Tietoiseksi tuleminen. Vastuu kaikesta elämästä. Luonnollinen ruoka. Laatu ja luonnollisuus kaikilla elämän osa-alueilla.

11.2.2010

Astrologia päivitykseen

Kävin lähes tasan vuosi sitten länsimaisella astrologilla, jonka tulkinnan osuvuutta jaksoin vielä syksyllä hieman ihmetellä. Jonkinlainen usko näihin asioihin on ollut varmaan aina - ehkäpä juuri aurinkomerkistäni johtuen:) Tulkinnan mukaan tuttu ja turvallinen elämä ei ollutkaan se, mitä oikeasti halusin, vaan tämä ajatusmaailma oli iskostunut enemmänkin egooni. Haasteeni olisi päästä näistä mielen rajoitteista pois, jolloin aito minä pääsisi vihdoinkin lähtemään matkalle kohti tuntematonta.

Matkani alkoikin lievästi sanottuna nopealla aikataululla, kun reilun viikon päästä tulkinnasta minut irtisanottiin silloisesta työstä ja minulla avautui mahdollisuus lähteä Usaa:n pariksi viikoksi. Tämä fyysinen matka jollain tavalla "avasi mieltäni" ja sen jälkeen asioita alkoi tapahtumaan erittäin nousevassa suunnassa, vaikkakin matkaltapaluun alku, kulttuurishokki Suomeen palatessa oli vaikeinta aikaa elämässäni ikinä.

Aloin kirjoittamaan tätä juttua aluksi pohjustamalla astrologian perusteita, mutta saatuani "sattumalta" käsiini aika raflaavaa tietoa olevan Panu Myllymäen kirjan "Astrologia uusiksi", päätin muuttaa näkökulmaa. Tämä siksi, että kirja antaa täysin uuden näkökulman astrologiaan ja tähtimerkkeihin. Tiesitkö, että koska tähtitaivaan koordinaatit ovat muuttuneet satojen vuosien aikana, länsimaiset horoskoopit eivät tarkkaan ottaen vastaa realistista tilannetta tähtitaivaallamme ja näin ollen aurinkomerkkisi voi olla ihan jotain muuta kuin olet olettanut!

Sain mahdollisuuden uudenlaiseen tulkintaan kuullessani, että yhteistyökumppanini Ossi Viljakainen tekee auyrvedisten konsultaatioiden lisäksi myös veedisen astrologian tulkintoja (Jyotish).

Ossi:
Länsimainen käsitys astrologian historiasta ei kerro koko totuutta - Intiassa astrologia oli kehittynyt jo erittäin pitkälle, ennenkuin tietovaihtoa alkoi tapahtua kreikkalaisten ja intialaisten astrologien välillä silkkitien ja kamelikaravaanien välityksellä. Intialainen systeemi oli kuuhun ja 27 kuumerkkiin, eli nakshatraan perustuva, kun taas länsimainen (=kreikkalainen) oli aurinkopohjainen, ja 12 aurinkomerkkiin perustuva.

Esim. kun helmikuisena yönä katsotaan taivaalle, itäisestä horisontista nousee länsimaisen astrologian mukaan Vaa'an tähdistö kun oikeasti sieltä nouseekin Neitsyen tähdistö. Kun taivaan laella tulisi olla tällöin Leijonan tähdistö, siellä onkin Kravun tähdistö. Ilmiö, joka on saanut tämän aikaan on prekessio. Prekessio tarkoittaa sitä, että koska maan akseli siirtyy todellisuudessa hitaasti, ovat tähtien sijainnit maasta katsottuna hieman muuttuneet tai jopa kadonneet tietystä näkökentästä katsottuna. Näin esim. Auringon asema eläinradalla ei nykyään ole sama, kuin se oli ajanlaskun alussa.

Ossi: Prekessio johtuu maapallon akselin suppilomaisesta "vaappumis"-liikkestä. Akseli kiertää yhden täyden kierroksen n. 23.000 vuodessa. Tällä hetkellä eroa länsimaisen astrologian ja todellisen tilanteen välillä on n. 24 astetta, eli lähes yhden täyden merkin verran. 12.000 vuoden jälkeen nämä systeemit ovat täysin eri mieltä keskenään. Yksi sanoo että olet oinas, ja toinen että olet vaaka. 

