! Ja sama on tapahtunut muillakin - tästä luin "teoriaa" vasta myöhemmin. Tietoisesta evoluutiosta tai ns. toisesta heräämisestä ei vain ole vielä paljon kirjoitettu - se on sen verran tuore juttu. Uskon myös, että näiden henkisyys/heräämisasioiden kokemiseen vaikuttaa hyvin pitkälle myös ihmisen luonne/kehotyyppi. Olin jo ennen herätystä todella aktiivinen ja aikaansaava. Nyt voin käyttää näitä ominaisuuksiani hyödyksi - mutta täysin eri "mindsetillä". Käytössäni olevat "aseet" tuskin ovat kovin tuhoavia, vaikka tätä tuskin tarkoitit.

  Anonyymi joka kommentoi Ruohonjuuri keikkaani: Harmi, kun et antanut minulle mahdollisuutta jutella kasvokkain. Pelkästä tekstistä ja ulkoisesta olemuksesta saa mielestäni aika pintapuolisen kuvan. En ole myöskään ikinä ollut mikään yltiöpositiivinen ja etenkään nyt lähes ilmaista auttamistyötä tehdessäni jaksa "kärkkyä" asiakkaita hymy huulilla etenkään koko päivää. Tosiaan tämä oli vain oma näkemyksesi asiaan.

  Henkilökohtaisuuksiin tykätään näköjään mennä, itse asia olisi ehkä miljoona kertaa tärkeämpi. Ehkäpä jos kirjoittaisin nimettömänä niin näitä ärsyyntyjiä ei olisi niin paljoa. Mutta toisaalta, kaikki reaktiot on minulle plussaa.

  VastaaPoista
 40. Heidi alat "eteenkin" kuulostamaan ihan politikolta ;)!

  Oletko ajatellut, että nämä ilkeät anonyymit blogissasi ovat kiusanasi vain saadaksesi opetuksen koulukisuailuistasi? vai onko sinulla tästä jotain muutakin opittavaa?
  Jos nämä kommentit eivät edelleenkään herätä sinussa haavoittuvaisuuden tunteita, et ole oppinut mitään.

  VastaaPoista
 41. Please Avalonia, ryhdy sinä pitämään blogia. Tulen lukijaksesi heti.

  VastaaPoista
 42. Täällä toinen lukija Avalonin blogiin ;)

  VastaaPoista
 43. Avalonian teksteistä välittyy rakkaus, tuollaista tekstiä lukee mielellään :)
  Itsekin olen huomannut, että mitä enemmän on ruvennut kiinnittämään huomiota omaan henkisyyteensä niin sitä paremmin on ruvennut hyväksymään muiden elämäntyylin ja ajatukset.
  Vaikka puolustankin jollain tapaa ns. "superfood"-elämäntyyliä enkä hyväksy kaikkia länsimaisen lääketieteen juttuja, en silti voi aina tykätä siitä, kuinka negatiivisesti tai suvaitsemattomasti(?) jotkut ihmiset välillä suhtautuvat toisiin, jotka eivät elä samalla tavalla.
  Jokainen meistä on vain ihminen ja samalla lailla haavoittuvainen ja sisimmässään arka. Kun sen näkee jokaisessa ihmisessä, niin miten voisin arvostella ketään? Kaikki ihmiset elävät kuitenkin parhaansa mukaan. Tuntuu paremmalta yrittää auttaa muita positiivisen kautta kuin provosoimalla (vaikka ymmärränkin sen tyylin pointin, eli ajatusten herättämisen).

  Heidille, ymmärrän kyllä, ettet välttämättä huomaa sitä miksi joitain tekstejäsi voidaan pitää negatiivisina. Voin antaa yhden esimerkin sellaisesta tekstistä, josta itse en pitänyt. Nimittäin tämä matkablogaus: http://quinoaa.blogspot.com/2010/04/sisaista-paratiisia-rakentamassa.html
  Minun on vaan vaikea ymmärtää millä lailla venäläisten haukkuminen norsuiksi edistää mitään hyvää kehitystä tai mikä muu pointti kuin toisten mollaaminen voi olla lihavien ihmisten kuvaamisella matkakuviin ja nimeämällä kuvat vitsikkäästi "russian babes".
  Kertooko ihmisen lihavuus oikeasti tietoisuuden tasosta, vai onko tuo tekstisi vain tosi pahaa yleistystä? Ehkä hölmöä vedota noin vanhaan tekstiin, mutta se tulee aina ensimmäisenä mieleeni kun alkaa tämä keskustelu ylimielisyydestä jne.
  Ehkä tuo jatkuva oman tietoisuuden tasosi ja "mindsettisi" korostaminen saa aikaan sen tunteen, että ajattelet muiden olevan alemmalla tasolla ja siksi huonompia. Jos ihminen on tyytyväinen omaan elämäänsä ja elää epäitsekkäästi ottaen muun maailman huomioon, tarvitseeko hänen välttämättä päästä millekään ylemmälle tietoisuuden tasolle? Tästä voidaan tietysti olla montaa mieltä :) Itse näkisin, että tärkeintä on onni ja rakkaus muita ja maailmaa kohtaan. Kaikkia ei ole tarkoitettu maailman muuttajiksi, mutta ehkä jotkut meistä, kuten sinut Heidi on :)

