Tietoiseksi tuleminen. Vastuu kaikesta elämästä. Luonnollinen ruoka. Laatu ja luonnollisuus kaikilla elämän osa-alueilla.

31.10.2009

Joogasta

Löysin tietokoneen syövereistä viime keväänä kirjoittamiani muistiinpanoja joogasta. Lukemisellani ei ollut silloin mitään rajoja ja tarkoituksenani oli kirjoittaa kesän aikana kaikista mielenkiintoisista asioista tiivistelmiä ja jakaa niitä joko täällä tai tulevan liiketoimintani muodossa, joka tosiaan silloin oli haave, jonka eteen en oikeastaan tehnyt mitään - olin vain positiivinen ja luottavainen päivä päivältä ja nyt se on totta! Lue tämä kirjoitus joogasta ajatuksella. Pystyn itse varsinkin nyt samaistumaan tähän sanomaan.

Joogasta


-Jooga ei ole uskonto, vaan yksi Intian kuudesta filosofisesta koulukunnasta
-Jooga on yksilön todellisuussuhteen muodostumista
-Jooga auttaa löytämään olennaisen


Ihmisen suhde todellisuuteen on kahdenlainen: Hän on sekä henkeä, että ainetta. Olemme kahden herran palvelijoita, sekä Jumalan että mammonan. Jooga auttaa löytämään hengellisen päämäärän, jossa aine on keino. Mielikin on annettu, mutta siellä yhdessä ainutlaatuisen persoonallisuuden kanssa sijaitsee se, mikä varsinaisesti on ihmisen omaa: vapaa, aito mahdollisuus valita tai jättää valitsematta suhteensa annettuun elämään. Ihmisen elämä on sama kuin se tapa, jolla hän suhtautuu siihen.

Elämä, todellisuus, on sinänsä perusolemukseltaan hyvä. Ihmisellä on kuitenkin mahdollisuus kääntää hyvä pahaksi käyttämällä väärin vapaata tahtoaan. Jooga on vapaan tahdon vastuullista, yksilöllistä käyttämistä yhteistyössä annetun todellisuuden kanssa. Ihmisen kasvaminen perustuu tähän vuorovaikutukseen. Todellisuus on aina tarua, vilkkaintakin mielikuvitusta ihmeellisempi. Siinä riittää jatkuvasti löytämistä. Siksi se on paras vaihtoehto. Sen valitseminen päämääräksi tarkoitta tosin omien sankarikuvitelmien uhraamista. Jotkut valitsevat mieluummin omat kuvitelmansa. Voit kuitenkin aavistaa, miten käy, kun todellisuus ja kuvitelmat pannaan vastakkain.

Jokaisella on myös oma persoonallisuutensa. Se tarkoittaa, että itse kukin osallistuu todellisuuden löytämiseen, elämään, omalla tavallaan. Tarkemmin ajateltuna persoonallisuuskin (citta) on lahja elämältä. Jokaiselle on annettu aito mahdollisuus määrätä persoonallisuuskehityksensä suunta.

Jooga on ennen kaikkea mielen hallintaa. Mielen hallinta tulee mahdolliseksi , kun ihminen etsittyään vilpittömästi totuutta vähitellen harjaantuu erottamaan jyvät akanoista, pysyvän muuttuvaisesta, kallion hiekasta. Tämä olennainen on ihmisen sisimmässä. Samaan aikaan tunnustetaan aineen olemassaolo mielen ja ruumiin , ajassa ja paikassa muuttuvaisena, ei-tietoisena keinona.

Ihminen purjehtii elämän merta paljolti mielensä varassa. Sinne kertyvät lapsuudesta lähtien sanat, asenteet ja koko elämän kuva. Ympäristö, kulttuuri ja vanhemmat muovaavat tätä kuvaa aluksi. Vasta paljon myöhemmin ihmisen on mahdollista käyttää vapaata tahtoa tietoisemmin, omana itsenään. Vapautuakseen levottomuudestaan ja muodostuakseen luotettavaksi tiedonlähteeksi mieli tarvitsee vapaan tahdon aktiivisen tuen,. Tämä tuki syntyy, kun yksilö löytää sisimpänsä luotsina, johon voi luottaa.

”Aineelliset asiat pitää ensin oppia tuntemaan, jotta niitä voisi rakastaa, Hengellisiä asioita pitää ensin oppia rakastamaan, jotta niitä voisi oppia tuntemaan”
Aito rakkaus ja kunnioitus sisäistä ihmettä kohtaan motivoi etsimään sitä yhä johdonmukaisemmin.

Sisäisen yhteyden pidon kehittyessä syntyy ja vapautuu energiaa (virya). Uuden tärkeysjärjestyksen lujittuessa luotsi-kapteeni – suhteessa aikaisemmat aivorakennelmat menettävät merkityksensä. Niihin kiinnittynyt tunne-energia vapautuu. Tämä lisävoima kanavoituu mielen ja hallinnan tueksi. Uudelleensuuntautuminen tapahtuu yksilöllistä vauhtia. Ajattelu muuttuu ensin, tunteet tulevat perässä.

Vähitellen uusi tärkeysjärjestys muistetaan paremmin. Istuessa, syödessä, kävellessä, mahdollisimman aina. Kun tullaan jatkuvasti virtaavaan muistamisen ja tarkkaavaisuuden tilaan, ollaan jo pitkällä. Vaikka painopiste on sisäisen muistamisella, ei kysymyksessä ole kuitenkaan itseensä käpertyminen. Päinvastoin, sisäisen jäntevyyden lisääntyessä toiset ihmiset ja ympäristökin havaitaan selvemmin ja tarkemmin. Esim. työtehtäviin keskittyminen paranee ja koko arkisen työn kokeminen voi mielen terävöitymisen seurauksena tuntua pyhätyöltä!

Viveka, mielentila, joka kykenee erottamaan olennaisen turhasta, puhtaan likaisesta, on jatkuvassa syntymisen tilassa. Joogan tarkoittamassa persoonallisuuskehityksessä ei ole sijaa staattisuudelle, pysähtymiselle. Ihmisellä on kaksi mahdollisuutta, joko kasvaa tai taantua. Persoonallisuus kehittyy juuri siinä, että se motivoituu hetkestä hetkeen harjoittelemaan oikeaa asennoitumista hengen ja aineen, luottamuksen ja epävarmuuden samanaikaiseen vaikutukseen.

Kehotyypit ja kahvihetki -tunnistatko itsesi?

Löysin mielenkiintoisen keskusteluketjun eräältä foorumilta (johon pitäisi enemmänkin tutustua) liittyen ayurvedan kehotyyppeihin ja guniin. Keskustelu liittyi "kahvi ja jooga" - ketjuun:

"D. Chopra oli tiivistänyt doshien luonteen mukavasti eräässä luento sarjassaan. Vata, pitta ja kapha keskustelevat. Vata puhuu mitä sylkisuuhun tuo nopealla tahdillaan, pitta yrittää osoittaa tietävänsä enemmän ja olevansa oikeassa kaikissa näissä asioissa. Kapha ei jaksa osallistua keskusteluun, mutta kuuntelee ja aika ajoin tiivistää edeltävien jorinat rennosti yhteen nerokkaan tyhjentävään lauseeseen. Minkä jälkeen pitta yrittää osoittaa tietävänsä sitäkin enemmän ja vata jatkaa asiasta viidenteen."

"Tai sitten kapha seuraa tylsän passiivisena, eikä juuri ymmärrä keskustelun nyansseja tai kulkua, mutta täräyttää kuitenkin jonnekin väliin jonkin yksioikoisen kommentin joka ei ota huomioon suurta osaa keskustelulle olennaisista tekijöistä. Outoa että kapha esitetään ainoastaan positiivisessa valossa, siinä missä vataa ja pittaa katsotaan etupäässä negatiivisena. Vatasta voisi positiiviselle puolelle mainita esimerkiksi kapasiteetin abstraktien asioiden hienosyiseen käsittelyyn ja jatkuvaan muuttumisvalmiuteen, pittasta taas intohimoisen draivin tuoda asiaan järjestystä ja selvyyttä."

"...jokaisella kahvi siis tuntuu hyvältä, koska oma tyyli mistä on tottunut pitämään stimuloituu. Sosiaalinen ympäristö ei silti välttämättä koe asiaa samoin. Vataa miellyttää ajattelun nopeuden kiihtyminen, mutta ulos päin näyttää, että vähäinenkin punainenlanka olisi ajattelusta hukkumassa. Pitta kokee itsensä tehokkammaksi, mutta muille se saattaa näyttää vain aggressiivisuudelta ja ylimielisyydeltä. Kapha saa itsensä liikkeelle ja tämä on helpompi tulkita positiiviseksi vaikutukseksi suhteessa edellisiin."

Tässä vielä lisää analyysia keskustelun luonteesta guna-teorian muodossa:

"Keskustelujen modus operandihan määräytyy enemmän guna-teorian vaikutuksen alaisuudessa. Tamas-keskustelija pyrkii päihittämään vastapuolensa kykenemättä rakentamaan edes omaa teoriaansa, rajas-keskustelija pyrkii kaikin keinoin päihittämään vastapuolen ja vakiinnuttamaan oman näkemyksensä, ja sattva-keskustelija puolestaan pyrkii punnitsemaan kaikki näkökulmat ja saapumaan lähtökohdistaan riippumatta totuuteen.
"

"Näinollen meillä on yhdeksän peruskategoriaa, eli kolmenluontoiset keskustelijat kolmen laadun (guna) alaisuudessa. Mikäli jotakuta kiinnostaa laajemmin, tästä voisi aloittaa oman keskustelunsa. Jokaisella luonnolla on omat hyötynsä ja haittansa, kapha ei missään nimessä ole Chopran yksioikoisesti esittämä hypoteettinen ideaaliluonto. "

Tässä ja tässä lähteet ja lisää keskustelua. Tulen perehtymään guniin varmasti myöhemmin, tämä vain pieni pintaraapaisu kehotyyppien psykologiseen puoleen. Gunista olen kirjoitellut aiemmin täällä ja lisää on tulossa jossain vaiheessa...

30.10.2009

Kissojen raaka- ja luomuruokinnasta

Minulta pyydettiin juttua eläinten raakaruokinnasta, josta jo keväällä hieman kirjoittelinkin. En itse ole perehtynyt varsinaiseen barffaukseen eli lemmikkien raakaruokintaan, mutta pyrkinyt suosimaan sekä raaka- että luomuruokaa. Tämä kirjoitus keskittyy kissojen (ja barfin osalta myös koirien) ruokintaan. Toki varmasti muidenkin eläimien kohdalla on yhtä tärkeää keskittyä ravinnon laatuun.

Tässä alkuun hyvä artikkeli kissan luonnonmukaisesta ruokinnasta, jota näissä lainauksissa tiivistän:

Teollisesta nykyruoasta:

Eräs amerikkalainen eläinlääkäri: "Meidän iho- ja turkkiongelmien kanssa painivien eläinlääkärien tulisi kiittää kaupallista eläinruokateollisuutta kaikesta liiketoiminnasta, minkä se on meitä varten luonut. Yhä useammat eläimet sairastelevat jo pennusta lähtien. Allergiat, iho-ongelmat, virtsa- ja munuaiskivet, kaihit ja sydänviat ovat yleistyneet.
"

Eläinruoat lasketaan rehuksi, ja siksi ei rehulain mukaan tarvitse niiden koostumusta tarkasti eritellä. Niitä ei siis koske elintarvikelaki. Kissojen ja koirien ruokiin saa rehulain mukaan käyttää mm. turkiseläinruhoja, sorkkia, kavioita, höyheniä, villaa ja sarvia. Jos valmisruoissa ei olekaan edellä mainittuja, niin niissä on teurasjätettä, joka puolestaan sisältää rauhasjäämiä ja sikiökalvoista peräisin olevia hormoneja. Monet koirien ja kissojen ongelmat on liitetty hormonipitoiseen valmisruokaan.