Ossi, voiko aurinkomerkkisi (perinteisesti käsitettävä horoskooppi) muuttua riippuen tarkastellaanko sitä trooppisen vai sideerisen astrologian näkökulmasta? 

Kyllä, eroa trooppisen ja sideerisen eläinrandan välillä on nyt vuonna 2010 23° 59" 53' (eli 23 astetta, 59 minuttia ja 53 sekuntia). Tämän vuoksi henkilön merkki muuttuu. Mutta veedinen astrologia suorittaa tulkinnan eri tavalla aloittaen sen nousevasta merkistä, joka sekin prekession vuoksi poikkeaa n. 24 astetta länsimaisen astrologian ilmoittamasta. Seuraavaksi tärkein merkki on nousevan merkin hallitsija, ja sitten kuumerkki. Vasta tämän jälkeen tarkastellaan aurinkomerkkiä - eli sille todellakin annetaan huomattavasti vähemmän painoarvoa. 

Miten sitten oman mahdollisesti totuudenmukaisemman aurinkomerkin pystyy selvittämään? 

Esimerkiksi käymällä veedisen astrologin luona, tai käyttämällä netistä löytyviä veedisen astrologian sivustoja. Myös astro.com:ista löytyy veedisen astrologian osio, josta voi käydä oman merkkinsä tarkastamassa. Mutta haluan toistaa: veedisessä astrologiassa tärkeimmät persoonallisuutta määrittävät tekijät ovat nouseva merkki, nousevan merkin hallitsija ja kuumerkki. 

Mikä merkitys on nousevalla merkillä, entä kuumerkillä? Olen itse aurinkomerkiltä Kalat, nousevalta merkiltä Skorpioni ja kuumerkiltä Leijona (veedisen astrologian mukaan).

Erittäin keskeinen merkitys. Nouseva merkki kertoo fyysisestä kehosta, itsestä, keskeisistä ominaisuuksista, keskeisistä luonteenpiirteistä. Tätä kuvausta syventää ja täsmentää nousevan merkin hallitsija ja sen sijainti kartalla.

Nousevana merkkinä skorpioni, jota hallitsee mars kaloista, 5:stä talosta. Myös Aurinko on kaloissa, 5.ssä talossa, yhdessä nousevan merkin hallitsijan, marsin kanssa. Tämä yhdistelmä tuo luonteeseen skorpionin mystisyyttä, dynaamisuutta, määrätietoisuutta, eroottisuutta ja kalojen henkisyyttä, värikkyyttä, leikkimielisyyttä. Kaksi vahvaa tulen planeettaa, aurinko ja mars molemmat opin, filosofian ja henkisten harjoitusten talossa kertoo monista siunauksista ja saavutuksista edellisissä elämissä. Tämä sijainti suuntaa mielen luontaisesti tutkijaksi, syvempien totuuksien etsijäksi ja antaa henkilölle sisäisen inspiraation ja kutsumuksen tehdä erilaisia henkisiä harjoituksia, kuten meditaatiota.


Aurinko kaloissa antaa ihmiselle pyrkimyksen tukea muita, tehdä heidän olonsa mukavaksi, antaa heille apua. Se tekee ihmisestä filosofisen, idealistisen, pohdiskelevan, intuitiivisen ja yhteistyökykyisen sekä luontaisen taipumuksen ottaa vastaan vapaaehtoistöitä.

Kuu on astrologiassa ihmisen mieli ja tunteet. Merkki jossa kuu sijaitsee antaa viitekehyksen ja toimintaympäristön mielelle. Jos kuu on leijonassa, silloin henkilöllä on helposti tiettyä aristokraattisuutta olemuksessaan, hän on jalo ja reilu, mutta erityisesti hän on itsenäinen, ja pyrkii saavuttamaan itsenäisen aseman joko yrittäjyyden tai johtajuuden kautta. Perinteisesti pienetkin maaherrat ovat olleet pikkukuninkaita, ja nykyajan kuninkaita ovat yritysjohtajat ja maanomistajat, sekä yksityisyrittäjät. Kun kuu on leijonassa, on henkilö usein ylpeä työstään, antelias, pyrkii saamaan tunnustusta työstään, vastuuntuntoinen, työskentelee muiden ihmisten edustalla - esim poliitikko, näyttelijä, julkinen puhuja, pitää luksuksesta, vastuullinen asenteeltaan ja luotettava.