  VastaaPoista
 44. Kommentoin neille (suosittu bloggari myös!), joka jäi pahasti väliin:

  Huippua! Kiinnostus ekoasioihin/luontoon on yksi osa egon ylittämisprosessia. Havahdutaan siihen, että elämässä on muutakin kuin oma itse ja että vastuu on jokaisella ja maailman muuttaminen lähtee pienistä teoista.

  Itse voin samaistua juuri tuohon. Jo pitkään ollut vaikuttamisen tarve, palo sisällä tehdä jotain suuremman kokonaisuuden hyväksi, mutta koska ego on edelleen ohjaamossa, on sisällä turhautuneisuutta, tuomitsevuutta, negatiivisuutta, halua tehdä asioita myös OMAN ITSEN VUOKSI, tuomitaan alemmat maailmankuvat jne --> ei johda kovin merkittäviin tekoihin.

  Minulla ei ollut myös mitään tietoa henkisyydestä. Sitten kun "henkisyys aukesi" ja maailmankuva vaihtui (vuoden sisällä molemmat) niin alkoi tapahtumaan.

  Tämän hetkisen tuntemukseni mukaan henkisyys on vain yksi, mutta toki tärkeä osa egon ylitysprosessia..näitä eri osa-alueita on useita, jotta tietoisuus voi kasvaa. Monet sekoittavat kuitenkin pelkän henkisyyden tietoisuuden kasvamiseen. Henkisyys on "syvälle menemistä" tietoisuus on laajempaa. Se, millä "memellä" henkisyys kasvaa, määrittelee ulospäin kohdistetun toiminnan niin tekojen kuin ajattelun tasolla. Kuten olen kirjoittanut, eri memejen ihmisillä on äärettömän vaikea ymmärtää toisiaan.(Evolutiivinen) tietoisuuden kasvu on pitkä egon ylitysmatka, jossa pääsemme askel askeleelta eroon minä-keskeisestä elämästä.

  Toisin sanoen: Mielestäni näiden ekotyyppien tulisi ehdottomasti herätä henkisesti. Toki kaikkien muidenkin :)

  Voitte vääntää ikuisesti koulukiusaamisaiheesta, itse koen, että menneiden jauhamisen sijaan keskittymällä nyt- hetken tärkeisiin asioihin ja sitä kautta vaikuttamaan tulevaisuuteen on "hieman" olennaisempaa.

  Suurin osa ihmisistä haluaa lukea vain happy happy joy joy - tekstiä kuin semmoista mikä kyseenalaistaa heidän oman ajattelunsa/elämänsä. Mielistely ja asioiden värittely ei ole ikinä ollut aluettani. Tuo kyseinen Egyptibloggaukseni oli suoraa puhetta sisältäni ja sanon ääneen sen mitä moni ajattelee ja jos se sai edes jonkun havahtumaan niin se riittää. Hyssyttelyä kyllä riittää tässä maailmassa.

  Tärkeintä on onni ja rakkaus maailmaa kohtaan - kyllä. Jokainen tuo sitä esille omalla tavallaan.

  ps. Nämä ovat siis TÄMÄNHETKISIÄ näkemyksiäni

  VastaaPoista
 45. Mirva, samalla polulla olemme siis kaikki, joskus eri termein mutta asian ydin sama. Hyvät kirjat ja teoriat ovat tuiki tarpeellisia suunnannäyttäjiä ja keino jakaa tätä polkua toisten kanssa. Olen siis kanssasi ihan samaa mieltä :-)

  Heidi, 1) henkisen polun "suorittamisen" olen toki kokenut itsekin. 2) Tuntuu, että tämä herääminen(kin) on prosessi, jossa ei ole vain yhtä tai kahta suurta havahtumista, vaan niitä tulee jatkuvasti lisää. 3) En tarkoittanut, että sinun aseesi olisivat tuhoavia - kommenttini "järeistä aseista" oli tarkoitettu sille Anonyymille, joka niitä peräänkuulutti. 4) Ja kiitos hyvistä kirjoituksistasi, monesti olen niitä lukiessani hurrannut mielessäni!