Useiden amerikkalaisten eläinruokien on todettu sisältävän etoksikiinia; valmistajat kylläkin saattavat puhua turvallisesta antioksidantista. Etoksikiini aiheuttaa pentukuolleisuutta, syöpää, kitalakihalkioita ja epämuodostumia

Tuntemattomista lähteistä peräisin olevat proteiinit, rasvat ja kuidut ovat kysymysmerkki. Ne voivat olla ihmisille kelpaamattomia ruoka-aineita. Jos esim. tuoteseloste ilmoittaa raakavalkuaispitoisuudeksi 10 %, eläin voi käyttää siitä vain 3 %, mikäli valkuainen on peräisin kanan höyhenpeitteestä.
Vitamiinien ja hivenaineiden osuuskaan ei aina ole kunnossa. B-vitamiini häviää ruoanvalmistuksessa, samaten tauriini. Vitamiinit ja hivenaineet voivat olla huonosti hyväksikäytettävässä muodossa. Teolliset ruoat ovat aiheuttaneet B6-, D- ja C-vitamiinien ja sinkin puutetta sekä kaliumin imeytymishäiriön.

Pahimmasta päästä eläinruokien lisäaineita on etoksikiini (E 324), joka on sallittu kaikissa eläinrehuissa hapettumisen estoaineena. Se on kasvinsuojelu- ja kuminsäilöntäaine, terveydelle haitallista hengitettynä, iholle joutuneena ja nieltynä. Kemikaalilainsäädäntö kieltää sen säilyttämisen elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa, mutta rehulain mukaan sitä saa lisätä 150 mg täysrehukiloon.


Luonnonmukainen ruoka:

Luonnossa kissa syö myyriä, lintuja, kaloja, sammakoita ja hyönteisiä. Kissan luonnonmukaisen ruoan lähtökohdaksi käy mainiosti hiiren analyysi:

70% vettä
14% proteiineja
10% rasvaa
1-2% hiilihydraatteja
alle 1% kuitua
luista hivenaineita

Kissa asettaa aivan erityiset vaatimukset ruokkijalleen siinä, että se
on lihansyöjä, toisin kuin koira, joka on sopeutunut syömään ja käyttämään hiilihydraattipitoista ruokaa. Kissat eivät itse asiassa tarvitsekaan hiilihydraatteja vaan kuituja (kuivaruoat sisältävät usein turhia hiilihydraatteja). Kissan ruokaan voi sekoittaa keitettyjä ja hienonnettuja kasviksia, riisiä sekä hiutaleita, mutta vain vähän. Perunaa kannattaa kokeilla - se on unohdettu kasvis.

Kissalle tärkeitä energiaa antavia ravintoaineita ovat proteiinit eli valkuainen ja rasva. Niiden tulisi olla eläinperäisiä.
Kissan ravinnon tärkein valkuaisainelähde on liha. Siksi soveltuvat erinomaisesti ruhon halvat kohdat, joissa on rasvaa ja sidekudosta. Lihaksi käyvät naudan lisäksi hevonen, sika, siipikarja, kaniini, poro ja riistaeläimet sekä kerran viikossa annettuina sisäelimet. Keuhkot ja perna ovat arvottomia ruoaksi.

Kananlihan valkuainen on arvokasta proteiinia. Kissa pystyy hyödyntämään sen 90-prosenttisesti. Vielä täydellisemmin kissa voi hyödyntää kananmunankeltuaisen - sen biologinen arvo on 100 %.


Proteiinia tarvitaan kasvuun, energiaan, kasvu- ja plasmasoluihin, hormoneihin, entsyymeihin ja vasta-aineisiin. Hyvä kissanruoka sisältää runsaasti proteiinia: 25 - 30 % pitää kissan terveenä ja vahvana. Proteiinia valmistavista 23 aminohaposta 11 on välttämättömiä kissalle. Tauriini on tärkeimmästä päästä. Kissa tarvitsee juuri eläinkunnasta saatuja aminohappoja.


Aikuisen kissan ruokinta

Sopimaton ravinto lisää kehon ylikuormitusta, rasittaa maksaa ja munuaisia, kerääntyy elimistöön, heikentää puolustuskykyä, vaikuttaa aivojen toimintaan ja synnytykseen, aiheuttaa puutostiloja tai jonkin aineen liikasaantia. Kunnollinen yksinkertainen kotiruoka ylläpitää terveyttä. Jos mahdollista, laadukkaat valmisruoat olisivat vain ruokinnan apuna.

Barf

Barf (=bones and raw food) ruokavaliossa pyritään jäljittelemään villieläinten ruokavaliota ja unohtamaan teolliset tuotteet. Monet ovat löytänyt barffauksesta ratkaisun lemmikin loputtomaan allergiakierteeseen, korvaongelmiin, vatsaoireisiin ja jopa käytöshäiriöihin. Barf-ruokavalioon ei kuulu säilöntä- tai väriaineet, eikä siinä syötetä viljaa, joka on koiran luonnolliseen ruokavalioon täysin kuulumaton ruoka-aine.

Ruokavalion pääperiaate on se, että kaikki ruoka tarjotaan RAAKANA ja kokonaisruokavalio koostuu n.60-70 % raaoista lihaisista luista, loput n. 20% kasviksista ja n. 20% lihasta, sisäelimistä ja kalasta. Tarkoituksena on myös tarjoilla eri raaka-aineista koostuvat ateriat eri kerroilla, jotta ruuansulatus käyttää tarjolla olevat ainesosat mahdollisimman tarkkaan. Siis lihaiset luut erikseen, liha-ateriat erikseen ja kasvisannokset eri kerroilla.

Liha-aterialla voi tarjota mitä tahansa lemmikille sopivaa lihaa. Kerran viikossa on hyvä antaa maksaa, josta saa A-vitamiinia. Vaihtelevasti voi antaa myös muita sisäelimiä kuten sydäntä, munuaisia jne. Kalaa pitää antaa D-vitamiinin ja omega 3-rasvahapon saamiseksi noin kerran pari viikossa.

Kaikki kasvikset annetaan raakana ja soseutettuna. Tämä siksi, että lemmikin elimistö pystyy imemään kasvisten rikotusta solurakenteesta ravintoaineet huomattavasti paremmin ja samalla suolisto saa tarvitsemiansa kuituja. Kasvissoseitten syömiseen pitää totutella yleensä pikkuhiljaa. Aluksi seokseen voi sekoittaa lihaa niin paljon että se hyvin syödään, sitten pikkuhiljaa lihan määrää vähennetään.

Hyviä soseen perusaineksia ovat vihreät lehtikasvikset (salaatit, pinaatti, parsakaali ...). Lisäksi voi käyttää lähes kaikkea mitä itselleenkin ostaa (sienet, juurekset, porkkanat, kesäkurpitsa, omenat, banaani, päärynät...). Palkokasvit pitää kuitenkin keittää ( pavut ,herneet). Valkosipulia voi lisätä pieniä määriä, mutta muita sipuleita ei saa antaa. Niistä eläin saa anemiaa. Valkosipuli sen sijaan voi pieninä määrinä estää sisäloisia ja punkkeja tarttumasta lemmikkiin. Myöskään koisokasveja ( tomaatti, munakoiso, peruna, paprika) ei kannata antaa. Perunaa voi kyllä jonkin verran käyttää keitettynä, mutta ei koskaan raakana.


Kasvissoseeseen voi kerran pari viikossa lisätä kananmunan kuorineen ( tietysti raakana). Kananmunan kuoria voi lisätä kasvissoseeseen jauhettuna kalkin saannin turvaamiseksi myös silloin, kun luita ei ole saatavilla. Toiset käyttävät jonkin verran myös maitotuotteita (maitorahka, raejuusto, maustamaton jogurtti, viili, piimä). Juustoissa sen sijaan on tavallisesti paljon suolaa. Niitä voi käyttää satunnaisesti pienissä määrin makupaloina.

Kylmäpuristetut kasvisöljyt ovat tarpeen omega-3- rasvahapon ja E-vitamiiniin saamiseksi. Hyviksi todettuja ovat ainakin pellavansiemenöljy, rypsiöljy ja vehnänalkioöljy. Ruokaan voi myös halutessaan lisätä C-vitamiinia, merileväjauhetta tai oluthiivaa ( ei hiivatulehdusalttiille ). Moni antaa näitä vain kuureina esim. toipilaille tai tarpeen ilmetessä. Ja jos kalaa ei ole tai ei suostuta syömään, on hyvä lisätä lohiöljyä ruokaan omega-3:n saamiseksi.

Eläimille annettava raakaruoka on mielestäni todella jees verrattuna teollisiin purkki- ja kuivaruokiin. Raakaruokinnassa ei kuitenkaan huomioida sen enempää lihan laatua. Itselläni on jonkinlainen kammo tehotuotettuun kanaan, enkä ole sitä juuri halunnut ostaa kissoillenikaan, koska sitä ei vielä luomuna saa. Barffissa aloittelijalle suositellaan juuri esim. broilerin siipiä ja kaulaa. Aion ainakin perehtyä tarkemmin tähän kasvisruokaosioon ja kokeilla blendailla ainakin salaatteja ja porkkanaa esim. luomujauhelihan sekaan jos sellaisenaan ei suostu syömään.

Barffiruokaa saa käsittääkseni vain kyseisistä myymälöistä (infotkaa tietävät), joten autottomalle ei sen hankkiminen ole kovin helppoa.

Itse olen suosinut seuraavia ruokia kahden pienemmän ei-niin-nirson kissan kohdalla:

- Luomujauhenliha (sekä sian- että naudan, saa esim. lähicitymarketistamme tai kauppahallista)
- Sisäelimiä: lähinnä sydäntä ja munuaisia (ei valitettavasti saa luomuna, maksa ei oikein maistu)

- Sei: Pakastealtaasta, hieman keitettynä, voisi varmaan kokeilla myös sulattaa täysin ja tarjoilla raakana

- Silakkaa tai muikkuja lihatiskiltä

- Satunnaisesti ja harvemmin muita kaloja

- Vihanneksia sen verran mitä syö, esim. kesäkurpitsa, salaatti
(myös erilaiset itselleni tehdyt raakaruoat, kuten smoothiet maistuu - tai maistuisi jos antaisin, etenkin, jos niissä on rasvaa)
- Luomupurkkiruokaa: Yarrah


"Yarrah Organic Pet Products tarjoaa laajan valikoiman luonnonmukaisesti tuotettuja eläinten ruokia ja tuotteita, niille lemmikkieläinten omistajille, jotka ovat huolissaan lisäaineista koiriensa ja kissojensa ravitsemuksessa. Kaikilla Yarrah-valikoiman tuotteilla on SKAL-luomutakuumerkki pakkauksessa (SKAL 1301) ja KRAV luomumerkki. Nämä laatumerkit tuotteessa ovat takuumerkkejä luonnonmukaisesta tuotannosta ja siitä, ettei valmistuksessa ole käytetty mitään haju-, väri-, maku- ja säilöntäaineita. Lisäksi, tuotteet eivät sisällä hormoneja, torjunta-aineita, kasvinsuojeluaineita eikä raskasmetalleja kuten kadmium tai lyijy."

"Kissojen ja koirien purkkiruokiin on lisätty merilevää ja spirulinaa, jotta turkki pysyisi hyvässä kunnossa, vitaalisuus ja vastustuskyky tauteja vastaan pysyisi hyvänä sekä helpottamaan sairaudesta tai rasituksesta toipumista.
"

Lisäksi annan silloin tällöin kylmäpuristettua öljyä, sekä kookosöljyä, joka kaikkien muiden etujensa lisäksi on loistava myös lemmikeille! Tämän postauksen lopussa on hyviä vinkkejä kookosöljyn käyttöön. Esim. korvapunkit sain lopulta lähtemään kookosöljyn avulla (kidutuslääkkeiden sijaan). Kisut ovat ihan innoissaan kookosöljystä ja joskus yrittävät nuolla ihoani, jos olen rasvannut itseni sillä.

Samoin avokado olisi kovin suosiossa, mutta monien lähteiden mukaan se voi olla myrkyllistä kissoille. Ei siis avokadoa kissoille! Olen joutunut pitämään avokadojamme pehmeämässä suljetussa kaapissa, kun muutaman kerran niistä on löytynyt kissan hampaanjäljet...