Mitkä muut seikat ovat oleellisia tarkastellessa Jyotish - tähtikarttaa? 

Koko kartta kokonaisuutena - siitä ei voida erottaa mitään yksittäisiä asioita, ja nostaa pelkästään niitä esille, koska kartta on ihmisen karminen kartta: Se kertoo tässä elämässä käsiteltävänä olevasta karmasta - tämän elämän tarjoamista mahdollisuuksista ja siunauksista, sekä myös tämän elämän heikkouksista ja haasteista.Veedinen astrologia on ensisijaisesti talo-pohjaista astrologiaa, kun taas länsimainen astrologia on merkkipohjaista. Tulkintaa laadittaessa tarkastelu aloitetaan nousevasta merkistä, joka on samalla 1. talo, ja sen hallitsijasta, hallitsijan sijainnista. Tulkinnassa käydään läpi kaikki 12 taloa, niiden hallintasuhteet, taloja asuttavat planeetat, planeettojen vahvuudet ja niiden sijainnit, aspektit ja hallintasuhteet. Näiden perusteella lähdetään tekemään fuusiota tästä hyvin moninaisesta kokonaisuudesta ja tulkitsemaan sen symboliikkaa ymmärrettävän kielen tasolle.


Mitä hyötyä tulkinnasta voi saada? 

Tulkinnasta on hyötyä monessa suhteessa. Ensinnäkin, se on erinomainen itsetutkiskelun väline, ja siitä on apua omien tuntemusten ja intuitioiden peilaamisessa. Lisäksi siitä on apua erityisesti elämän tienhaaroissa, etenkin jos tuntuu vaikealta tehdä jotain päätöstä, tai päättää kahden asian välillä. Astrologia voi tuoda tähän merkittävästi selkeyttä - esimerkiksi voidaan tarkastella uranäkymiä ja työllistymismahdollisuuksia jollain tietyllä alalla, ja sen pohjalta lähteä etsimään parhaiten soveltuvaa opiskelupaikkaa.

Tulkinnasta voi olla merkittävästi hyötyä oman henkisen tien löytämisessä, tai sen syventämisssä. Lisäksi sen avulla voidaan myös määrittää henkilön alkuperäinen ayurvedinen kehotyyppi (prakriti), jos sen määrittäminen on ollut konsultille tai lääkärille vaikeaa kehon sairauden tai vomakkaiden epätasapainotilojen vuoksi.


Aika mielenkiintoista, että planeetoistakin voi katsoa kehotyyppiäsi. Oma näkymäni planeetoista oli pitta: 5, vata 3 ja kapha 2. Miten muuten Ayurveda ja Jyotish liittyvät toisiinsa? 

Ayurveda keskittyy ensisijaisesti fyysiseen kehoon, sen terveyden ylläpitämiseen, sairauksien ehkäisyyn ja olemassaolevien sairauksien parantamiseen. Ayurveda myös antaa mukavasti työkaluja psykologisen ja henkisen tasapainon saavuttamiseen, mutta keskittyy ensisijaisesti fyysiseen kehoon. Astrologia puolestaan keskittyy ensisijaisesti mielen tasolle ja auttaa tekemään erilaisia valintoja, päätöksiä ja suunnitelmia, vahvistaen ihmisen omaa intuitiota ja tavallaan luomaan karttaa, jonka pohjalta on helpompi navigoida ajan maailmassa. 

Todellisuudessa aika on harha - tai että kaikki aika on olemassa yhtä aikaa, mutta mielemme kokee ajan lineaarisena jatkumona. Astrologian avulla voimme katsoa yli tuon ajan horisontin ja nähdä tulevaisuuden potentiaalin, jonka pohjalta omaa elämäänsä ja tulevaisuuttaan voi suunnitella paremmin. Lisäksi astrologia auttaa henkiöä tutustumaan syvemmin itseensä, omiin mielen liikkeisiinsä ja tekemään itsereflektiota liittyen omiin persoonallisuuden piirteisiin, vahvuuksiin, heikkouksiin, lahjoihin ja kiinnostuksen kohteisiin. Astrologia on avuksi pyrittäessä ymmärtämään erilaisia syy-seuraussuhteita omassa elämässään.