  Anonyymi, joka kirjoitit kauniisti ihmisen haavoittuvuudesta ja arkuudesta, muutit juuri maailmaa :-) Kun itse vihdoin hyväksyin oman haavoittuvuuteni ja arkuuteni, löysin sydämestäni myös rakkauden, ja se muutti koko tapani olla tässä maailmassa.

  Rakkaudella,
  Avalonia

  VastaaPoista
 46. Heidi,

  kun Sinua mielestäsi kritisoidaan, puhut hernkilökohtaisuuksiin menemistä. Muiden haukkuminen sen sijaan ei ole henkilökohtaisuuksiin menemistä. Keitä venäläisten norsuiksi haukkuminen palvelee? Miten se saa ihmiset kyseenalaistamaan mitään - korkeintaan Sinun puheesi ja tekosi. Enemmän moinen haukkuminen kertoo Sinusta ja luonteestasi. Jos tuollaista puhetta tulee suoraan sisältäsi, niin se on erittäin huolestuttavaa. Kuinkakohan kommentoisit esim. vammaisia ihmisiä?

  Sanot, että tärkeintä on onni ja rakkaus. Voisitko vääntää rautalangasta, miten esim. Egypti-postauksesi tuo kyseisiä arvoja esille?

  VastaaPoista
 47. Avalonia, kiitän täällä blogissa sinun kirjoituksiasi :)! Niitä lukiessa mieli lepää.

  Annikki

  VastaaPoista
 48. Tämä yhden anonyymin kritisointi sai taas muistamaan tämän maailman mielettömyyden... jotkut ihmiset vain (haluaa) ymmärtää toisensa väärin. Joidenkin mielestä elämän suola, mutta minua se jaksaa aina hämmästyttää ja välillä ärsyttääkin. Onko se aina niin vaikea ymmärtää toisen ihmisen näkökanta vaikka ei olisi samaa mieltä, ihmettelen vain.

  VastaaPoista
 49. "Suurin osa ihmisistä haluaa lukea vain happy happy joy joy - tekstiä kuin semmoista mikä kyseenalaistaa heidän oman ajattelunsa/elämänsä. Mielistely ja asioiden värittely ei ole ikinä ollut aluettani. Tuo kyseinen Egyptibloggaukseni oli suoraa puhetta sisältäni ja sanon ääneen sen mitä moni ajattelee ja jos se sai edes jonkun havahtumaan niin se riittää. Hyssyttelyä kyllä riittää tässä maailmassa. "

  Positiivinen vaikutekin voi laittaa liikkeelle muutoksia, ja saada kyseenalaistamaan omaa maailmankuvaa. Itselleni kaikista suurin vaikute ja ponnistuslauta henkisyyden etsintään on ollut rakkauden näkeminen sellaisissa piireissä, jossa korostetan rakkautta kaikkia kohtaan. Sellaisissa piireissä, joissa jokainen hyväksytään, huolimatta ruokavaliosta, maailmankuvasta jne. Eikä mitään vaadita.
  Namaste - Nähdään korkein tietoisuus ja valo jokaisessa ihmisessä.
  Syy miksi jotkut kirjoituksesi herättävät ikävän tunteen, ei siis ole se, että ne saisivat aikaa puolusteusreaktion omasta puolesta, vaan koska minä esimerkiksi en halua ajatella muista ihmisistä pahaa, olivat he millaisia tahansa. Ei pitäisi olla tarvetta korostaa omaa tietään ja valintojaan parempana kuin muiden (esim. niiden venäläisten ;)
  Uskon, että mitä pidemmälle kulkee omaa henkistä polkuaan, sitä rakkaudentäyteisempää elämä on, ja sitä selkeämmin näkee oikeasti korkeamman tietoisuuden JOKAISESSA ihmisessä. Itsekin kovasti teen töitä, jotta pääsisin tarpeesta edes mielessäni arvostella ketään, tai heidän valintojaan :)

  En sano, että mielestäni sinun tulisi muuttaa kirjoitustyyliäsi, halusin vaan tuoda esiin tämän pointin, jotta ymmärtäisit ettei tuo "puolustautumisreaktio" tai kateellisuus ole ainoita syitä miksi esimerkiksi minä jätän osan teksteistäsi lukematta :) Siltikin, olen seurannut blogiasi jo pitkään ja tulen jatkossakin seuraamaan. Täällä on paljon hyvää, ja on mahtavaa, että olet tehnyt ihmisten auttamisesta "elämäntyösi". Hauskaa kesänjatkoa sinulle :)

  VastaaPoista

Kommentoi, tarkastele, peilaa, opi...