Annan myös silloin tällöin monivitamiinitabletin.
Kissat vaikuttavat nyt hyvin terveiltä, paitsi löytökissalla on hieman pahanhajuinen hengitys ollut jo siitä lähtien kun sen löysin. Se johtuu kuulemma hammaskivestä, johon pystyy ravinnolla vaikuttamaan sekä hampaiden harjauksella, mikä ei ole ihan helpoin juttu (kokeiltu on). Myös matokuuria pitäisi taas piakkoin antaa - ellei tästä ole jotain uudempia suosituksia jollain tietävällä?

Tämän saman jutun lopussa vielä laajempi ruokasuosituslistaus (ei barf) ja

Tässä on hyvä tietopaketti Barfista ja yhteystietoja myymälöistä.

Eläimetkin voi muuten määritellä ayurvedisesti. Meiltä löytyy ainakin levotonta vataa- ja yli-aktiivista pittakisua.

Ps. Katsokaa LOISTO video oikealta palkista: The Love Police

29.10.2009

Tarkkaile suhtautumistasi

Olen havainnut sekä Ollin että omassa blogissani eräitä närkästyneitä kommentoijia, jotka haluavat lietsoa negatiivisuutta sekä etsiä tekstistä suurennuslasilla ne pienenpienetkin epäkohdat. Huom. edellinen lause ilmaistu tyylini mukaisesti kärjistetysti. Kuten jo kommentoinkin aiempaa tekstiäni, on ärsyyntymiselle aina jokin syy. Menkää siis itseenne (olemme Ollin kanssa antaneet siihen aika paljon vinkkejä:)) ja tarkkailkaa ajatuksianne.

Ollin blogin kommentoijaa lainatakseni:

"Sitten nämä sankarit jotka valittavat, etteivät ole oppineet mitään ja väittävät Olan tekevän "turhaa" työtä postailemalla erinäisiä linkkejä ja tietoiskuja. Koittakaa itse tehdä samoin, käykää lävitse mielenkiintoisilta vaikuttavat sivustot, lukekaa alan kirjallisuutta, luokaa kontakteja muiden alalla toimivien spesialistien kanssa, kasatkaa tästä kaikesta kattava ja viihdytttävä paketti ja jakakaa se kansan tietoon. Mitä, eikö huvita? Vaatiiko se liikaa aikaa, työtä ja vaivaa? Nikke Knakkertonimaisesti voisin sanoa kovaan ääneen: "johtopäätös - olkaamme siis kiitollisia, että on olemassa Ollin tapaisia hahmoja.

Joku anonyymi henkilö tässä jo ilmaisikin ehkä parhaiten suomalaisten kanssasisarten suurimman onnettomuuden - kateuden. Se on yksi katalimmista seikoista, joita ihminen voi sisällään kantaa, joten antakaa sen olla. Tyytymättömät, miksette voi olla vilpittömästi onnellisia kaverin puolesta, joka on tehnyt tätä kaikkea itsensä ja muiden kanssaeläjien puolesta täysin pyyteettömästi?

Mitä täällä tarkoitetaan "Olli ei ole antanut minulle mitään"? Ollihan on jakanut kilokaupalla tietoa ja viihdyttänyt yleisöä. Pitäskö Ollin mielestänne antaa jotain konkreettista; halauksia, ylävitosia ja ilmaisia maistiaisia, mitä te ihmiset kaipaatte? Jos vastaus on mielestänne oikeutettu kyllä, niin vaatikaa ja kysykää asioista, mutta olkaa tietoisia siitä, ettei kaikkeen ole aikaa. (Suhteellisuudentaju on kovassa huudossa nykyään) Moniin jaettuihin vinkkeihin saa runsaasti lisätietoa verkosta ja kirjastoista, joten nähkää myös itse vaivaa saavuttaaksenne jotain.

Se mitä täällä on keskusteltu Ollin häseltävästä ja yli-innokkaasta esitystavasta on varmasti paikkansapitävää, mutta olkaa ymmärtäväisiä ja suvaitsevaisia asian suhteen. Edessänne ei ole oikeassa työssä oleva retoriikan ammattilainen (ainakaan vielä).

Yhdistääkseen hajamieliset ajatukseni edes joksenkin yhtenäiseksi linjaksi ehdottaisin skeptisesti ja epäkunnioittavasti suhtautuvien ihmisten asettamaan itsensä Ollin tilalle ja miettivän tosiseikkaa: "Olisiko minusta tähän, voisinko tehdä asiat paremmin?". Jos vastaus on positiivinen, niin ei tarvitse varmaan erikseen ehdottaa, että tekee kilpailevan blogin ja nauttii elämästään :)"

Jos blogimme jutut menevät "vähän yli", niin tarvitseeko sitä silti alkaa kommentoimaan negatiiviseen sävyyn? Voisiko siinä vaiheessa negatiivisuuden "onpa tuo jätkä sekaisin" sijaan mielummin vaikka naurahtaa ja ajatella että: " onpa rohkeaa" "pääsenköhän itse joskus tuohon" tai "onpa maailma täynnä ihmeellisiä asioita" Muista, että ajatuksillasi on todella suuri voima. Edelleenkin se itsensä haastaminen, uskaltaminen tehdä, kokeilla ja edes AJATELLA jotain erilaista, mihin on tottunut on se, mikä kehittää sekä ihmistä että koko ihmiskuntaa.

Tästä tulikin mieleen muutama perinteinen sananlaskumme, älkää ottako niistä mantraa itsellenne, vaan keksitään yhdessä parempia?

- Vaatimattomuus kaunistaa
- Kuka kuuseen kurkottaa se katajaan kapsahtaa
- Kel onni on se onnen kätkeköön

Olisiko todellakin aika keksiä uusia?

28.10.2009

Trendikäs mutta suositeltava superfood

Kiitos edellisen postini kommenttitulvasta. Jatkan avautumista tasaiseen tahtiin:) Nyt hieman muista aiheista, eli keväästä lähtien käyttämistäni tehoaineista, superfoodeista.

Monia ärsyttää, kun koitan edistää ekologista elämäntapaa, mutta samalla hehkutan kaukaa tuotavia "superfoodeja". Korostan sitä, että suosittelen ja käytän itsekin ensisijaisesti omien metsiemme ja puskiemme antimia. Lähellä kasvanut villinokkonen tai mustikka on ehkä parasta ravintoa meille! Kuitenkin kasvukausi on täällä niin lyhyt, että riittäviä ravinteita on vaikeampi saada ympäri vuoden ja tarpeeksi. Puutostilat pystymme ehkä juuri ja juuri välttämään (paitsi D ja ehkä B12), mutta emmekö haluaisi myös elää, eikä vain olla puutostilojen rajoilla. Vaihtoehtoja kuitenkin on synteettisten täyte- ja lisäaineita sisältävien purkkivitamiinipillereiden sijaan. Superit ovat myöskin hyvin tiivistä tavaraa, eli niitä ei kulu samoissa määrin, kuin esim. maitoa ja lihaa.

Superfoodiksi sanotaan huikean ravintoarvon omaavia ruoka-aineita ja ne ovat kulkeutuneet nyt myös Suomen kauppohin. Olette ehkä huomanneet juttuja myös jopa mainstreamlehdissä (tai ettehän te lue niitä:)). Superfoodit ovat mielestäni paljon enemmän kuin vitamiini, koska ne ovat täynnä lukuisia eri vitamiineja, mineraaleja ja yhdisteitä täysin luonnollisessa muodossa. Ne ovat "paketteja", jotka vaikuttavat kehon lukuisiin eri toimintoihin kerralla.

Tulen esittelemään tarkemmin muutamia käyttämiäni superfoodeja. Ensin sanon, että jos asia on sinulle uusi, etene tutustumisessa pikku hiljaa, ettei tule tietoähkyä. Osta vaikka yksi superfood kokeiluun, tunnustele miltä se tuntuu ja vaikka parin viikon päästä lisää toinen ja kolmas. Itselläni on tällä hetkellä käytössä ainakin kymmenisen tehoainetta, joista tässä esittelen muutaman:


Aloe Vera -juoma

mm.
* maksaa puhdistava
* ruoansulatusta edistävä
* suoliston tasapainottaja
- Juo sellaisenaan
Hampunsiemen

* Omega 3- ja 6 rasvahappoja hyvässä suhteessa
* Kaikki 8 kehollemme välttämätöntä aminohappoa
* Paljon E-vitamiinia ja rautaa
- Esim. smoothiesiin

Raakakaakao

* "Jumalten ruoka", käytetty muinoin maksuvälineenä
* Ylivoimainen antioksidanttipitoisuus
* Hurja määrä magnesiumia
* Hurja määrä kaikkea muutakin:)
* Auttaa mm. masennuksessa ja lisää hyvän olon tunnetta (fenetyyliamiini)
- Esim. raakasuklaaseen tai smoothieen, ks. suklaakouluGojimarja

* Kiinalaisen lääketieteen yrtti nro1
* Valtavasti antioksidantteja

* Paljon proteiineja

* Lisää luontaista kasvuhormonin tuotantoa ja vahvistaa libidoa:)
- Syö sellaisenaan
lisää


Spirulina

* Ehkä maailman rikkain proteiininlähde
* Tehokas puhdistaja (raskasmetallit ym.)
* Myös välttämättömiä rasvahappoja
- Esim. SmoothieisiinKookosöljy

* Puhdistaa maksaa
* Stimuloi kilpirauhasta ja kiihdyttää aineenvaihduntaa
* Sis. hyvää lauriinihappoa, jota myös äidinmaidossa
* Ei kolesterolia
- Smoothiet, leivonnaiset, suklaaIncan Berry

* Merkittäviä pitoisuuksia C-vitamiinia, proteiinia ja beta-karoteenia
* Ehkäisevät tulehduksia
- Syö sellaisenaan

lisää
Maca

* Voimakas adaptogeeni - auttaa mm. stressissä
* Sisältää kasvisteroleja, lisää voimaa ja kestokykyä
* Hormonaalisiin häiriöihin
- Esim. Smoothieen
lisää


Lisäksi suosittelen tarkistamaan suolasi, toivottavasti se on laadukasta eikä ainakaan raffinoitua pöytäsuolaa. Tilasin myös (Puhdistamosta) tämmöistä herkkua eli raakamantelivoita, josta jo Olli ehtikin vetää överit:) Katso hyviä reseptejä samaisesta bloggauksesta. Ensi maistamalla mansikoiden ja agavesiirapin kanssa oli aikas jees:)


Olimme viime viikolla maistelemassa enemmänkin näitä superherkkuja ja voin kyllä sanoa, että ylensyömiseltä ei voinut välttyä yksi sun toinenkaan. Eräs reseptinikkari oli taikonut tarjolle ihan uskomattoman hyviä herkkuja, erilaisia suolaisia snäksejä, kuten levistä ja siemenistä tehtyjä nachoja ja "sikareita" (kuvassa) sekä todella maukasta dippiä. Voin sanoa, että asiasta tietämätön ei olisi edes tajunnut ainesten olevan raakoja. Ruoat olivat ehkä miljoonakertaa parempia kuin perinteisen illanvieton. Aivan varmasti monien pöydät ovat kokemassa samaista muodon- ja laadunmuutosta.Laitetaan nyt vielä tämä kuva, kun pojilla on niin hassu ilme ja vähän naamakin punottaa (samoin itselläni). Ei paljon alkoholia tarvitse näitä maistellessa...


Kokeile, tutustu ja ihastu superfoodeihin. Puhdistamo on ehkä laadukkain paikka, mistä superfoodeja voi tilata. Koodilla: quinoaa - saat tilatessasi 5% alennuksen, eli shoppailemaan vaan! Myös Cocovi ja Ecodeal ovat hyviä paikkoja. Pistän Puhdistamon mainoksen myös blogini yläpalkkiin ja tarjous on voimassa toistaiseksi.

27.10.2009

Ajatuksia nyt

Pitkä teksti, varaa aikaa...