Astrologia ja ayurveda siis tukevat ja täydentävät toisiaan. Nämä kaksi "elämäntiedon" haaraa antavat hyviä eväitä itsetuntemukseen, mutta suoria vastauksia ei ainakaan astrologia välttämättä anna. Se enemmänkin voi opettaa meitä kuuntelemaan sisintämme sekä tunnistamaan omat haasteemme ja kehityskohtamme tämän elämämme tielle. 

Tuo myös on hyvin pitkälti kiinni astrologin tulkintamenetelmistä ja lähestymistavasta. Eräillä astrologeilla on psykologin tutkinto pohjalla, jolloin heidän tapansa on luonnollisesti terapeuttisempi, ja psykologian suuntauksesta riippuen ratkaisukeskeisempi tai vastaavasti analyyttisempi.

Sideerisessä astrologiassa aurinkomerkkisi voi siis olla täysin eri kuin olet uskonut. Omalla kohdallani aurinkomerkki pysyi samana (mystitäkin mystisempi Kalat), mutta nouseva merkki muuttui länsimaisesta Jousimiehestä Skorpioniksi. Tulielementti näkyi monessa kohdin. Enempää tästä tulkinnasta en paljasta (vielä), mutta sen verran sanon, että elämäntehtäväni (dharma) liittyy ravintoon, terveyteen ja hoitamiseen ja se toteutuu sattvisia elämäntapoja noudattamalla:) Kartasta näkee myös sen, liittyykö elämäntehtävä työhön, perheeseen, puhumiseen, esiintymiseen, urheiluun jne.

Missä teet tulkintoja? 

Helsingissä ja Tampereella. Vierailen myös mielelläni muilla paikkakunnilla pitämässä luentoja eri aiheista - intialaisesta filosofiasta ja astrologiasta ayurvedan terveystietoon ja meditaation syvyksiin. Kannattaa ottaa yhteyttä ja tiedustella :)

Ossi Viljakainen
045-125 5674
www.ayur-jooga.fi

Ps. Viime aikoina en ole enää hämmästynyt mistään ehkä joskus hieman "huuhaana" pitämistäni asioista. viimeisimpänä tuttavuutena numerologia, jonka tulkinta nimestäni piti täysin paikkansa. "Your name is no accident" - tilaa ilmainen tulkinta tästä ja sano sitten!

16 kommenttia:

 1. Siinä mielessä hyvä postaus, että varmaan aika moni osaa tämän jälkeen suhtautua kriittisemmin muuhun täällä lukemaansa.

  VastaaPoista
 2. Sen sijaan, että lukisin tulkinnan omasta nimestäni olisierittäin paljon mielenkiintoisempaa saada luettavaksi sinun omasi! Nimittäin väitetään, että jos luulisin sen kertovan itsestäni uskoisin sen pitävän paikkaansa myös omalla kohdallani. Jos Heidi ei halua, niin ehkä joku muu kopioi tänne omansa? haluaisin kokeilla!

  VastaaPoista
 3. millonkahan ne numerologian tulokset sit tulee spostiin?

  minustakin olisi mielenkiintoista lukea sinun tulkintasi.

  VastaaPoista
 4. Moi. Testasin äsken hupina tuota kyseistä numerologia-linkkiä. Yllätyin, että s-postiini ei tullutkaan heti kaikille sopivaa tusinavastausta, sen sijaan Hr. Blair Gorman laittoi s-postia ja liitetiedostona pdf:n jossa kertoi itsestään ja nmerologiasta yleensä. Sanoi analysoivansa nimeni vuorokauden kuluessa ja lähettävänsä raportin sitten ilmaiseksi minulle.
  Googlatkaapa Blair Gorman ja katsokaa vaikka kaksi ekaa linkkiä mitkä tulee, niin saatte lisää tietoa miehen "taidoista".
  Vaikea uskoa, että vielä 2000 luvullakin ihmiset menevät noihin ikivanhoihin huijauksiin... Maailma tulee varmaan aina olemaan helppouskoisia väärällään...

  VastaaPoista
 5. Ihmisiä on monenlaisia. Osa ihmisistä uskoo oikeasti että ilmassa on jotain näkymätöntä taikaa - se on täysin inhimillinen piirre ihmisissä. Näiden täydellisenä vastakohtina voidaan pitää äärirealisteja.