Kävelin sunnuntaina mummuni luolta sairaalasta kotiin ja mielessäni oli taas paljon asiaa. Ulkopuolisen näkökulmasta näytin varmaan aika pöpiltä, kun juttelin itsekseni ja aionkin vastedes kuljettaa mukanani tallentavaa mp3:sta tyyliin Twin Peaksin Dale Cooper:) Puhuin ääneen, koska mielessäni oli niin paljon asiaa, josta haluan taas kertoo täälläkin ja asiat voivat unohtua, jos niitä ei jäsentele heti.

Stoorini lopuksi mieleni nosti esiin: "Viitsinkö taas hehkuttaa blogissa, enkö ole hehkuttanut olotilaani tarpeeksi" " Ihmiset ärsyyntyvät liikaa, pitää olla nöyrä" "Toistan samoja asioita, kirjoita jostain järkevämmästä, niin saat uskottavuutta" jne jne

Mieleni siis puhui tai tarkemmin sanottuna höpisi minulle! Ennen olisin uskonut mieltäni, ja jättänyt kirjoittamatta, mutta nyt tässä olotilassa, jossa nyt olen, tajusin erotella mieleni ja aidon minäni. Aito minä oli sitä mieltä, että ihmisten on hyvä lukea näitä asioita oli ne sitten kuinka "hehkutuksia" tahansa. Aina on ihmisiä, jotka ärsyyntyy mistä vaan! Lisäksi olen saanut viime aikoina viestejä, joissa kerrotaan blogini innostaneen ihmisiä harkitsemaan uran vaihtoa sekä mikä parasta - kokemaan ennenkuulumatonta tiedostamista! Wau! Kertokaa ihmeessä lisää näitä stooreja, ne vasta ovat jotain!

Asiaan siis:

Kirjoitukseni koskee jälleen muutosprosessiani ja matkaa keväästä tähän pisteeseen. Paljon on varmasti toistoa ja samaa asiaa, pahoittelen sitä. Kuitenkin, koska aikaa on taas kulunut ja mieleni on tasaantunut (positiivisella - ei pysähtyneellä tavalla), pystyn jotenkuten jäsentelemään asioita ja toivottavasti inspiroiden taas ihmisiä.

Taustaa voivat uudet lukijat kurkata hieman esim. tästä, tässä lyhyesti muutama ajatus viime vuosilta:

Kaksi vuotta sitten: Irtautuminen oman alan työoravanpyörästä, kuitenkin hyvinkin sidottuna "mielelliseen oravanpyörään" eli oletuksiin "yhteiskunnan luomasta hyvän ja tavoiteltavan elämän ihanteesta"

Vuosi sitten
: Omistusasunnon hankkiminen, vakaa parisuhde, oman yrityksen perustamisen yritystä- epäonnea - suhaamista "hyvissäkin" palkkatöissä ja yrityksen perustamishaaveiden välillä. BB:n katselua, treenaamista, riittämättömyyden tunnetta, halua vaikuttaa asioihin turhautumista, sopeutumista, alistumista, uskottelua mielelle, että asiat ja elämä on hyvin ja niinhän ne (sen ymmärryksen mittakaavassa) olivatkin

Tämän vuoden alku: Yllättävä käänne, kun työt loppuivat, samalla sain mahdollisuuden lähteä Usan reissuun (en oo ihan kauheesti reissannut), jo reissussa jänniä tuntemuksia; Jokainen hetki tuntui mielekkäältä, enkä kaivannut mitään ulkopuolista tai tietoa tulevaisuudesta. En oikeastaan kaivannut lainkaan kotiin.

Maaliskuu, takaisin Suomessa: Ankeus iski kunnolla. Itkin ja lenkkeilin, koitin etsiä syytä elää, vaikka eihän minulta pitänyt mitään puuttua. Onneksi aloin blogini kautta löytämään netistä muutakin kuin sen Iltalehden lööppisivuston tai työvoimatoimiston sivut.

Ravinto

Olin uskonut syöväni todella terveellisesti ja järkevästi, kunnes kohtasin aivan uudenlaista tietoa. Tämän tiedon pohjalta muutin ruokavaliotani päivä päivältä puhtaampaan ja ravinteikkampaan suuntaan. Huomasin huomaamattani luopuneeni viljasta, kahvista, lisäproteiineista, maidosta jne. saatuani tilanne jotain paljon parempaa, kuten vihersmoothiet, raakasuklaan, avokadon jne:) Olo oli tosi hyvä ja päivä päivältä energisempi.

Tajusin, että meillä on samaan aikaan käytössämme maailman ravinneköyhimmät -sekä rikkaimmat ruoat ja suurin osa meistä valitsee ne köyhät ruoat - ja yllättäen kärsii lukuisista erinäisistä vaivoista. Lisäsin ruokavaliooni superfoodit, esim. gojimarjat, joille kaverini naureskelivat keväällä Eipä taida naureskella kauaa - kun karkkihyllyt (sekä myös maito- ja leipähyllyt) alkavat näyttämään jo mainstreaminkin silmissä pelkältä kemialta.

Kokeilu vei siihen pisteeseen, että oltuani heinäkuun 100%:lla raakaravinnolla päätin jatkaa kyseistä elämäntapaa huomattuni sen tuovan minulle edelleen lisääntyvää hyvää oloa. En ole kuitenkaan niin ehdoton, vaan voin halutessani silloin tällöin syödä kypsennettyä ruokaa. Raakaravinto jaksaa yllättää jatkuvasti, koska mahtavia ja terveellisiä reseptejä ja herkkuja löytyy vinopinoin ja voi enää ihmetellä miksi ihmeessä pitäisi ostaa karkkia.

Vaikka olenkin innostunut raakaravinnon keittiöstä, on syömiseni silti todella yksinkertaista. Päivä päivältä huomaan, kuinka vähällä tulee toimeen ja kuinka paljon ylimääräistä tulee silti syötyä. Annoskoot ovat ehkä kolmasosan siitä mitä ennen ja vieläkin olisi vähennettävää. Superfoodeja käyttämällä saat ravinnetiheyttä helposti ja välillä tuntuukin käyvänsä melkein ylikierroksilla (samalla Pittaluonne)

Olen nyt syönyt lähes puoli vuotta erittäin puhdasta ruokaa, lähinnä vihanneksia, hedelmiä, marjoja, pähkinöitä, siemeniä, superfoodeja. Paluu entiseen on täysin mahdoton. Kroppa antaa välittömästi palautteen, jos joku ei sovi sille. Haluan kokeilla ja oppia jatkuvasti uutta - myös muun kuin ravinnon suhteen. Olo on todella fresh ja puhdas, mutta ei täysin. Voisin arvioida puhdistuneeni paljon enemmän psyykkeen kuin itse fyysisen kehon puolelta. Olen noudattanut Ayurvedisia oppeja (ks. alla) aika pitkälle, mutta vielä on matkaa täydelliseen ruoansulatukseen:)

Jooga

Aloitin keväällä myös säännöllisen joogan, joka nyt on päivittäinen aamurutiini. Olen joskus vuosia sitten astangajoogannut ja muistin hämärästi sen tasoittaneen mieltäni silloin. Nyt huomasin sen tekevän samaa ja innostuin siitä oikein kunnolla. Jooga on mielestäni (liikunta)laji nro1, koska se on niin kokonaisvaltaista. Me tarvitsemme suorittavan hikipumpin sijaan sitä hiljentymistä ja keskittymistä. Jooga vie meitä lähemmäs omaa minäämme ja tasoittaa levotonta mieltämme. Käytännössä se vaikuttaa nadien ja chakrojen avautumiseen. Chakroissa sijaitsee tietoisuutemme eri tasoja. Päästyämme syvemmälle, alamme olemaan kokonaisempia ja aidosti onnellisia juuri sellaisina kuin olemme, ilman mitään ulkopuolisia asioita.

Ayurveda

Ayurveda on monipuolinen ja älyttömän kattava lääketiede/filosofia, jonka käytännön harjoitusmuoto jooga on. Innostuin Ayurvedasta luettuani innoissani vaihtoehto- ja luontaishoidoista ja Ayurvedan ravinto-opit kuulostivat hyvinkin järkeviltä. Ensin halusin tietenkin tietää kehotyyppini ja sille sopivat ravinto-ohjeet. Noudatettuani niitä, huomasin oloni paranevan entisestään. Perehdyttyäni lisää ayurvedaan, oivalsin siinä totuuden ytimen.

Ayurveda ottaa huomioon ihmisen kokonaisvaltaisuuden sekä yksilöllisyyden. Emme voi erottaa itsestämme fyysistä tai psyykkistä osaa vaan kehomme toimii tiiviinä kokonaisuutena. Meissä on myös sielu, aito minä ja saatuamme yhteyden siihen, on mahdollista parantua "parantumittomistakin" taudeista. Meillä on myöskin mahdollisuus nostaa onnellisuuttamme paljon korkeammalle, kuin länsimaiden lääketiede määrittelee (terveys=fyysinen oireettomuus). Kaikki maailman synnystä jokapäiväisen toimintamme ja kehomme käsittämiseen on Ayurvedassa hyvinkin loogista ja järkeenkäyvää. Ihminen on syntyjään terve ja meissä itsessämme on kaikki mahdollisuudet olla terve, jos olemme tasapainossa. Ayurvedan kautta saamme yksilölliset ohjeet täydellisen terveyden saavuttamiseen.

Lähdin asiasta innostuneena kesäkuun alussa Ayurvedahoitajakurssille ja muutama kuukasi tästä, minulla on oma, haaveilemani yritys ja saan tehdä työtä mitä AITO minäni haluaa. En voisi enää tehdä työtä, mihin en usko ja mistä en itse saisi mitään. Kurssi on ollut hyvin opettavainen, antoisa ja saamani ja opettelemani hieronnat edesauttavat myöskin tätä puhdistautumista. Ayurvedahoito on erittäin syvälle menevä hoito ja uskon, että juuri tätä hoitoa hektinen yhteiskuntamme tarvitsee.

Meditaatio

Olen jo vuosia sitten haaveillut meditaatiosta. En muista tutustuinko siihen muiden asioiden kautta kuin ayurvedan, mutta saavuttaessani pikku hiljaa tätä uudenlaista tietoisuutta innostus meditaatioon kasvoi kasvamistaan. Sain loppukesästä meditaatio-opastusta ja olen myös itse opetellut muutamia tekniikoita.

Koska meditaatiokokemus on hyvin henkilökohtainen ja syvällinen, en lähde kertomaan kaikkia oivalluksia siihen liittyen. Kerron vain, että jos oikeasti ja aidosti haluat löytää sen aidon minän, tulet todennäköisesti löytämään sen. En tiedä, auttoiko omassa tapauksessa prosessia myös samalla tapahtunut ravinnon puhdistaminen, todennäköisesti. Oma mielipiteeni on se, että jos ravintosi on liha- ja happopainotteista (liian tukossa) voi yhteyttä olla vaikea löytää. Tästä seikasta olisi kyllä mukava kuulla enemmänkin kokemuksia (etenkin niiltä henkilöitä, jotka ovat meditoineet onnistuneesti - ei siis välttämältä skeptikoilta, joilla ei ole omaa kokemusta asiasta). Meditaatiosta voi kuitenkin saada niin uskomattoman paljon iloa, oivallusta ja laajentunutta tietoisuutta, että voin vain sanoa, että aloita jo tänään! Kuukauden päästä sinulla voi olla uusi elämä.

Sekä ravinto, jooga että meditaatio vaikuttavat meihin samalla positiivisella tavalla. Puhdistumme sekä fyysisesti- että henkisesti, pääsemme eroon vaivoistamme ja tavoitamme syvimpää olemustamme, jolloin olemme paljon selkeämpiä, onnellisempia, tyytyväisempiä, iloisempia, yksinkertaisempia, energisempia, kiitollisempia...listaa voisi jatkaa loputtomiin.