  Ideologiset mallit kehitettiin aikakaudella, jolloin ihmisaivojen toiminnasta ei tiedetty juuri mitään. Vaikka rationaalisin aivolohko kertoisi yksilölle että yritys ymmärtää maailmaa ideologian pohjalta on toivoton, niin hänen intuitionsa väittää vastaan ja onnistuu vakuuttamaan hänet siitä, että ehkäpä jollain voittokaavalla maailman ilmiöt olisivat saatavissa hallintaan - kuten esimerkiksi tulkitsemalla jokapäiväisiä tapahtumia oman ideologian tarjoaman kristallipallon avulla.

  VastaaPoista
 6. Keep on rockin'! Meitä on (onneksi) moneksi ja monessa eri henkisessä kehitysvaiheessa olevaa tallaajaa tällä pallolla. Heidän, jotka porskuttavat vielä niillä matalammilla tasoilla, on vaikea ymmärtää tällaisia korkeampiin energioihin liittyviä asioita. Edistyneempien tehtävä on välittää näitä tietoja muille. Huom! Kukaan ei ole parempi toista, on vain eri kehitystasoilla olevia ihmisiä.

  VastaaPoista
 7. Termejä "edistynyt", "matalampi" ja "korkeampi" on aika vaikea käsittää väärin...

  VastaaPoista
 8. Onpas anonyymeja liikenteessä tämän aiheen tiimoilla:) Jos kristallipallot ja numerologia jätetään vähemmälle, onko kenelläkään kokemuksia itse astrologiasta?

  VastaaPoista
 9. Matkin Kempparin Nooraa ja jatkossa kommentointiin tarvitaan rekisteröinti. Katsotaan, mitä kommenteille tapahtuu:) Kaikki kommentointi, positiivinen/negatiivinen on minulle plussaa, mutta helpompi käydä keskustelua nimellisenä!

  VastaaPoista
 10. Kokeilin myös tuota Blairin palvelua. Hehkuttaakohan kaikille muillekin tulosten mielenkiintoisuutta ja ainutlaatuisuutta? En ole ihan vakuuttunut menetelmästä, mutta luin kuitenkin tuloksiani ihan jännittyneenä! Ja kyllä vain, minustakin tuntui, että monet asiat osuivat oikeaan, mm. kiinnostus uskonnoista ja mystiikasta jo varhaisella iällä, taiteellisuus, hoitovietti, vuosia kestänyt sairaus, kaveripiiri pitää minua psykologinaan, taipumus erakoitumiseen... Minusta tämä oli oikein piristävä kokemus, mutten kuitenkaan aio haksahtaa maksullisiin ennustuksiin!

  VastaaPoista
 11. Mieki kokeilin huvikseni, ja ei kyllä yhtään kuulosta minulta nuo numerot.. Tai sitten en vain näe itseäni sellaisena.

  Väittää että olen hyvin kilpailuhenkinen, menestyvä, rikas, kaunis ja huomionkipeä ja tykkään työstä jossa on noh, tylsältä kuulostaa, ja mahdollisuus kehittyä ja kiivetä niitä uratikkaita.

  VastaaPoista
 12. Minäkin tilaisin tuollaisen ilmaisen tulkinnan, ja olihan se aika pitkälti sitä mitä olen.
  Ainut mikä meni kyllä ihan mönkään, oli se, että voisin olla taipuvainen pakenemaan ongelmia päihteisiin/huumeisiin...
  Ei kyllä kuulosta minulta, en ole ensinnäkään koskaan juonut edes alkoholia ongelmatilanteissa, päinvastoin, se sopii mielestäni vain iloisiin hetkiin ja sosiaalisiin, en ole myöskään koskaan juonut yksin!
  Huumeet taas pelottavat melkeinpä, en pidä yhtään siitä tunteesta, että olen sekaisin enkä pysty ajattelemaan selkeästi tai kontrolloimaan itseäni täysin.

  VastaaPoista
 13. Kuuluuko testiin antaa koko oma nimi (full birth name, as printed on your birth certificate) ja missä muodossa, sillä eihän syntymätodistuksessa vielä lue nimeä? Ja kastetodistuksessa taas ei lue sukunimeä. :o

  VastaaPoista
 14. Minä ainakin käsitin, että koko nimi eli kaikki etunimet ja sukunimi.