Aikakäsitys

Elämääni, arkea ja motivaatiotani yllä ovat aina pitäneet koossa tavoitteet ja tulevaisuus. Koin tyytyväisyyttä kun elämäni on hallinnassa ja etenkin silloin jos on jotain mitä odottaa! Tämä on ehkä se olennaisin juttu, mikä nykypäivänä mättää: Eletään tulevaisuutta varten. Jaksetaan painaa siellä duunissa, kun on se etelänmatka varattu. Tai sitten eletään perjantaita varten. Tai sitten parempaa palkkaa tai uutta autoa varten. Naapuria varten. Sitten kun mulla on nää niin sitten oon onnellinen. Ei.

Toinen seikka, mikä tähän liittyy, on se, että odotin ja yritin ainakin puoliväkisin etsiä omaa juttuani. Lähipiiri vaikutti tyytyväisiltä omiin valintoihinsa, mutta minä en. "Kyllä sä vielä löydät sen oman juttusi, mikäkähän se olisi..." Se oli aika raskasta kuulla. Sitten kun tajusi lopettaa yrittämisen ja keskittyi vain tähän hetkeen, alkoi asioita tapahtumaan.

Olen onnellinen juuri tässä ja nyt. En tarvitse mitään ulkopuolista tehdäkseni oloani joko huonommaksi tai paremmaksi. Olen tyytyväinen juuri siihen, mitä teen nyt. Mikään asia ei tunnu erityisen kivalta tai tyhmältä. Tyytyväisyys on sitä, että tuntee elävänsä. Nauttii jokaisesta henkäyksestä ja ympäröivästä ja etenkin itsensä sisällä olevasta elämästä. Tämä oivallus liittyy täysin mieleesi, koska kukaan muu kuin se, ei aseta sinulle näitä rajoitteita tai vaatimuksia.

Tähän tilaan pääsy on ehkä parasta, mitä elämässä voi olla. Sen vain tietää, sitten kun siinä tilassa on.

Mieli


Olen saanut kuulla olevani huomattavasti älykkäämpi kuin ennen. En yhtään ihmettele. Tuntuu, että pursuilen välillä hyvää oloa, ideoita ja energiaa. Se muutos entisestä mielestäni tähän on VALTAVA. Ennen mielessäni ei liikkunut juurikaan luovuutta ja ideoita, päinvastoin - se yritti väkisin nauttia elämästä, löytää jotain pieniä tai isoja ulkoisia asioita, mistä saisi iloa. Samalla se yritti keksiä koko ajan jotain turhanpäivästä tekemistä, jotta ei pääsisi kohtaamaan sitä sisintään ja todellisuutta. Enemmän se oli keskittynyt negatiivisuuteen, ja tämä tietenkin heijastui kaikessa mitä tein. Nyt koen välillä olevani ylikierroksilla, mutta samaan aikaan mielessäni vallitsee uskomaton rauhan tunne. Pysähdyn monta kertaa päivässä tarkoituksella hiljentymään ja kuulostelemaan itseäni. Useimmiten tunnen, että kaikki on hyvin - keep going, mutta jos on vähänkin jotain epäillyttävää, niin silloin kannattaa meditoida.

Voi kun saisin purkaa tuntemuksiani vielä useampaankin kohteeseen. Se tapahtukoon pian:)

Muutamia itsestään poisjääneitä tai muuttuneita asioita entisten ruokien lisäksi:

Liikunta

Entinen suorittaja/aktiiviliikkuja on kadonnut aidon minän löytämisen jälkeen. Vaikka liikkumiseni oli yleisillä mittareilla täysin normaalia eikä yhtään pakonomaista, pystyn nyt jälkeenpäin näkemään siinä ainakin jonkin verran epäluonnollisia piirteitä.

Jos ennen uskottelin nauttivani juoksemisesta, nyt nautin enemmän kävelystä. Se oikeasti nauttimisen määritelmä on oikeasti aika hankala. Egomme saa meidät uskomaan hyvin monenlaisia asioita. Sitten kun et enää kuuntele sitä, nautit asioista aidosti.

Kevyt ja kohtalainen liikunta on mielestäni edelleen hyväksi. Tärkeämpää on kuitenkin ravinto ja ulkoilu. On erittäin mahdollista, että alan vielä treenaamaan entiseen malliin (tätä olen ainakin havainnut vastaavia vaiheita läpikäyneillä), joten aika näyttää...

Parisuhde

Tämä onkin kinkkinen aihe. Olen melkein aina seurustellut ja ajatellut sen olevan elämän tarkoitus. Nyt osaan katsoa asiaa hyvinkin itseni ulkopuolelta. Olen etsinyt kumppaneistani niitä ominaisuuksia, mitä itseltäni puuttui, eli sitä täydennystä, kokonaisena olemista. Nyt olen oivaltanut, että olen itsessäni kokonainen, enkä tarvitse siihen mitään ulkopuolista. Se tunne on hyvin ainutkertainen ja merkillinen. Tavallaan tulee kyseenalaistaneeksi yhteiskunnan luoman parisuhdeinstituution naimisiinmenoineen ja lapsenhankintoineen. Tämä asia on oikeasti erittäin mielenkiintoinen ja saa nähdä, mihin ajatukseni ja elämä tämän suhteen kuljettaa. Tällä hetkellä minun on mahdoton kuvitella olevani "normaalissa" parisuhteessa.

Muut ihmissuhteet

Sanotaan, että puhdistautumisprosessissa huonot asiat jää itsestään pois, kun parempia tulee tilalle. Tämä koskee etenkin ruokaa, mutta myös ihmisiä = "Detox your world". En sano, että olisin jättänyt kaiken vanhan, vaan enemmänkin suhtautumiseni on muuttunut. Enää en mieti tai harmittele, kun ei tule pidettyä yhteyttä siihen ja siihen ja mitäköhän sillekkin kuuluu jne. Nyt haluan saada kanssakäymiseltä enemmän, kuin vaan sen pinnallisen kuulumisien vaihdon. Yksi esimerkki on mummuni. Aiemmin kävimme muutaman kerran vuodessa "pakollisella" vierailulla, josta jälkeenpäin jäi vain hyvin pinnallinen ilo. Nyt olen huomannut, kuinka tärkeää on mennä syvemmälle, eli viettää kunnolla aikaa ja jutella myös pinnan alla olevista asioista. Parasta on se, kun siitä saa molemmat paljon irti ja se on aitoa.

Tv/Media

Kuten aiemmin kirjoittelinkin, olin vuosi sitten BB24/7:n orja. Myös Iltalehti, seiska jne. hömpät kuuluivat elämääni - olet, mitä luet! Keväällä saadessani uusia - 100*parempia mielenkiinnon kohteita elämääni samalla ravinnon (ja älykkyyden?) muuttuessa parempaan suuntaan, alkoivat turhuudet jäämään itsestään pois. Mainokset alkoivat näyttämään ihan käsittämättömältä propagandalta, samoin kuin negatiiviset uutiset ja tosi-tv - dokumentit. Harvassa olivat asialliset ohjelmat. Koin löytäväni netistä paljon mielenkiintoisempaa materiaalia kun se, mitä meille "lampaille" tarjotaan: Osta tätä, tämä on sinulle, osta tätä, katso tätä, syö sitä, tee tätä, matkusta sinne, tule täksi, osta tätä...

Työ

Työn suhteen minulla on ollut ristiriitoja. Egoni halusi menestystä ja mammonaa, aito minä halusi tehdä jotain merkityksellistä. Kun olen riisunut sen egoni naamarin viimeisetkin rippeet, maailma tarjosi minulle mahdollisuutta tehdä sitä mitä eniten halusin. Olen sanoinkuvaamattoman kiitollinen tästä mahdollisuudesta ja uskon, että kaikki on mennyt, juuri niinkuin on tarkoitettukin.

Matrix

Nutrixin lukeneilla on ehkä pientä hajua, mistä puhun. Nyt en vaan puhu ravintomaailmasta vaan kaikesta ympärillämme. Matrix on siis se keinomaailma, missä itsekin elin. Matrixissa vallitsee yleiset pelisäännöt ja normit, jotka iskevät suoraan ihmisten alitajuntaan, vaikka he esittävät tai luulevat tekevänsä sitä, mistä he aidosti nauttivat.

Matrixissa käydään marketissa autolla, ostetaan kuntoklubijäsenyys, käydään lauantaina baarissa ja haetaan sunnuntaipizza. Matrixissa kouluttaudutaan mahdollisimman korkealle, mennään pankkiin, myyntihommiin tai miksei raksallekkin töihin. Tarkoituksena on tehdä rahaa ja ehkä uskotella olevansa merkityksellinen. Matrixissa käyttäydytään niinkuin 99% ihmisistä. Ei kyseenalaisteta auktoriteetteja (ehkä vähäsen), ostetaan sitä mainostettua light-jogurttia ja mennään vuosittaiselle Thaimaanmatkalle.

Matrixissa jutellaan tv-ohjelmista, tulevasta viikonlopun kännäämisestä, ihmissuhdekoukeroista ja maailman menosta. Suurimmalla osalla tavoite on löytää kumppani, hankkia asunto, auto ja lapsi, elää normaalisti - ja tietysti olla onnellinen. Moni meistä sanoo olevansa onnellinen. Puhuuko silloin egosi vai tuleeko puhe aidosti sydämestäsi?

Tosiaan, kuten Ollikin puhui, on huvittava "käydä" välillä Matrixissa ja samalla entisessä elämässään. Tämä tapahtuu esim. marketeissa, sukulaisilla käydessä, vanhoja kavereita nähdessä...Kävin viikonloppuna katsomassa mummuani sairaalassa. Hän on toipumassa lonkkaleikkauksesta ja joutuu olemaan sairaalassa ainakin jonkin aikaa. Sairaalassa olo on hänelle erittäin epämiellyttävää. Vaikka olen perillä länsimaisen lääketieteen keinoista hoitaa sairaita, oli kyllä surullista nähdä asia koskevan omaa läheistään. Mummulleni oli heti annettu masennuslääkkeet hieman valitettuaan oloansa. Samalla käynnillä jouduin todistamaan sairaalan ruokatarjoilua: hillojogurttia, sokerikiisseliä ja valkoinen paahtoleipä, jonka päällä margariinia sekä leikkele! Näilläkö safkoilla pitäisi uusia soluja rakennella?

Vein mummulleni super D-vitamiinia ja gojimarjoja, mikä oli vähintä, mitä pystyin tekemään ayurvedisen kasvohoidon lisäksi (joka oli hänen mielestään hienointa ikinä!). Menen tekemään sen vielä uudestaankin ja myös naapurisängyn mummu osoitti mielenkiintoaan kyseistä hoitoa kohtaan. Asiakaskuntani on näköjään hyvinkin vaihtelevaa!

Katselimme sairaalassa myös mummuni lempisarjaa, Talenttia. Kuten sanoin, en ole aikoihin katsonut tv:tä ja nyt, puolipakosta jouduin järkyttymään. Onko ihmisiltä loppunut täysin mielikuvitus? Sarja ei olisi yhtään väkisin väännetymmän oloinen olla. Ottakaa nyt hyvät ihmiset edes noita superfoodeja, niin löydätte sen aidon mielikuvituksen itsestänne. Ihan käsittämättömän huonoja "kykyjä", tosin ohjelma formaattina on myös väkisinväännetty. Mainostauolla sain todistaa taas maidon sekä Danonen tarpeellisuutta ihmisille. So in Matrix.

Muutos

Koska olen oivaltanut sen, kuinka suuri mahdollisuus meillä jokaisella on vaikuttaa itseensä, sekä ravinnon että ajatuksien avulla, tiedän, että muutun päivä päivältä. Tämä tarkoittaa sekä fyysistä kehoani että kaikkea mitä ikinä pääni sisällä ja sydämessäni on. Tällä hetkellä tuntuu, että muutos on jatkuvasti positiiviseen päin - ja miten se voisi ollakaan toisin päin näillä elämäntavoilla? Ennen uskoin siihen, että ihminen ei voi muuttua, tai että muutos on epätodennäköinen taikka sitten kohtalo määräisi elämämme. Uskokaa pois: Joka hetki teemme valintoja, jotka vaikuttavat seuraavaan hetkeen, huomiseen ja tulevaisuuteen. Odotan kyllä innolla ensi kevääni ajatuksia ja elämäntilannettani - mutta samalla olen enemmän kuin tyytyväinen juuri tähän hetkeen:)

Ja mä niin tiedän, kuinka tämä teksti ärsyttää monia, mutta jos yksikin saa pientä inspiraatiota, on kirjoittamiseni sen arvoista!

Lisäys: Tässä vielä yksi kirjasuositus aiheeseen liittyen: Jon Kabat-Zinn: "Olet jo perillä" sekä toinen juuri lukemani Eileen Caddy: "Henkisellä polulla"

26.10.2009

Ayurvedinen pää- ja kasvohoito

Jos et uskalla tulla kokovartalohierontaani, lisäsin palveluihini aivan mahtavan ayurvedisen pää- ja kasvohoidon. Hoito mm. tasapainoittaa mieltä ja sopii näin meille kaikille. Lue lisää siitä täältä.


25.10.2009

Viikkohaaste ja arvonnan voittaja!

Idea-arkkuni jatkaa pursuilua ja vuorossa on viikoittainen haaste lukijoilleni. Ensimmäinen haaste on: "Viikko uutispimennossa", mikä tarkoittaa seuraavaa:

Ajanjaksolla ma 26.10-ma 2.11:

- Älä lue mitään lehtiä
- Älä katso ollenkaan tv:tä

- Älä osallistu turhiin työpaikkakeskusteluihin, jotka käsittelevät sikainfluessaa tms. muuta älyttömän "mielenkiintoista"

- Jos joudut tilanteeseen, johon itse et voi vaikuttaa, pyri kääntämään keskustelu aina johonkin ihan muuhun
, kuin maailman tapahtumiin

Tämä haaste voi olla yllättävän vaikea. Koska olen itse elänyt ilman mediaa jo yli puoli vuotta, hämmästelen jatkuvasti sitä negatiivisuuden tulvaa, mikä menee mediasta suoraan alitajuntaamme vaikuttaen suoraan ajatuksiimme ja sitä kautta ihan kaikkeen. Puhun siis omasta kokemuksestani "entisessä elämässäni" sekä siitä, miten nykyään vahingossa näkemäni lööpit kaupungilla ovat AINA pelkkää negatiivisuutta; sairauksia, onnettomuuksia, surua, tuskaa, epätoivoa...Jouduin erään tilanteen pakosta kuuntelemaan radiosta uutisia viime viikolla ja voin sanoa, että teki mieli laittaa korvat lukkoon, pelkkää tuskaa ja kerrottuna vielä todella masentuneella äänellä.

Puhuimme perjantaina eräässä kivassa meetingissä, kuinka sillä, mihin huomionsa keskittää, on valtava merkitys. Kun alat "heräämään" ja laajentamaan tietoisuuttasi, alat tiedostamatta kiinnittämään huomiosi itsellesi oikeasti tärkeisiin = kehittäviin ja hyviin asioihin. Näihin asioihin eivät siis kuulu Iltalehden lööpit, vaatekaupan uusin trendiluomus, BB:n uusimmat käänteet tai itsemurhaiskuissa kuolleiden määrä.

Näihin asioihin kuuluvat sen sijaan ehkä tärkeimpänä luonto ja kaikki sen ihmeellisyys ja moninaisuus lukuisine äänineen, ihmisten aito onnellisuus ja ilo ja yleensäkin hyvin pienet asiat, mihin ennen ei ole kiinnittänyt huomiotaan. Yksi esimerkki on myös ruoka ja sen aidon maun maistaminen ja syömisestä nauttiminen kokonaisvaltaisesti sen sijaan, että söisi ahmien lehteen keskittyen. Nämä asiat lisäävät positiivisuuttasi ja onnellisuuttasi. Kun alat ymmärtämään ja tiedostamaan, kuinka jatkuvasti ja joka hetki olet altis lukuisille vaikutteille ja kuinka pystyt vaikuttamaan ajatuksiisi, seuraavan hetkeen, huomiseen - ja näin koko elämääsi on se aika huikea fiilis. Olen kertonut aiemmin aisteista ja siitä suuresta muutoksesta, mitä tapahtuu, kun alat oikeasti tuntemaan ne. Se on jotain, minkä vuoksi elää.

Mutta takaisin haasteeseen! Kuka haluaa olla mukana? Suosittelen ainakin lyhyttä ja ehdottomasti pidempääkin kokeilua, mutta olisi hauska kuulla kaikelaisia havaintoja, mitä haaste herättää.

Ja loppuun vielä ensimmäisen skabani voittaja, joka on Emilia Savolainen! Emilia saa valita palkinnokseen joko ayurvedisen hoidon, kehotyyppianalyysin tai hoitotuotteen. Emilia, ota minuun yhteyttä: heidi@navadina.net ja kerron, mitä olet voittanut! Seuraavaan arvontaan on enää 19 lukijan matka, joten ilmoittautukaa uudet lukijat lukijalistalleni oikealle, niin voitte voittaa yritykseni palveluita!


24.10.2009

Dreaming of India

Käynnissä on viimeinen Ayurveda kurssiviikonloppu ja Intiakuumeeni on todellakin nousussa pimeän vuodenajan myötä. Olen edelleen niin onnellinen kyseisestä kurssista ja yllätyn siitä kerta toisensa jälkeen. Tänään opettelimme intialaisen kasvo- ja päähoidon, joka ei ole sama, kuin yleisemmin tunnettu intialainen päähieronta. En ole ikinä ollut niin rentouttavassa hoidossa ja tämä oli kyllä kurssin paras hoito ikinä! Kirjoitan hoidosta tarkemmin pian nettisivuilleni, kun lisään sen palveluihini harjoiteltuani sitä hieman, mutta on kyllä uskomatonta, että tällaistakin on olemassa.

(kuva Shirodara-hoidosta)

Kurssilla tuli taas paljon muutakin hyvää asiaa ja onneksi asioiden oppiminen ja oivaltaminen jatkuu päivä päivältä. Olen kirjoitellut täällä jonkin verran happo-emästasapainosta ja testannutkin omaani hieman ja asia on mielestäni jopa tärkein huomioonotettava seikka ravinnossa, koska suurin osa vaivoistamme ja elintasosairauksistamme johtuu liiallisesta happamuudestamme tai happomyrkytyksistä. Monet ovat varmasti tutustuneet asiaan ja erilaisiin happo-emäs - taulukoihin ja kyllä; lähes kaikki muut ruoka-aineet ovat happamoittavia, paitsi kasvikset, marjat ja hedelmät, mutta tämä seuraava saattaa olla monelle uutta tietoa.

Happamoitumista ei aiheuta vain yksittäisten ruoka-aineiden palamisvaikutus ruoansulatuksessamme, vaan se on hyvinkin kokonaisvaltainen prosessi, jota ruoka-aineiden lisäksi aiheuttaa:

- Lääkkeiden käyttö
- Ilmansaasteet, lisäaineet, muut vieraat kemikaalit
- Stressi
- Melu
- Viha
- Pelko
- Pettymys
- Olemassaolon kamppailu (nykypäivän elämäntyyli- ja arvot)
- Liialliset fyysiset ponnistukset

Liiallinen kuntoilu/urheilu siis happamoittaa kehoasi! Jokainen voi miettiä kohdallaan missä se liiallisuus menee, mutta ei kai sitä turhaan puhuta maitohapoista ja muutenkin, eikö kaikki meille "luonnoton" ole luonnotonta myös kokonaisvaltaisesti. Vaikka kuntoilua, painoharjoittelua jne. yleisesti suositellaan, ne suositukset ovat mielestäni hyvin kapeakatseisia. Tietysti urheilemisen tuottamat hapot voidaan kompensoida todella emäksisellä ravinnolla. Tämänlainen ravinto ei vain käsittääkseni ole ainakaan vielä kovinkaan yleinen noissa piireissä. Mutta tämä siis oma mielipiteeni ja sanon sen entisenä "suorittaja" / teholiikkujana. (Nykyisenä joogina:)) Kohtuudella tai kevyemmin parempi.

Lisäksi happamuutta aiheuttaa:

- llman pidätys sisällä (kaasu, röyhtäileminen), mikä on yleistä (ilmavalle) vatatyypille. Ei siis saisi pidätellä mitään (vaikka sitten toinenkin vaihtoehto on huono).
- Liika lämpökäsitelty ruoka
- Nesteenpuutos
- Suolessa tapahtuva käyminen
- Hormonijärjestelmän häiriöt
- Mahan ja suolen toimintahäiriö
- Munuaisten vajaatoiminta
- Hapenpuute
- Kivennäisaineiden puute

Ruoka-aineista mainittakoon nyt vielä lihan, sokerin, viljan, kahvin ja nautintoaineiden lisäksi pahikset colajuoma, liiat proteiinit ja ylellisyysherkut (rasva, sokeri, jauho - yhdistelmät).

Emäksisöiviä asioita (erityisesti vihreiden) kasvisten lisäksi ovat:

- Hyvät ajanvietteet (=luonnollisemmat)
- Vapaa-aika
- Rakkaus
- Lisäravinteet (mahdollisimman luonnolliset)
- Valo
- Raitis ilma
- Emäskylvyt
- Luontaishoidot (erityisen hyvä emäksisöijä on Ayurvedinen hieronta! - mistäköhän sais...)

Eli tärkeintä tässäkin se kokonaisvaltaisuus. Voit syödä 7 kertaa enemmän vihreitä kasviksia kuin happamuutta aiheuttavia tuotteita, mutta samalla treenaat tosi paljon tai stressaat itseäsi töissä jolloin eliminoit positiivisen vaikutuksen. Tunteet= psyyke, ravinto=fyysisessä kehossamme, sekä sielu= aito minä on se kolmen kopla, jonka täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä, jotta homma toimisi. Kuten joskus kesällä kirjoittelin, ravinto on vain pieni osa...

Saimme kurssilla myös kirkastetun voin eli gheen ohjeen, josta tulen kertomaan varmasti lisää myöhemmin. Sen verran Intiafiiliksiä kurssilla kerrotut tarinat herättivät, että oli pakko kokata kotona hieman lämmintä intialaista. Onneksi emme ole heittäneet kaikkia paistinpannujamme meneen! Maukkaan, mausteisen, intialaisen aterian voi tehdä kuitenkin ilman maito- ja viljatuotteita:Intialainen kasviscurry (vaihtele vihanneksia makusi mukaan)

- Kukkakaali
- Paprika
- Puolikas tuorechili
- Selleriä pala
- Puolikas sipuli
- Hieman lanttua
- Ystävämme Kara kookoskerma 1 prk
- Juustokuminaa, korianteria, inkivääriä, currya, kaikkia n. 1 tl tai maun mukaan. Hieman vastaostamaani Celtic Sea Salttia

Pilko kasvikset, sipuli ja chili pieniksi. Lämmitä ensin kookosöljyä (n. rkl) ja lisää siihen mausteet, sekoittele. Lisää sitten sipuli ja myöhemmin pilkotut kasvikset. Lopuksi kookoskerma. Yritä olla syömättä kaikkia kerralla, ei ole helppoa!

Lakusmoothie - almost unreal!

Suosikkimakuni karkeissa ja jätskeissä on aina ollut lakritsi. Lempparijätski lapsena oli lakritsikiekko ja suosikkisuklaa vielä vuosi sitten lakritsisuklaa.

Onneksi lakustakaan ei tarvitse luopua. Lakritsinjuuri on oiva mauste smoothieisiin, suklaisiin jne ja se todella toimii makean ja lakritsin ystäville. Tässä muutama viime viikkoinen tosi hyvä smoothie, joita väsäilin entistä enemmän kolmen päivän kuurillani. Oli muuten todella hyvä olo pelkillä nesteillä ja suosittelen muillekkin lämpimästi. Tuli semmoinen fiilis, että miksei näillä voisi elää? Jos leivälläkin porukka elää ja smoothieisiin saa ihan uskomattomat ravinteet niin ihan varmasti!