  VastaaPoista
 15. Nauroin ääneen omaa tulkintaani lukiessani, niin täydellisen pieleen se meni!

  VastaaPoista
 16. "Tiesitkö, että koska tähtitaivaan koordinaatit ovat muuttuneet satojen vuosien aikana, länsimaiset horoskoopit eivät tarkkaan ottaen vastaa realistista tilannetta tähtitaivaallamme ja näin ollen aurinkomerkkisi voi olla ihan jotain muuta kuin olet olettanut!"

  Tämä on ehkä 89. kerta kun tämä asia pomppaa esille ja astrologit joutuvat palaamaan tähän näköjään ikuisesti. Mikään valistus ei näytä menevän helposti - jos ollenkaan - perille. Kysymys on erilaisista tavoista tarkastella eläinrataa. Tähtitiede luokittelee 13 tähtikuviota ja ne ovat erisuuruisia ja eläinradan alku on noin 6 astetta Kalojen merkkiä. Astronomien eläinrata on sideerinen ja se ottaa huomioon prekession vaikutuksen, joka siirtää eläinradan alkua yhden asteen 72:ssa vuodessa.

  Astrologia fiksaa eläinradan alun kevätpäiväntasaukseen, jolloin Aurinko saapuu Oinaaseen, keskimäärin 21.3. joka vuosi. Tätä kutsutaan trooppiseksi (tropos=vuodenajat) eläinradaksi. Astronomien eläinrataa ei voi oikeastaan käyttää ihmistyyppien pohjana koska se perustuu hyvin erisuuriin tähtisikermiin. Skorpioni on noin 7 asteen suuruinen pieni kaistale taivasta ja Neitsyt on yli 40 asteen suurinen lohko jne. Astrologien eläinrata on sopimusperäisesti 12:n tasasuuren (30 astetta)
  merkin kokonaisuus.

  Trooppinen ja sideerinen eläinrata olivat lähes sama noin 200 jKr. Siitä lähtien ne alkoivat erota sideerisen eläinradan liu'uttua taaksepäin Oinaasta Kaloihin. Astrologian pysyvyys on juuri siinä että maan elämään vaikuttava luonnon kiertokulku eli vuodenajat ovat tärkein lähtökohta luonnehtia ihmisiä. 95% länsimaisista astrologeista käytää trooppista eläinrataa työssään ja vain Intiassa tilanne on toinen, siellä perinteinen astrologia ja koko kulttuuri suosii sideeristä eläinrataa. Tälle on historialliset syynsä.

  On erotettava termit toisistaan: 1)On olemassa sideerinen erisuuruisten 13 tähtisikermien muodostama eläinrata, joka liikkuu prekession myötä taaksepäin 2) On olemassa trooppinen eläinrata, jossa on 12 samansuuruista merkkiä, joiden alku on kevätpäiväntasauksessa. Tähdistöt ja merkit on kyettävä erottamaan toisistaan, niillä on erilainen historiallinen tausta ja "filosofia".

  Astrologia on valinnut oman näkökulmansa aurinkokuntaan, se on ihmiskeskeinen, ei maakeskeinen ja ihmisen näkökulma ja koko ihmisläjin elämä avautuu toistaiseksi van maapallolta, kotiplaneetalta käsin.

  Tietämättömyys astrologiasta on yleensä ottaen suurta ja sitä lisäävät tietoiset mustamaalaukset ja typeryydet, joita verkossa ui enemmän kuin Kaloja eläinradalla. Tarkistakaa, tasapainottakaa tietojenne lähteitä. Jos luette tähtitieteilijöiden versioita astrologiasta vaikkapa URSA:n jäsenien tekemiä, on hyvä muistaa että silloin luette astrologiaan vihamielisesti suhtautuvien ihmisten tekstejä. Niistä on objektiivisuus kaukana.

  Lisää asiasta mm. kirjastojen IGS-arkistossa: http://igs.kirjastot.fi/iGS/kysymykset/haku.aspx?word=Astrologia

  ja vielä: http://koti.welho.com/rnikula/kk.htm

  VastaaPoista

Kommentoi, tarkastele, peilaa, opi...