Lakuhedelmä:

- Nippu vihreää
- 2 tuorepersikkaa
- omena
- päärynä
- kourallinen gojia
- lakritsinjuuriuutetta n. rkl
- vettä


Karamelli:

- Nippu vihreää
- 2 päärynää
- banaani
- Nutribodyjauhetta hieman
- hampunsiemeniä 1-2 rkl
- Seesaminsiemeniä 2 rkl
- hieman kanelia
- lakritsinjuuriuutetta n. rkl


Spicy- smoothie

- lehtisalaattia
- 2 omenaa
- päärynä
- tyrniä 1 dl
- banaani
- hieman sumajuurijauhetta
- ripaus kanelia
- muutama kaardemummansiemen
- seesaminsiemeniä 1 rklJossain palstalla törmäsin lakritsisuklaaseen ja takuuvarmana siitä on tulossa ohjetta ensi viikolla!

22.10.2009

Karman laki

Uskon, että asiat, mitkä olen kohdannut viimeisen puolen vuoden aikana - tai asiat, mitkä ovat kohdanneet minut - eivät ole sattumaa.

Useimmat meistä, ovat kuulleet Karman laista, mutta eivät ehkä pysty hahmottamaan sitä jokahetkisessä toiminnassaan. Karman laki tarkoittaa hieman eri asiaa riippuen uskonnoista, mutta samana pääperiaatteena on se, että nykyinen olotilamme on suoraan seurausta menneisyydessä tehdyistä teoista. Olennaista on teon arvon määräävä siiihen liittyvä ajatus. Piilotajunta toteuttaa karmaa tavalla, jota ihmisen tietoinen osa ei usein tajua. Tämän takia karma sekoitetaan usein mystiseen kohtalon käsitteeseen. Kuvitellaan, että joku ulkoinen kohtalo tuo ihmisen elämään asioita ja tilanteita, joihin tämä todellisuudessa hakeutuu itse.

Mielestäni tämä on ehkä järkeenkäyvin selitys maailmalle. Miksi onni tuntuu kohtaavan aina tiettyjä ihmisiä? Miksi maailmassa on niin paljon pahaa? Tämä voi mennä monelta yli hilseen, mutta olen alkanut uskomaan, että se, miksi onni kohtaa vain osaa ihmisiä, johtuu täysin hänen tekemistään teoistaan - ja edellisistä elämistä.

Maailmassa on niin paljon negatiivisuutta ja pahaa siksi, että osa meistä on vasta oppimassa täällä. Ei ole sattumaa, että onnettomuuksia tapahtuu hyvillekkin ihmisille. Heidän tarkoituksensa on syntyä uudelleen parempaan elämään tai sitten he eivät oikeasti olleet hyviä. Hyvyys ei ole vain sitä, että on hyvä muille ihmisille, vaan myös sitä, että on hyvä myös ympäristölle, luonnolle sekä etenkin itselleen.

Pidän itseäni aika hyvänä ihmisenä ja olenkin viime vuodet ollut turhautunut, että eikö sitä mitenkään "palkita". Olen yrittänyt pelastaa maailmaa teko teolta ja koittanut olla hyvä myös ihmisille. Tämä ei tosin aina ole ollut näin, varsinkin nuorempana, jolloin älykkyystaso oli jotain muuta. Nyt koen "ansaitsevani" olotilani, vaikka ikinä tästä en uskaltanut näissä mittasuhteissa haaveilla.

Ehkä kaikki eivät pääse tähän olotilaan, missä olen, vaikka tekisivät samat "toimenpiteet" ravinnon, meditaation jne. suhteen. Jokaisella on oma valmiustaso ja hyvyys sisällään. Olennaista ovat ne jatkuvat teot ja valinnat, jotka ovat joko hyviä tai pahoja.

Tämä periaate ja siihen uskominen on tuonut minulle älyttömästi luottamusta elämään. Vaikka hyviä tekoja ja ajatuksia ei palkittaisi heti, tietää, että on "turvassa" ja että hyvä seuraa kuitenkin. Toisaalta jos negatiivisia ajatuksia jostain joskus putkahtaa, tietää olla varuillaan. Tällöin on paras vain hiljentyä ja koittaa muuttaa "viba" positiiviseksi tai neutraaliksi. Kaikki on energiaa. Itse päätät onko ympärilläsi positiivinen vai negatiivinen kenttä.

Karman lakiin tai jällensyntymiseen uskominen voisi tuoda myös meidän yhteiskuntaamme täysin erilaisen suhtautumistavan elämään ja kuolemaan. Sen sijaan, että pelkäisimme kuolemaa ja ajattelisimme sitä kaiken loppuna, voisimme päinvastoin odottaa sitä uutena mahdollisuutena. Mahdollisuutena riippuen siitä, millaisia tekomme ovat. Toinen vaihtoehto on uhka ja pelko, jos elät itsekkäästi ja "tamasisesti".

Esimerkiksi vanhusten saattohoito on Suomessa kuulemani mukaan aika konemaista ja tunteetonta toimintaa verrattuna esim. Intiaan. Se on kuitenkin aika merkittävä asia, miten me täältä fyysisestä maailmasta poistumme (hetkeksi). Jos kuolevalle ihmiselle annetaan toivo, luottamus ja usko sen sijaan että "tämä oli nyt tässä" - ajattelun mukaan, voisi mielentila viimeisinä päivinä olla hieman erilainen.

Aiheesta kirjoittaminen tuli mieleeni pienen pienestä teosta, joka ihmetytti minua. Olen vienyt parin lähimarkettimme ilmoitustaululle mainoksia yrityksestäni ja kaksi kertaa mainokseni on revitty pois - kuitenkin muiden vastaavien mainosten pysyessä siinä. Ovatko ihmiset oikeasti näin epätoivoisia? Annan asian todellakin olla ja toivon kuitenkin kaikkea hyvää näille sabotoijille. Uskon, että pärjään kovasti ilman näitä mainospaikkoja:) Kaikki kostautuu ennemmin tai myöhemmin...

Kuten aluksi kerroin, tekosi karmisen arvon, määrää ennen tekoa tapahtuva tekoon liittyvä ajatus:

"Ajatellaan, että opiskelija tekee hyvän teon avaamalla opettajalle oven. Jos hän avaa oven toivossa saada paremman numeron, on teko kylläkin hyvä. Sen karminen arvo ei kuitenkaan ole niin suuri, kuin jos hän avaa oven, koska on kohteliaisuuttaan tottunut avaamaan oven vanhemmille ihmisille. vielä suuremmaksi karminen arvo tulee, jos hän avaa oven spontaanisti ilman taka-ajatuksia."

"Saastuttamalla ja muuten tuhoamalla maailmaa tämän hetken ihmiset kasaavat tulevien sukupolvien ylle niin huonon karmaan, ettei kukaan osaa sanoa miten he siitä selviävät. Buddha on sanonut maailman pahuuden johtuvan siitä, että ihmiset katsovat pienten hyvien tekojen olevan niin merkityksettömiä, ettei niitä kannata tehdä. Pienet pahat teot ovat taas niin vähäisiä, että niitä voi hyvin tehdä. näin maailman huono karma kasvaa "

Olisiko tässä paikka jokaisen miettiä niitä pienenpieniäkin tekoja ja etenkin sitä, kuinka aitoja ajatuksesi ovat? :)

Lainaukset ja lisää

ps. Kiitos lukijalistalle liittyneille. Arvonta suoritetaan lähipäivinä, kun keksin siihen sopivan tavan:)

21.10.2009

David Lynch

Onneksi omassa blogissa voi kirjoittaa mistä vaan itseä kiinnostavasta, vaikka aihealue ei täysin blogin teemaa koskekaan. Tai sitten koskee. Tämä sävellys, niinkuin useat muut Lynchin leffoissa käytetyt ovat Angelo Badalamentin käsialaa. Sävellykset ovat tapahtuneet niin, että molemmat miehet istuvat pianon ääressä, Lynch puhuu ja Badalamenti muuttaa sanat säveliksi. Aika kiehtovaa.Olen jo pienestä pitäen ihaillut ja rakastanut David Lynchin elokuvia. Jo pienenä katselin innoissani Twin Peaksia ja ihmettelin, kun sen jälkeiset sarjat ja tv on ollut yhtä tyhjän kanssa. Viimeksi kesällä katselin jälleen kyseisen sarjan elokuvan (toinen kahdesta leffasta mitä olen koko vuonna katsonut). Myös elokuvat Mulholland Drive, Elefanttimies ja Lost Highway kuuluvat suosikkeihini. Lynchin tyyli tehdä elokuvia ei ole mikään perinteisin. Hän käyttää paljon intuitiota ja tilanteessa syntyviä ideoita ja sen kyllä lopputuloksesta huomaa.
Niin elokuvassa kuin elämässä kiehtoo itseäni eniten mystiikka, tunnelma, aistillisuus, epäselvyys ja epäjohdonmukaisuus. Kaikkea ei tarvitse selittää järjellä, koska niin monta kuin meitä ihmisiä onkaan, on yhtä monta näkemystä, selitystä ja kokemusta. Olen ihmetellyt, kuinka ihminen voi olla niin luova, että on voinut keksiä ja tehdä niin uskomatonta taidetta, kuin mitä Lynch on tehnyt. Luovuus on myös älykkyyttä, aivokapasiteetin käyttämistä normaalia suuremmilla tasoilla.

Luettuni (eli ahmien parissa tunnissa) Lynchin viime vuonna julkaiseman pienehkön teoksen, "Catching the Big Fish", kiitos urbaanin orangin suosituksen, en enää yhtään ihmettele asiaa. David Lynch siis on harjoittanut jo yli 30 vuotta Transsendenttistä meditaatiota, josta olen itsekin ollut jo pidempään kiinnostunut, mutta lähinnä kurssien hinta estää kiinnostusta lisääntymästä, vielä. Kuitenkin jo normaalimmalla meditaatiolla ja puhdistautumisella saavuttamani tuntemukset antavat osviittaa, mitä mielen avautumisen avulla voi saavuttaa. Uskon myös olevani erittäin luova ihminen ja olen varma, että minussa on piilevänä odottamassa vielä paljon potentiaaleja ehkä täysin eri asioihin, mitä tällä hetkellä teen. Aika näyttää mitä.

Kirjassa puhutaan yhtenäiskentästä, kvanttikentästä, jota itsekin olen jossain teksteissä sivunnut. Tiede saa jatkuvasti lisää todisteita asiasta ja samaa asiaa ovat ikivanhat, itämaiset (nimeltämainitsemattomat) filosofiat jo toitottaneet iät ja ajat. Meditointi on loistava keino saavuttaa tuota tietoisuutta, aivokapasiteettimme laajentamista. Haluaisitko saada kaiken potentiaalisi ja luovuutesi käyttöön? Äläkä väitä, että sinulla ei ole sitä, meillä kaikilla on.

Lynchin kirjan nimi viittaa tähän tietoisuuden valtamereen, jossa isoimmat kalat (=ideat) ovat syvimmissä vesissä. Jos pystyy laajentamaan tietoisuuttaan meditaation avulla, pääsee syvemmälle - ja saa isompia kaloja. Tässä muutamia lainauksia Lynchin kirjasta:

"Jos ihmisen tietoisuus on golfpallon kokoinen, niin hänen ymmärryksensä on golfpallon kokoinen, kun hän lukee kirjan; hänen huomiokykynsä on golpallon kokoinen, kun hän katsoo ulos ikkunasta, hänen valppautensa on golfpallon kokoinen, kun hän herää aamulla, hänen sisäinen valppautensa on golfpallon kokoinen, kun hän elää elämäänsä."

Entä jos tietoisuus olisi hieman isompi?

"Kun ihminen tekee musiikkia, hän käyttää tiettyä osaa aivoistaan, kun hän puhuu, hän käyttää toista osaa, kun hän laulaa, hän käyttää taas eri osaa, harrastaa matematiikkaa, taas toista osaa. Transsendoitaessa käytetään kaikkia aivojen osia"

"Meditaatio ei ole itsekästä. Siinä vahvistetaan itseä, jotta saa entistä enemmän aikaan, kun palaa maailmaan"


Lynch on perustanut lahjoituksiin perustuvan säätiön, joka kannustaa transsendenttisen meditointiin kouluissa ja joista on jo saatu älyttömän hyviä kokemuksia. Nämä tietoisuuteen pohjatut koulutukset kehittävät ihmisyksilön täyteen potentiaaliinsa. Oppilaat ovat omaksuneet päiviensä aikana enemmän tietoa, koska se on niin hauskaa. He ovat älykkäitä ja selvitytyvät normaalilapsia paremmin täällä epätäydellisessä maailmassa. Voi kuinka laittaisin lapseni tälläiseen kouluun

Ehkä se on enemmän kuin mahdollista tässä "sattumien uudessa maailmassa":

" Jos kuuntelee alkuperäistä ideaa - on sille uskollinen - ei voi kuin hämmästellä tapaa, jolla loppujen lopuksi sattumatkin ovat tosia"


"Menin kerran psykiatrille, kun olin huolissani asiasta, josta näytti tulevan toistuva kuvio elämässäni. Kysyin psykiatrilta päästyäni hänen huoneeseensa, että voisiko terapia jotenkin vahingoittaa luovuuttani ja terapeutin vastattua myöntäen kättelin ja lähdin"

Tässä hyvä esimerkki kaikille terapiaa miettiville. Ainakin itse olen hieman skeptinen psykiatrian tai ainakin mielialalääkkeiden suhteen. Haluatko olla normaali vai oma itsesi?

Kirjassa sivutaan monien muiden aiheiden lisäksi huumeiden käyttöä. Miksi käyttää hermojärjestelmiä laajentavia ja sivuvaikutuksia tuottavia huumeita, kun syvempiä kokemuksia on tarjolla luontaisesti. Kaikki nämä elämykset ovat ulottuvillamme! I so agree!!!

Loppuun pari legendaarista kohtausta.

Tämä kohtaus keksittiin sattumalta, "Bobia" näyttelevä henkilö oli alunperin vain avustaja, mutta Lynch keksii ideoita ja muuttaa käsikirjoitusta ideoiden putkahdettua.
Pelkäsin ennen yli kaiken kyseistä henkilöä, mutta nyt täytyy keksimällä keksiä erilaisia pelkoja. Älkää nähkö painajaisia:)

Tilastotietoa ja arvontoja lukijoille!

Olen näköjään kirjoittanut nyt 200 postausta helmi- tai maaliskuusta lähtien jolloin blogini aloitin. Monet luulevat, että olen pitänyt blogia jo vuosia ja ihmettelevät, kun blogini on niinkin uusi ja yksi asiakkaani luuli lukeneensa Quinoaa!:ta jo vuoden verran! Paljon on ehtinyt tapahtua ja kehitys on ollut huimaa ja tulee takuulla olemaan myös jatkossa.

Laitanpa tähän väliin hieman tilastotietoa by Google Analytics:

Blogissani käy tällä hetkellä keskimäärin 600 yksilöityä lukijaa päivässä, 2400 yksilöityä lukijaa viikossa ja 7000 yksilöityä lukijaa kuukaudessa.

Sivulatauksia kaikkineen per päivä on n. 2000, per viikko 12 000 ja kuukaudessa yli 56 000.

Kasvu on ollut aika huimaa, n. 20% kuukausitasolla.

Josta sainkin hyvän idean:

Aina, kun blogini lukijamäärä ylittyy 50:n jaksoissa eli 100-150-200 jne. (huom. tunnistautunut lukulista oikealla palkissa, joka ei vastaa todellisia lukijoita) arvon lukijoideni kesken yritykseni tuotteen tai palvelun, eli ayurvedahoidon/hieronnan - tai sähköisen kehotyyppianalyysin taikka ayurvedisia hoitotuotteita jos ei ole kiinnostunut palveluista. Pistäkää siis sana kiertämään ja kirjoittautukaa julkiselle lukijalistalle. Arvonta koskee vain heitä! Kirjoittautuminen ei ole vaikeaa! Ensimmäinen arvonta tulee jo 100 lukijan täyttyessä ja se näyttäisi olevan aika lähellä!

Go vege go

Lukaiskaa Kimin uusin postaus, joka käsittelee kasvis- tai vegaanidieetin etuja ja sitä, kuinka jo monet lääkäritkin puolustavat lihatonta ruokavaliota, joka auttaa ehkäisemään mm. diabetestä, korkeaa verenpainetta ja jopa syöpää. Kim puhuu yleishyödyllisestä yhdistyksestä PCRM:stä, joka on lääkäreiden perustama vastuullinen yhdistys, ja jossa ravitsemuksella (eikä välttämättä massasuositukset omaavalla) on suuri painotus mm. kyseisten sairauksien ehkäisyssä.

Onneksi jo virallisemmatkin tahot ovat tajunneet, että perinteiset ruokasuositukset, jotka ovat 50-luvulta, ovat aikansaeläneet. Kalsiumia ja proteiineja on todettu saatavaksi yhtä hyvin kasvikunnan kuin eläinkunnan tuotteista ja kasvikunnan tuotteet ovat muutenkin helpommin sulatettavia, jolloin saamme enemmän energiaa muihin toimintoihin. Ruoan laatu on nykyään myös jotain muuta kuin 50 vuotta sitten ja siihen asiaan havahtuminen tulisi olla ensisijaisen tärkeää.

Tässä on myös Kimin aikaisempi postaus kalsiummyytistä. Itsekin olen sitä mieltä, kuten aiemmin kommentoinkin, että ruoka-aineessa ei pitäisi miettiä vain ravintoainemääriä, vaan olennaisempaa on huomioida kokonaisruokavalio (=suoliston toimiminen), ruoan laatu ja sitä kautta ravintoaineiden imeytyminen ja hyödyntäminen. Esim. maitotuotteet ovat nykypäivänä niin jalostettuja, että niistä on tuhoutunut mm. tärkeät entsyymit jotka auttavat kalsiumin imeytymistä. Myös sulamaton maitosokeri antaa suolistossa hyvän alustan bakteerikasvustolle, mikä voi lisätä myrkkyjen ja liman tuotantoa sekä mm. tukkia nadejamme (kerron näistä myöhemmin).

Jos maitotuotteet ovat pastöroituja (Suomessa vielä homogenoituja), limaamuodostavia , entsyymeitä varastavia ja mahdollisesti vielä lihottavia, kuka niitä enää tarvitsee? Vihreät vihannekset ovat loistava kalsiumin lähde ja sen lisäksi niistä saa paljon muutakin hyvää ja tuskin mitään huonoa. Kimin mukaan kalsium imeytyy vihreistä 50%:sti kun maitotuotteiden suhde on 32%. Kasvisperäisiä kalsiuminlähteitä enkuksi ja suomeksi ja hyviä maidon korvikkeita on mm. tässä.

Vaikka blogini alkuperäinen teema oli kasvisruokavalion esittely ja toivottava yleistäminen, olen tarkoituksella jättänyt aiheen vähemmälle ja keskittynyt laatuasioiden painottamiseen kaikentyyppisien ruokavalioiden kohdalla. Laadukas liha ja kala ja luomumaitotuotteet silloin tällöin syötynä on mielestäni ok. Kuitenkin, jos haluat nostaa hyvinvointiasti vielä korkeammalle, silloin suosittelen jonkinasteista vege-ruokavaliota. Lihan poisjättämisellä voi olla huima vaikutus energiatasoihin ja fiilikseen. Muutos ei ehkä näy heti, koska elämämme aikana syömämme liha ei ihan hetkessä kropastamme poistu, mutta jonkin ajan päästä voit ehkä ihmetellä, kun energiaa riittää ja väsymys on poissa.

Tässä puhdistautumisprosessissa, johon siis olennaisesti pystymme vaikuttamaan ruokavalion, liikunnan, nukkumisen sekä myös hieronnan avulla, on kasvispainotteisella dieetillä mielestäni todella suuri merkitys. Kun alamme saamaan (kadotettua) yhteyttä sisimpäämme tai alitajuntaamme, tiedostamaan asioita syvällisemmin tai miksi ikinä sitä haluaa kutsua, auttaa puhtaasti toimiva suolisto kummasti asiaa. Tämän vuoksi myös jooga- ja meditaationharjoittajat suosivat kasvisruokavaliota. On helpompi kehittyä henkisellä tiellä, jos "et ole tukossa". Tämä on tietenkin yksilöllistä ja toki joogaa voi harrastaa vaikka olisi sekasyöjäkin. Kaikki riippuu haluista ja omista tavoitteistasi. Pääasia, että tajuaa sen, että voimme joka päivä valinnoillamme nostaa elämämme laatua, eikä tällä laadulla ole välttämättä mitään rajoja!

Kasviruokavaliota koostettaessa tulisi tietenkin olla asioista perillä ja keskittyä oikeasti monipuoliseen ruokaan, koska mikä tahansa dieetti huonosti koostettuna voi aiheuttaa vaivoja ja puutostiloja. Tässä lyhyet ohjeeni vegelle tai vegaanille, joko sitten jo olevalle tai aikeissa ryhtyvälle:

1. Syö paljon monipuolisesti erilaisia, erityisesti vihreitä kasviksia. Paljon tarkoittaa PALJON, eli mielellään päivittäin ainakin lähempänä kiloa päivässä (toki riippuen ihan yksilöstä). Osa (mielellään n. puolet) kasviksista pitäisi olla raakoja, mutta osa voi olla kypsennettyjä. Pyri myös pilkkomaan kasvikset pieniksi (esim. vihersmoothie), jotta ne imeytyisivät paremmin.

2. Syö myös tuoreita hedelmiä ja marjoja (kasvikset kuitenkin tärkeämpiä)

3. Syö kohtuullisesti tai reilusti päivittäin (riippuen kehotyypistäsi) hyviä rasvoja, joilla tarkoitan pähkinöitä (muut paitsi maapähkinät), erilaisia siemeniä (hampunsiemen loistava), kylmäpuristettuja luomuöljyjä (kuten oliivi- ja kookosöljy), avokadoja, oliiveja...

4. Jos haluat syödä vilja- tai maitotuotteita, suosi luomulaatua. Jos syöt pieniä määriä esim. juustoa, siitä ei ole mitään haittaa!

5. Ota reilusti suositukset ylittävä D-vitamiini sekä laadukas B12-vitamiini päivittäin

6. Lisää superfoodeja ruokavalioosi. Niistä saat huimasti tarvittavia luonnollisia vitamiineja, mineraaleja, kivennäisaineita sekä lukuisia muita tärkeitä yhdisteitä

7. Juo kohtuudella mielellään lähdevettä/suodatettua vettä. Kaikki ruoka-aineet tai juomat, mitä käytämme paljon, tulisi olla laadukkaita eli luomulaatua. Muista tämä asia siis kaikkien käyttämäsi ruokien kohdalla.

Lisäys: Käytä myös monipuolisesti erilaisia mausteita ja yrttejä, jotta saamme kaikkia tarvittavia makuja!

Koska itse olen raakaruokavaliolla, enkä oleta, että kaikki pystyisivät tai haluaisivat pystyä samaan tilaan hetkessä, suosittelenkin pienien muutosten tekemistä askel askeleelta. Hyviä ennen käyttämiäni (ja nyt myös hyvin pienissä määrin) proteiininlähteitä ovat mm. luomutofu, pavut ja quinoa. Tässä esim. toukokuun ruokavalioni.

Unohdinko jotain?

Postauksen innoittamana haastankin jo tässä vaiheessa syksyä lukijani keksimään uusia herkkuja joulupöytään ja luopumaan kinkusta joka on niin out! Onko sianlihan syömisellä jotain etuja? Kertokaa minullekkin jos tiedät jonkun. Ayurveda ja käsittääkseni monet muutkaan filosofiat eivät suosittele sianlihaa millekään kehotyypille. Olen kuullut monilta tuttaviltani ja asiakkailtani, että sianlihan poisjättäminen on auttanut monissa vaivoissa.

Pystytkö siis luopumaan joulukinkusta? Aion takuulla joulun lähestyessä keksiä jouluisia korvike (tai paremmin sanottuna parempia lisäys-)reseptejä ja toivoisin teidän apuanne uusien joulupöytien kokoamiseen ja tiedon levittämiseen!


Vegeisää viikon jatkoa toivotellen!